Powered by Smartsupp

Projekty silnoproudu

Vykreslení jednotlivých a sdružených kabeláží včetně popisů ve výkrese, automatické vytvoření rozvaděčů a výkazu použitého materiálu.

Stáhnout Video


Rozsáhlá databáze připravených značek pro silnoproud

Rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel

Z rozsáhlé databáze připravených značek (1.500+) ve výkresu jednoduše rozmístíme rozvaděče, zásuvky, vypínače, svítidla a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu. Samozřejmostí jsou také možnosti změnit proudové hodnoty, fáze, použití jističe, chrániče a mnoho dalšího.

VIDEO UKÁZKA

Kabely a okruhy

V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras. Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech.

VIDEO UKÁZKA

EL 2022 2 kabely
Ukázka automatického dohledání okruhů a vykreslení sdružených tras
EL 2022 3 obsazenost
Nástroj pro zjištění obsazenosti žlabu a hmotnosti na běžný metr

Kabelové žlaby a rošty

U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA

Změny ve stávajících rozvodech

Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, fází atd. Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí.

EL 2022 4 zmeny
Příklad doplnění nové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů

 

EL 2022 5 rozvadece
Automatické vykreslení rozvaděčů včetně listů do rozvržení (výkresové prostory)

Rozvaděče

Z půdorysných rozvodů umí program automaticky vytvořit v jednom kroku příslušná schémata jednopólových rozvaděčů včetně automatického očíslování a popisem proudových hodnot. Rozvaděče se vykreslí také do jednotlivých záložek rozvržení (výkresové prostory) a následně lze provést hromadný tisk všech listů rozvaděče např. do PDF formátu.

VIDEO UKÁZKA

Hromosvody a uzemnění

K dispozici máme rozsáhlou databázi značek pro hromosvody a uzemnění, včetně přednastavených typů a dimenzí drátů.

Program umí jednoduše navrhnout a vykreslit ochranu valivou koulí, ochranným úhlem a spočítat dostatečné vzdálenosti.

 

VIDEO UKÁZKA

EL 2022 6 hromosvod
Vykreslení hromosvodů a uzemnění
EL 2022 7 legendy
Příklad vložení různých legend značek a systému značení

Legendy značek a kabelů

Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón kabelů. Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, rozvaděčů nebo kabeláží včetně kabelové listiny.

VIDEO UKÁZKA

EL 2022 8 vykaz
Výpis použitých kabelů do programu MS Excel
rozmistnení panelů
Ukázka rozmístění panelů na střeše

Fotovoltaika

Z rozsáhlé databáze připravených značek ve výkresu jednoduše rozmístíme solární panely, střídače a další zařízení. Každé zařízení lze rozměrově měnit. Solární panel lze přizpůsobovat reálným rozměrům a úhlu sklonu umístění panelu. K dispozici jsou připraveny nástroje pro trasování kabeláží, práce s kabelovými žlaby a jejich popsání. Samozřejmostí jsou takové možnosti tvorby legend, tvorba výkazů a mnoho dalšího.

VIDEO UKÁZKA