Powered by Smartsupp

Popisy, kóty a bubliny

Každá výztužná vložka může být zobrazena v každém 2D-řezu jiným způsobem a také jinak popsána. Obsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením vlastní masky z různých parametrů výztuže.

Stáhnout

2D řezy

Vložená výztuž je zobrazena také v příslušných 2D řezech, které slouží k jejímu zadávání a zároveň jako výstupy umístěné na výkresu. V CADKONu+ RC můžete mít nadefinováno mnoho řezů, některé slouží jako pomocné jen pro zadání a editaci výztuže, jiné i jako finální pro výrobu. Vzhled finálních 2D řezů je pak možné přizpůsobit. Nastavit můžete například:

  • tlousťku prutů (reálná podle průměru, nebo 0)
  • styl obrazení prutu v řezu (plná tečka, kolečko, křížek,...)
  • styl zobrazení ohybu (jen v řezu, v pohledu, nebo jako schema)
  • vypnout nebo zapnout některé položky
 

Popisy řezů

2D řezy, zejména ty finální je vhodné opatřit popisy. K tomuto účelu obsahuje CADKON+ RC řadu funkcí jako je popis bublinou, popis řady prutů nebo kóty tvaru. 

Obsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením masky ze symbolů základních parametrů výztuže. 

05 bublina

05 NastaveniPopisu

Bubliny

Jednotlivě kladené položky, nebo řady prutů je možné opatřit popisem typu  bublina. Vzhled bublin je možné uživatelsky nadefinovat.

Kóty řad prutů

Pro řady prutů je k dispozici 12 základních způsobů kótování s možností dalších nastavení jako:

  • zneviditelnění některých prutů
  • kótování vzdálenosti krajních prutů od bednění
  • volba kótované vzdálenosti (minimální/střední/maximální)
  • styl a formát popisu
05 RadyPrutu
05 KotyTvaru

Kótování tvaru

Samozřejmostí je možnost zakótovat také tvar vyztužované konstrukce. K tomuto účelu je možné použít kótovací nástroje CAD jádra. V nabídce jsou také specifické funkce jako je řetězové kótování nebo nastavení měřítka kót podle 2D řezu.

Výškové kótování

Výškové kóty, tzv."kačeny" mají automatický odečet hodnoty výšky vzhledem k zadané základně - základní úrovni. Ve výkresu může být více nezávislých základen a k nim vztažených výškových kót. Při změnách konstrukcí a tím i polohy výškových kót se kóty automaticky aktualizují. Kačeny mohou mít dvě výškové úrovně pro relativní a absolutní výškovou úroveň. Samozřejmostí jsou i půdorysné výškové kóty.

VIDEO UKÁZKA: VÝŠKOVÉ KÓTY V ŘEZU

Levelmarks450x258
05 Masky

Masky popisů

Obsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením masky ze symbolů základních parametrů výztuže.

Vytvořené masky se ukládají pro budoucí použití, je možné je přenášet také mezi počítači.

 

Výkresy ocelových konstrukcí

Pro kreslení ocelovýcj konstrukcí je k dispozici knihovna ocelových profilů obsahující 3.200 profilů v jednotlivých pohledech. V nabídce jsou všechny běžné profily válcované, tenkostěnné, trubky, tyče. Každý profil je možné vložit v řezu nebo v půdorysném a v pohledovém zobrazení. Délku profilu je možné zadat ručně nebo pomocí dvou bodů ve výkresu.

V rámci profilů vložených z knihovny ocelových profilů můžete využít automatické odečtení parametrů při vytváření položek popisu ocelových profilů a plechů. Vytvořené položky popisu ocelových profilů a plechů můžete hromadně editovat pomocí správce položek a následně vykazovat do tabulky ocelových konstrukcí

VIDEO UKÁZKA: KRESLENÍ, POLOŽKOVÁNÍ A VÝKAZ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

3 2 Steel MaterialsCZ3 9 Steel TableCZ