Powered by Smartsupp

Přizpůsobení programu

Program je připraven tak, aby výsledné výkresy odpovídaly běžným zvyklostem. Zároveň ale obsahuje možnost si výstupy přizpůsobit podle standardu jednotlivých uživatelů. Je možné si nastavit hladiny, barvy, fonty, vhled popisů kót i tabulek. Veškeré nastavení je možné uložit pro budoucí další použití, nebo přenést na jiný počítač.

Stáhnout

06 opera

Široké použití

CADKON+ RC je připraven pro široké použití jak v domácích, tak i v zahraničních projekčních kancelářích, proto podporuje nejrůznější požadavky na způsob kreslení výztuže. Obsahuje více než 12 způsobů kreslení a popisu řad prutů, různé formáty popisů podle zadaných masek. Každá výztužná vložka může být zobrazena v každém 2D-řezu jiným způsobem. Výkresová dokumentace může být v libovolném jazyce, což zahrnuje tabulky, popisy a hladiny (například ve slovenštině). Při přenosu výkresu do cizího prostředí se názvy hladin automaticky konvertují.

 

 

Standardy

CADKON+ RC podporuje kontrolu základních normových konstrukčních zásad, jako je automatické konstrukční zaoblení segmentů prutů, automatické zaokrouhlení délek prutů, koncové úpravy podle norem (PKT, PÚ, atd.), maximální délka výztužných prutů, minimální krycí vrstva, min. a max. vzdálenost mezi pruty atd.

V současné verzi jsou implementovány standardy ČSN, EUROCODE, DIN. Nastavení pro konstrukční zásady, způsob kreslení, obsah a uspořádání tabulek lze ukládat pro opakované použití.

06 Nastaveni