Powered by Smartsupp

Potrubí ZTI včetně výpočtů

Půdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulace včetně výpočtu a hydraulického posouzení.

Automatizované číslování stoupaček, popisů dimenzí a mnoho dalšího.

Stáhnout Video

potrubi zti big cut
zti potrubiAutomatizované vykreslení více potrubních rozvodů

Půdorysné rozvody

K dispozici je podpora rozvodů vody, cirkulace, plynu, venkovních sítí atd. Jedná se především o rychlé nástroje vykreslení i více potrubí vedle sebe v jednom kroku, zadání materiálů, dimenzí a výšek uložení potrubí. Samozřejmostí je také podpora popisu dimenzí, automatického číslování stoupaček nebo práce s armaturami.

VIDEO UKÁZKA

Výpočet a hydraulické posouzení

U rozvodů vody a cirkulace můžete snadno provést výpočet a návrh dimenzí potrubí, včetně hydraulického posouzení celé soustavy a vyvažovacích ventilů. Výpočet probíhá na základě rychlostí proudění, tlakových ztrát, tepelných ztrát rozvodů teplé vody a dalších kritérií.

Projektant má také možnost dodatečně upravit navržené dimenze a automaticky přepočítat celou soustavu.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA popisy potrubí

nejytizenejsi trasaVýpočet dimenzí včetně hydraulického posouzení teplé, studené vody a cirkulace a vyvažovacích ventilů
16Automatizované vykreslení axonometrických a izometrických pohledů

Axonometrické pohledy

Při kreslení potrubí a vkládání stoupaček do výkresu je možné definovat výšky a délky. Z těchto informací lze následně nechat programem automaticky vykreslit základní axonometrické a izometrické pohledy na celou soustavu.

VIDEO UKÁZKA

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy délek potrubí dle dimenzí, izolací, armatur atd.

voda vykazUkázka výkazu potrubí a armatur z výkresu teplé, studené vody a cirkulace
rez kanalizace podlaziSnadná práce s měřítky projektu

Snadná práce s měřítky projektu

Na začátku, v průběhu i na závěr projektu můžete velmi jednoduše a rychle měnit měřítka zobrazení celého projektu. Jedná se především o velikosti textových popisů, značek (bloků), kóty, šrafy, měřítka čar a mnoho dalšího. Celá tato funkčnost je k dispozici pro práci v modelovém i výkresovém prostoru (rozvržení) a následný tisk projektu.

VIDEO UKÁZKA