Powered by Smartsupp

Strojovny a výměníkové stanice

Rozsáhlá podpora pro vytváření projektů strojoven, výměníkových stanic atd., včetně výkazu použitého materiálu.

Stáhnout Video

strojovny bigcut

Výkres strojovny s podrobným zobrazením potrubí a armatur.

Potrubní rozvody: podrobně

Ucelená podpora pro podrobné vykreslení a zobrazení potrubních tvarovek včetně dimenzí, rádiusů kolen atd. Jedná se nejen o postupné skládání potrubí z jednotlivých tvarovek, ale také automatizace spojení potrubí a různé editační úpravy.

VIDEO UKÁZKA

Potrubní rozvody: schematicky

Pro vykreslení funkčních schémat kotelen, strojoven atd. jsou připraveny různé typy potrubí s předdefinovanými materiály a  dimenzačními řadami i od konkrétních výrobců.

stroj potrubi2
Vykreslené schéma zapojení kotelny
stroj potrubi3
Popsané dimenze a pozicová čísla ve výkrese

Popisy dimenzí, pozicová čísla a kótování

Jakékoli vykreslené potrubní rozvody lze snadno popsat (dimenze, izolace, délky potrubí…). K dispozici jsou také možnosti běžného prokótování výkresu, automatické vložení pozicových čísel a mnoho dalšího.

Výkaz použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých armatur, dimenzí potrubí, délky atd.

stroj vykaz3
Výkaz použitých armatur a potrubí