Powered by Smartsupp

Příprava stavebních slepých výkresů

Snadná a rychlá příprava slepých stavebních podkladů pro potřeby profesí TZB. Jedná se především o vykreslení stavebních konstrukcí nebo podložení naskenovaných a PDF výkresů.

Stáhnout Video

slepe vykresy 2
Příklad vytvoření slepého výkresu pomocí funkcí CADKON+

Příprava podkladů od stavaře

V programu CADKON+ MEP je připravena ucelená podpora pro snadné vyčištění výkresu, inteligentní rozbití použitých bloků, přebarvení výkresu, vypínání hladin, převod celého projektu do 2D zobrazení a mnoho dalšího. 

VIDEO UKÁZKA

Kreslení stavebních konstrukcí

Pro potřeby překreslení stávajícího stavu stavebních konstrukcí např. z papírové dokumentace nebo nového vykreslení stavebních podkladů pro potřeby stavebních slepých výkresů, jsou v CADKON+ MEP k dispozici možnosti vykreslení stěn, dveří, oken, tepelných izolací, prostupů, komínů a mnoho dalšího.

VIDEO UKÁZKA

slep stav 1
Vykreslené stavební konstrukce v programu CADKON+ MEP
cad 2
Možnosti zpracování PDF nebo naskenovaných podkladů

Podložení PDF a jiných rastrových formátů

Pokud máte k dispozici stavební půdorysy pouze v papírové podobě nebo formátu PDF, můžete tyto podklady naskenovat a do výkresu podložit nebo importovat (převést vektorové PDF na DWG výkres).

CADKON+ MEP podporuje mimo jiné tyto formáty:

PDF, JPG, BMP, TIFF, PNG, WMF a mnoho dalších.