Powered by Smartsupp

 

Správné a aktuální výkazy výztuže

Tabulky automaticky vykáží vloženou výztuž s ohledem na nastavení uživatele. Můžete si vybrat, zda vykazovat položky z celého výkresu, z vybraných prvků, nebo hladin. Jakákoliv změna ve výztuže se okamžitě projeví v tabulce, tak že tyto jsou vždy aktuální. Tabulky se standardně umisťují do výkresu, ale lze je také exportovat do Excelu.

Stáhnout

Správnost výkazů

Množství použité výztuže vychází z 3D modelu a tím je zaručeno její jednoznačné vyhodnocení. Při jakékoliv změně výztuže (profil, délka, počet,...) kdekoliv ve výkresu je změna promítnuta do 3D modelu a automaticky také do tabulky výztuže.

Tento princip je použit pro všechny typy výkazů a výtahů položek.

Export výkazů

Výkazy se primárně generují přímo do výkresů. Je ale možné použít i další možnosti, jako:

  • export výkazu do aplikace Microsoft Excel (je zapotřebí mít aplikaci nainstalovanou)
  • export výkazu do aplikace Apache OpenOffice Calc (je zapotřebí mít aplikaci nainstalovanou)
  • export do textového souboru
03 export
03 PrizpusobeniTabulek

Přizpůsobení výkazů

CADKON+ RC obsahuje již nadefinované výkazy, pro jejich okamžité použití. Chápeme ale že každý uživatel má svoje zvyklosti, proto je možné si výkazy detailně připůsobit. Nastavit si například můžete:

  • barvu prvků ve výkazu (čar, textů, schemat, kót,...)
  • styl textů ve výkazů (font, velikost,...)
  • formát jednotek výkazu (délek, hmotností,...)
  • počet a pořadí a šířka sloupců ve výkazu
  • koeficient přirážky na přesahy
  • vkládací bod a formátovací značky

 

Výtahy položek

Výtah položek (rozkreslení) může být součástí tabulky, nebo generovaný samostatně. Samostatně lze generovat jednotlivě položku po položce, z vybraných prvků a hladin, nebo automaticky z celého výkresu.

Program vás informuje o nerozkreslených položkách a zároveň kontroluje případy kdy máte jednu položku rozkreslenu vícekrát. Vzhled výtahu položek, včetně bublin je možné uživatelky přizpůsobit.

03 Vytahy
bvbs2

BVBS pro účely automatizace výroby

Export do BVBS umožňuje exportovat geometrii (rozměry a tvar) výztužných prutů do formátu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) pro automatické ohýbačky za účelem automatizace výroby. Výsledkem je textový soubor ve formátu ASCII s příponou názvu souboru *.abs.

VIDEO UKÁZKA: EXPORT DO BVBS PRO AUTOMATICKÉ OHÝBAČKY