Powered by Smartsupp

Projekty slaboproudu

 Rozsáhlá databáze značek pro projekty zabezpečení budov, včetně vykreslení kabeláží, automatického číslování a výkazu použitého materiálu.

Stáhnout Video


Rozsáhlá databáze značek pro slaboproud

Rozmístění prvků, racků, ústředen

Z rozsáhlé databáze připravených značek (600+) ve výkresu jednoduše rozmístíme ústředny, racky, čidla, kamery a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu.
Samozřejmostí jsou také možnosti změnit počty připojených kabelů, hw/sw adresy, označení a mnoho dalšího.

VIDEO UKÁZKA

 

Automatizace číslování prvků

Automatickou indexaci použitých koncových prvků můžeme použít pro jednoduché očíslování nebo složitější tvary složené např. z informací "rack/patch panel/okruh" a podobně.
Nespornou výhodou je také možnost dohledávat duplicity indexace nebo provádět aktualizace.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA

EL 2022 2 SL indxace
Příklad automatického očíslování datových zásuvek
EL 2022 3 SL kabely
Ukázka automatického dohledání okruhů a vykreslení sdružených tras

Kabely a okruhy

V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras.
Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA kruhové zapojení EPS

Kabelové žlaby a rošty

U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA

EL 2022 4 SL zlaby
Nástroj pro zjištění obsazenosti žlabu a hmotnosti na běžný metr
EL 2022 5 SL zmeny
Příklad doplnění nové datové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů

Změny ve stávajících rozvodech

Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, adres atd.
Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí.

Legendy značek a kabelů

Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón.
Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend.

EL 2022 6 SL legendy
Příklad vložení různých legend značek a systému značení.
EL 2022 7 SL vykazy
Výpis použitých kabelů do programu MS Excel.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, ústředen, racků nebo kabeláží včetně kabelové listiny.

VIDEO UKÁZKA