Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

Novostavba bytového domu, Regau

Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektování bylo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databází prvků a funkcemi, které mnohonásobně zjednodušily a urychlily práci protože zadavatel tlačil s časem. Za krátký čas byl vytvořen plnohodnotný realizační projekt pro obě profese a to v jednom programu.​

Výkop pro kanalizaci na otevřeném prostoru byl svahován. Výkopové práce zahájeny po celé délce shrnutím ornice v tloušťce do 350mm. Odvětrané stupačky byly vyvedeny 0,6m nad úroveň krytiny střechy a ukončené větrací hlavicí. Veškeré práce splňovaly normu ČSN a byly dodrženy technologické postupy.​

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter Geci

EKO Autocentrum

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolní Počernice Etapa B. Bytový dům ve tvaru písmene U, s 85 byty a komerčním prostorem 300 m2. Kompletní řešení lokality včetně návrhu související dopravní a technické infrastruktury a návrhu řešení přilehlého veřejného parku.

Přínos CADKONu vidím v rychlosti vytváření a ve zpětných změnách, které jsou rychlé a jednoduše proveditelné.

Eva Kůrková

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu je přístavba administrativního objektu ke stávajícímu výrobnímu objektu. Administrativní objekt je koncipován jako vizuální magnet. Tvoří lokální dominantu. Ta je důležitá z hlediska orientace klienta a zároveň tvoří prezentační úlohu firmy. Objekt je tvořen kubickou formou, vertikálně dělenou dvěma řezovými rovinami. Tyto roviny vymezují funkční zóny. Směrem od ulice je zóna pracovní, uprostřed zóna komunikační a oddechová, směrem do výrobního areálu servisní.

Nepostradatelné jsou pro mě místnosti, zejména při častých změnách je práce s místnostmi velmi efektní.      

Jiří Korelus

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE | Ing. Jan Neuwirt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektové dokumentace je novostavba jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu..

Na CADKONu oceňuji jeho jednoduchost, intuitivní ovládání, dostupná výuka přes videa a rozumnou cenu.

Jan Neuwirt

BD River Park Modřany | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší novostavbu bytových domů (objekty F a G) z hlediska vnitřních rozvodů vodovodu, vnitřních rozvodů odpadních splaškových a dešťových vod.
Objekty mají 10 až 14 nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží.

BD River Park Modřany

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA | - | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom návrhu je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu pri väčšej obsadenosti ľudí v miestnosti s názvom „Obradná miestnosť“. Iné miestnosti sa mechanickým vetraním nedajú odvetrať, nakoľko statika stavby a technická dispozícia to neumožňuje. Na základe hygienickej normy je navrhnutý vzduchový výkon v rozsahu minimálne 25m3/h na osobu pri kapacite 100 ľudí, t.j. min. 2500m3/h. Maximálny výkon vzduchotechnického zariadenia je 3500m3/h, čiže je zabezpečená dostatočná rezerva.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON + MEP, ktorý vďaka obsiahlej databáze prvkov a rôznych výborných podporných funkcií uľahčuje a zrýchľuje prácu nielen kreslenia, ale aj vykazovania a následného naceňovania projektov.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ BASIC

Predmetom PD je jej celková obnova spočívajúca v demontáži jestvujúcej strešnej konštrukcie, stropu i vybraných prvkov v objekte a následná nadstavba nového podlažia i pultovej strešnej konštrukcie. Zmenou prejde i dispozícia 1.NP, vytvorí sa nová dispozícia v rámci 2.NP, súčasne sa vymenia pôvodné výplňové konštrukcie, zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa a budú upravené aj vnútorné povrchy. 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE | Pavel Šerý | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem tohoto projektu bylo vypracování realizační dokumentace pro novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 630kVA v areálu zemědělské farmy Býkovice pro vyvedení výkonu z bioplynové stanice. 

Kiosková trafostanice nyní slouží k vyvedení a transformaci el. výkonu, vyrobeného v nové kogenerační jednotce o výkonu 548 kW na napěťové úrovni  400V. 

Vyvedení výkonu je do stávající sítě distribuční společnosti EON vedení VN na napěťové úrovni 22 kV.

Na CADKONu+ MEP oceňuji nenáročnost ovládání a urychlení projektových prací pomocí nadstavbových funkcí.

Pavel Šerý, Jemnická stavba

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ | Ing. Jiří Kořínek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší vytápění novostavby bytového domu v areálu Zelnice – Slavkov u Brna. Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu –150C, průměrná  teplota  v obytných místnostech +20°C, koupelny +24°c, schodiště a chodby +15°c, garáže a sklepy jsou uvažované jako nevytápěné. Tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí byly převzaty dle informací stavební profese, ve smyslu ČSN 73 0540. Objekt je dělen dilatací na levou a pravou část. Levá část obsahuje 14 ubytovacích jednotek, pravá část 18 ubytovacích jednotek. V 1. PP jsou garážová stání, každá část obsahuje i společné prostory. Poněvadž každá bytová jednotka bude vybavena předávací stanicí typu „meibes“, je velikost topného zdroje určena jak pro vytápění, tak pro lokální přípravu TUV v uvedené stanici u každého odběratele. Výpočet zdroje byl tedy proveden s ohledem na maximální současnost odběrové špičky.

Projekty vytápění jsem začínal řešit s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Používání CADKONu je snadné a ve spojení s dimenzovacím programem PROTECH i rychlé a intuitivní.

Ing. Jiří Kořínek

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ