Powered by Smartsupp

Libovolné tvary výztužných vložek

Program obsahuje knihovnu často používaných tvarů výztuže, včetně 3D vložek. Ostatní tvary je možné  zadat pomocí křivky, nebo tvaru bednění. Pro tvarově složité konstrukce je k dispozici položka proměnné délky a pro vyztužení věnců nebo pro rozdělovací výztuž stěn můžete použít položku v běžných metrech.

vyztuzne vlozkycut
Novou éru ve vyztužování jsme již otevřeli.
Revoluční produkt CADKON+ RC dostupný doslova pro všechny!
Chci nabídku
02 TvaryVlozek

Tvary výztužných vložek

Tvary výztužných prutů lze definovat:

  • výběrem typového tvaru - nejpoužívanější tvary výztužných prutů se zadávají parametricky. K dispozici je více než 50 základních ohybů, třmínků a prostorových prutů.
  • zadáním bodů bednění - tvar prutu je určen body na bednění a zadaným krytím prutu.
  • výběrem křivky nakreslené v AutoCADu nebo v Desktopu - definuje tvar prutu podle vybrané křivky. Křivka určuje přímo tvar výztuže nebo hrany bednění.
  • výběrem příčných prutů - tvar prutu je určen vložkami, které obemyká.

Při definování nových položek prutů CADKON kontroluje, zda položka stejného tvaru a oceli již existuje.

 

Položka proměnné délky

Pro tvarově složité konstrukce je k dispozici položka proměnné délky. Přírůstky v délkách úseků prutů mohou být konstantní i variabilní (do oblouku, s různou roztečí).

Položku proměnné délky lze jednoduše vytvořit oříznutím normální položky pomocí zadaných bodů, nebo předem definované křivky. Ořezávat je možné pomocí přímých nebo obloukových úseků.

02 PromennePol
02 PolBMa
Položka č 10 je klasicná, položka číslo 20 je v běžných metrech

Položka v běžných metrech

Pro vyztužení věnců nebo pro rozdělovací výztuž stěn a desek použijeme položku v běžných metrech, která je vykazována celkovou délkou s možným zvětšením této délky podle zadaného koeficientu.

Prutové a plošné konstrukce

Výztuž může být kladena do bednění jako jednotlivé pruty, nebo jako řady prutů. Řady mohou být přímé, obloukové nebo podle libovolné rovinné křivky. Vzdálenost prutů v řadě může být rovnoměrná, nebo proměnná.

02 PrutovePlosne
02 radial tangencial vyztuz

Radiální a tangenciální výztuž

Kruhové oblasti lze vyztužit tangenciální a radiální výztuží s různými variantami vyztužení středu konstrukce.
Pro vkládání této výztuže lze použít i některé specifické funkce:

  • tangenciální výztuž do kruhové oblasti
  • tangenciální výztuž do kruhové výseče
  • kladení radiální výztuže (od verze 2019)