Powered by Smartsupp

Vzduchotechnika včetně výpočtů

Vykreslení potrubních rozvodů, včetně návrhu dimenzí potrubí a výpočtu tlakových ztrát, automatizace popisů, pozicových čísel a výkazu použitého materiálu.

Stáhnout Video

potrubi vzt big cut
vzt trasa
Výpočet dimenzí potrubí na základě rychlostí proudění

Návrh, výpočet a vykreslení potrubních VZT rozvodů

V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky.

Výpočet probíhá na základě potřebných množství vzduchu a rychlostí proudění, přičemž lze kombinovat rychlosti proudění v jednotlivých úsecích nebo dodatečně měnit množství vzduchu. 

VIDEO UKÁZKA

Rozvody ve stísněných prostorách (např. strojovny)

Pro potrubní rozvody např. ve strojovnách, je k dispozici celá řada funkcí pro postupné skládání a napojování tvarovek, řešení rádiusů, přesných stavebních délek odboček, redukcí atd.

Samozřejmostí jsou také nástroje pro viditelnost hran potrubí a tvarovek, které leží v různých výškových úrovních.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA

vzt strojovna
Ukázka komplikovaných potrubních rozvodů vzduchotechnické strojovny
databaze
Ukázka databáze přechodových odboček pro čtyřhranné potrubí

Databáze tvarovek a komponentů

Pro obor vzduchotechnika obsahuje CADKON+ MEP velké množství tvarovek a komponentů, které se běžně vyrábějí a používají. Všechny prvky jsou plně parametrické, což znamená, že u nich lze zadávat vlastnosti, jako je např. dimenze, úhel, rádius atd.

VIDEO UKÁZKA

Přírubové kóty, pozicová čísla a kótování

Samozřejmostí každé prováděcí dokumentace je podrobný popis dimenzí, pozicová čísla, výškové odskoky, případně rozměry prvků. 

 vzt koty

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁZKA

vzt pozice
Ukázka automatického vkládání pozicových čísel
vzt rd
Příklad databáze a vykreslení projektu VZT pro RD.

Vzduchotechnika v rodinných domech

V CADKON+ MEP je připravena ucelená podpora pro zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky v rodinných domech.
Jedná se především o databázi jednotek, rozdělovacích boxů a koncových prvků. Potrubní rozvody můžete vykreslit v podrobném i schématickém zobrazení a následně vykázat soupis potřebného materiálu

VIDEO UKÁZKA

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy pro hrubé ocenění (množství, rozviny, procenta tvarovek, skutečné plochy izolací…) nebo podrobný výkaz pro dílenské zpracování. 

vykazy vzt
Ukázka výkazu tvarovek, rozvinů, izolací atd.
rez kanalizace podlaziSnadná práce s měřítky projektu

Snadná práce s měřítky projektu

Na začátku, v průběhu i na závěr projektu můžete velmi jednoduše a rychle měnit měřítka zobrazení celého projektu. Jedná se především o velikosti textových popisů, značek (bloků), kóty, šrafy, měřítka čar a mnoho dalšího. Celá tato funkčnost je k dispozici pro práci v modelovém i výkresovém prostoru (rozvržení) a následný tisk projektu.

VIDEO UKÁZKA