Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

Stavební úpravy objektu Praha 6 Dejvice​, Praha

Stavební úpravy objektu Praha 6 Dejvice​, Praha | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt pro provedení stavby řeší vnitřní vodovod a kanalizaci v objektu  č.p. 1892/1 v ulici Starodejvická v Praze 6 – Dejvicích. Objekt je v současné době v provozu a je připojen na stávající inženýrské sítě přípojkou vodovodu a jednotné kanalizace.

Těším se na slíbená drobná vylepšení programu – popisy šablony pro popis stoupaček vodovodu atd.. ​

Ing. Daniel Höchtberger

Stavební úpravy Obecního domu | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt řeší vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace, pro navrhovanou stavební úpravu Obecního domu, v ulici Ke kinu 159/7  v Praze 8 – Ďáblicích. Projekt je zpracován v podrobnosti pro provedení stavby – ve stupni pro výběr dodavatele stavby. 

Výborně hladký standardní průběh projektu – příjemná „samozřejmost“.

Ing. Daniel Höchtberger

Stavební úpravy Obecního domu

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci objektu nevyužívané bývalé základní školy, z ní vybudovat městkou knihovnu. Součástí knihovny bude i počítačová učebna, společenský sál a kavárna s čítárnou. Předpokládá se zároveň i úprava zázemí pro návštěvníky a zaměstnance knihovny.  Dokumentace řeší vnitřní zařízení ZTI, tedy vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zde jsem u nové verze CADKON+ ocenil možnost „zamknutí dimenzí vodovodu v nejnižším podlaží“ bez ohledu na změnu počtu a druhu výtoků ve vyšších podlažích, které vyplynuli z neustálého „vývoje a změn v dispozicích“, v průběhu zpracování PD. 

Ing. Daniel Höchtberger

Rekonstrukce bytového domu Ruská | Jiří Blažek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Tento bytový dům je v Praze, ul. Ruská. Soukromý investor připravuje rekonstrukci a zvětšení kapacity domu úpravami jednotlivých bytů, kde tak vzniká víc bytových jednotek. V suterénu i nějaké nebytové prostory a výměníková stanice. V 6np/střecha pak sauna…

Jedná se o jednostupňovou PD, kde mi Váš program neskutečně pomohl s vykreslením všech řezů kanalizace, výpočtem vodovodní soustavy a vykreslení axonometrie. Když spočítám hrubým odhadem čas strávený na tomto projektu nebude to ani týden…

Jiří Blažek


Rekonstrukce bytového domu Ruská

Hokejové centrum Pouzar

Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu. ​
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu. ​
Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C.
 

Rodinný dům | Pavel Horský, Elektroprojekt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Uvedená projektová dokumentace řeší návrh provedení ochrany před bleskem a návrh elektroinstalace rodinného domu. 
K návrhu byl použit software CADKON+ MEP, který obsahuje bohatou databázi grafických značek a prvků, které značně urychlují provedení celého díla. 
Řešením ochrany před bleskem byl návrh zemnící a vrchní jímací soustavy. Následně byla vypracována dokumentace elektroinstalace světelných a zásuvkových okruhů s návrhem jejich jištění v hlavním rozváděči objektu a následné napojení na veřejnou distribuční síť. Vše s přihlédnutím k platným vyhláškám a ČSN.   

Se software CADKON pracuji již řadu let a jsem s ním naprosto spokojený. Je vidět značný pokrok v jeho vývoji se snahou co největšího přiblížení k potřebám jeho uživatelů.

Pavel Horský

Rodinný dům

Novostavba bytového domu, Regau

Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektování bylo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databází prvků a funkcemi, které mnohonásobně zjednodušily a urychlily práci protože zadavatel tlačil s časem. Za krátký čas byl vytvořen plnohodnotný realizační projekt pro obě profese a to v jednom programu.​

Výkop pro kanalizaci na otevřeném prostoru byl svahován. Výkopové práce zahájeny po celé délce shrnutím ornice v tloušťce do 350mm. Odvětrané stupačky byly vyvedeny 0,6m nad úroveň krytiny střechy a ukončené větrací hlavicí. Veškeré práce splňovaly normu ČSN a byly dodrženy technologické postupy.​

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter Geci

EKO Autocentrum

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolní Počernice Etapa B. Bytový dům ve tvaru písmene U, s 85 byty a komerčním prostorem 300 m2. Kompletní řešení lokality včetně návrhu související dopravní a technické infrastruktury a návrhu řešení přilehlého veřejného parku.

Přínos CADKONu vidím v rychlosti vytváření a ve zpětných změnách, které jsou rychlé a jednoduše proveditelné.

Eva Kůrková

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu je přístavba administrativního objektu ke stávajícímu výrobnímu objektu. Administrativní objekt je koncipován jako vizuální magnet. Tvoří lokální dominantu. Ta je důležitá z hlediska orientace klienta a zároveň tvoří prezentační úlohu firmy. Objekt je tvořen kubickou formou, vertikálně dělenou dvěma řezovými rovinami. Tyto roviny vymezují funkční zóny. Směrem od ulice je zóna pracovní, uprostřed zóna komunikační a oddechová, směrem do výrobního areálu servisní.

Nepostradatelné jsou pro mě místnosti, zejména při častých změnách je práce s místnostmi velmi efektní.      

Jiří Korelus

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE | Ing. Jan Neuwirt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektové dokumentace je novostavba jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu..

Na CADKONu oceňuji jeho jednoduchost, intuitivní ovládání, dostupná výuka přes videa a rozumnou cenu.

Jan Neuwirt

BD River Park Modřany | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší novostavbu bytových domů (objekty F a G) z hlediska vnitřních rozvodů vodovodu, vnitřních rozvodů odpadních splaškových a dešťových vod.
Objekty mají 10 až 14 nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží.

BD River Park Modřany

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA | - | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom návrhu je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu pri väčšej obsadenosti ľudí v miestnosti s názvom „Obradná miestnosť“. Iné miestnosti sa mechanickým vetraním nedajú odvetrať, nakoľko statika stavby a technická dispozícia to neumožňuje. Na základe hygienickej normy je navrhnutý vzduchový výkon v rozsahu minimálne 25m3/h na osobu pri kapacite 100 ľudí, t.j. min. 2500m3/h. Maximálny výkon vzduchotechnického zariadenia je 3500m3/h, čiže je zabezpečená dostatočná rezerva.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON + MEP, ktorý vďaka obsiahlej databáze prvkov a rôznych výborných podporných funkcií uľahčuje a zrýchľuje prácu nielen kreslenia, ale aj vykazovania a následného naceňovania projektov.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ BASIC

Predmetom PD je jej celková obnova spočívajúca v demontáži jestvujúcej strešnej konštrukcie, stropu i vybraných prvkov v objekte a následná nadstavba nového podlažia i pultovej strešnej konštrukcie. Zmenou prejde i dispozícia 1.NP, vytvorí sa nová dispozícia v rámci 2.NP, súčasne sa vymenia pôvodné výplňové konštrukcie, zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa a budú upravené aj vnútorné povrchy. 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE | Pavel Šerý | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem tohoto projektu bylo vypracování realizační dokumentace pro novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 630kVA v areálu zemědělské farmy Býkovice pro vyvedení výkonu z bioplynové stanice. 

Kiosková trafostanice nyní slouží k vyvedení a transformaci el. výkonu, vyrobeného v nové kogenerační jednotce o výkonu 548 kW na napěťové úrovni  400V. 

Vyvedení výkonu je do stávající sítě distribuční společnosti EON vedení VN na napěťové úrovni 22 kV.

Na CADKONu+ MEP oceňuji nenáročnost ovládání a urychlení projektových prací pomocí nadstavbových funkcí.

Pavel Šerý, Jemnická stavba

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ | Ing. Jiří Kořínek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší vytápění novostavby bytového domu v areálu Zelnice – Slavkov u Brna. Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu –150C, průměrná  teplota  v obytných místnostech +20°C, koupelny +24°c, schodiště a chodby +15°c, garáže a sklepy jsou uvažované jako nevytápěné. Tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí byly převzaty dle informací stavební profese, ve smyslu ČSN 73 0540. Objekt je dělen dilatací na levou a pravou část. Levá část obsahuje 14 ubytovacích jednotek, pravá část 18 ubytovacích jednotek. V 1. PP jsou garážová stání, každá část obsahuje i společné prostory. Poněvadž každá bytová jednotka bude vybavena předávací stanicí typu „meibes“, je velikost topného zdroje určena jak pro vytápění, tak pro lokální přípravu TUV v uvedené stanici u každého odběratele. Výpočet zdroje byl tedy proveden s ohledem na maximální současnost odběrové špičky.

Projekty vytápění jsem začínal řešit s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Používání CADKONu je snadné a ve spojení s dimenzovacím programem PROTECH i rychlé a intuitivní.

Ing. Jiří Kořínek

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ

Depot Port Sudan (EPS)

Depot Port Sudan (EPS) | PATROL group | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentace systému elektrické požární signalizace a následná realizace tohoto systému pro sklad ropných látek. Zatím nejvzdálenější zakázka naší firmy.

Větrání zkušebny motorů Excalibur Army | Vzduchotechnika Zmrzlík | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Zařízení vzduchotechniky řeší výměnu stávajícího zařízení vzduchotechniky za nové, tak aby bylo zajištěno podtlakové větrání zkušebny motorů, přičemž je počítáno s tepelnou úpravou přiváděného vzduchu (chlazení), se směšováním a s využitím stávající vzduchotechniky na odvod spalin. Přívod vzduchu do objektu bude napojen na stávající zduchotechniku, pro přívod vzduchu do prostoru jsou navrženy stěnové mřížky s regulací, pro odvod vzduchu z prostoru jsou navrženy stěnové mřížky s regulací, odvod vzduchu z objektu bude napojen na stávající vzduchotechniku. Zařízení vzduchotechniky neprochází více požárními úseky.

Předností CADKON+ MEP VZT je jednoduché ovládání a dostupnost jak základních funkcí pro tvorbu výkresové dokumentace, tak specializovaných funkcí pro tvorbu slepých stavebních výkresů jako jsou kreslení stěn, sloupů, otvorů, apod., a zařízení vzduchotechniky jako jsou databáze komponentů, dimenzování potrubí, kótování, pozicování, apod., které urychlují tvorbu výkresové dokumentace.

Zbyněk Apolenář

Větrání zkušebny motorů Excalibur Army

HALA S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU

HALA S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU | INREA Pro s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Novostavba samostatně stojícího objektu bude umístěna ve výrobním areálu společnosti Plastkon product s.r.o. v Mikulovicích. Stavba bude tvořena skladovací halou o rozměrech 22,5 x 42,4 m, jejíž součástí bude dvoupodlažní vestavba pro prezentaci vyrobených produktů ve vzorkovnách. K jihozápadnímu rohu haly bude připojena administrativní čtyřpodlažní budova velikosti 10 x 17 m, ve které budou umístěny kancelářské plochy pro výkon administrativy, vedení firmy, obchodního oddělení a ekonomického úseku. Celková výška objektu bude 14,9 m v hřebeni haly. Nosný systém budovy je navržen z ocelové konstrukce, pro vnější opláštění budou použity tepelně izolační panely a vnitřní konstrukce budou vytvořeny ze sádrokartonových konstrukcí.

Program Cadkon+ ARCHITECTURE nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění a urychlení mé práce při tvorbě projektů.
Ing.  Jitka Meixnerová, INREA   
          

Výrobní areál firmy MILACRON | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem činnosti areálu je výroba zakázkově řešených vstřikovacích lisů k produkci plastových obalů tekutin.
Vlastní areál je tvořen výrobní a skladovou halou, administrativní budovou, areálovými zpevněnými plochami s parkovištěm zákazníků i zaměstnanců, venkovními rozvody inženýrských sítí, oplocením areálu s vjezdovými bránami vč. žb opěrné stěny a zařízeními pro napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Již od zahájení prací na prvních návrzích byl CADKON velkým pomocníkem. Především jednoduchost vytváření stavebních konstrukcí, tvorba popisů místností včetně výpočtu ploch a tvorby tabulek velmi zjednodušily počátky prací a umožnily tak předkládat investorovi jednotlivé varianty návrhů v krátkých časových intervalech. V dalších fázích projektu pak byly hojně využívány např. funkce pro tvorbu bublin s následným výkazem do tabulky, kótování včetně kót otvorů, výškové kóty v řezech, tvorba obkladů stěn včetně popisů, tvorba popisů a odkazů, kreslení různých typů izolací apod. Vesměs se jedná o časově náročné činnosti, které jsou díky těmto funkcím zjednodušeny a zároveň zpříjemněny.

Výrobní areál firmy MILACRON

Bytový dům v Brně

Bytový dům v Brně | Vlastimil Bobrovský | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentace zdravotně technických instalací – domovního vodovodu, řeší rekonstrukci rozvodu studené vody, ohřevu a rozvodu teplé vody a kanalizace  v bytovém domě v Brně na ulici Kobližná 57/20.

Objekt bytového domu v Brně na ulici Kobližná 57/20 je zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je veden v komunikaci před budovou BD (ul. Kobližná).

Bytový dům má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1.NP jsou umístěny dva nebytové prostory, které jsou využívány jako prodejny. V 2.NP až 5.NP jsou umístěny bytové jednotky o velikosti 2+1. Celkem 8 b.j., vždy dvě na každém podlaží.

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Domov důchodců v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, se nachází v budově zámku, který je nemovitou kulturní památkou. Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově a především má zajistit ubytování pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Novostavba nesměla vytvořit novou dominantu zámeckého parku a narušit pohledy na zámek. Proto byl navržen zapuštěný objekt s rovnou zatravněnou střechou. Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací stěnového a sloupového nosného systému a kombinací podélného a příčného nosného systému. Nosné stěny jsou převážně zděné z vápenopískových cihel, částečně monolitické železobetonové. Sloupy jsou kompletně zhotoveny jako monolitické železobetonové. Stropní konstrukce je v celém rozsahu provedena jako monolitická železobetonová deska.

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ

Společenské centrum BECHERPLATZ

Společenské centrum BECHERPLATZ | Porticus s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

BECHERPLATZ vznikl přestavbou 170 let staré továrny, kde se vyráběl světoznámý likér Becherovka.
Komplex objektů sloužil k výrobě, lahvování a expedici karlovarského likéru BECHEROVKA, a to v 1.NP a 1.PP jako muzeum Becherovky, prodejny Becherovky. Ve 2.NP jako administrativní prostory a další podlaží jako podnikové byty.
Přestavbou bývalé továrny Becherovky vznikl v samém centru Karlových Varů turistický prostor. Svým vzhledem navozuje atmosféru starobylého náměstí z 19. století, kde je možnost odpočinout si v kavárně Kaffee Magazin či nakoupit suvenýry, delikatesy i pivo KAREL IV. Z náměstí můžete sejít po dubových schodech rovnou do originální restaurace a Pivovaru Karel IV.


Vinařstní GOTBERG, Popice | Bukolsky Architekti | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE


Stavba se nachází v katastru obce Popice, v poloze nad druhým terénním zlomem severně nad obcí v trati Stará hora.
Jedná se o příklad moderní vinařské architektury, která získala ocenění „Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 2009“.
Celkovému urbanistickému řešení předcházela studie území a terénu. Se zvýšenou pozorností se zabývala krajinou a zejména jejími fenomény. Pro stavbu se určujícími staly svah, krajina vinařské oblasti, převládající větry od východu, sad a především panoramatický výhled na Pálavské vrchy a vodní nádrž Nové mlýny.
Reflexe těchto prvků do urbánního novotvaru je hlavním tématem celého řešení a určuje budovu z hlediska objemového, tvarového a funkčního.
Dům je úzce svázán s krajinou, ze které vyrůstá, je vetknut do svahu, který ho částečně překrývá.

Vinařstní GOTBERG, Popice

Relaxační bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD

Relaxační bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD | Archstudio s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Objekt relaxačného bazénu je rovnako ako bazén zábavný, rozšírením kapacity vodných atrakcií v jestvujúcom areáli Aquacity Poprad. Jedná sa o celoročne využívaný zastrešený bazén s termálnou vodou. Rozšíri využitie termálnej vody pre relaxačné kúpele vytvorením bohato dimenzovaného a tvarovaného bazénu.
Prevádzkovo je relaxačný bazén napojený na jestvujúci areál Aquacity vrátane sociálneho zázemia (šatne, prezliekarne), bude fungovať v rovnakom režime ako jestvujúce bazény, vrátane prístupového systému.


Školní jídelna Mnichovo Hradiště | TopDesign Projekty | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Školní jídelna s možností stravování veřejnosti bude umístěna v centru města Mnichovo Hradiště v památkové zóně a nahradí stávající školní jídelnu.
Podél komunikace je navržena obvodová stěna z pohledového železobetonu, která je na nároží zakřivena podle kruhového oblouku a tvoří "kulisu" na rozhranní: veřejný prostor x vnitřní prostor. V železobetonové stěně budou vytvořeny kruhové otvory. Ze severozápadní a jihozápadní strany je fasáda jednoduchá v bílé omítce s jednotnými čtvercovými a obdélníkovými otvory.
V budově budou umístěny dvě samostatné jídelny pro žáky a veřejnost oddělené blokem kuchyně. Konstrukční systém je navržen stěnový, příčný. Základové konstrukce tvoří betonové pasy a nosné stěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic (kromě obvodové železobetonové stěny). Stropní konstrukce je navržena kombinovaná z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů a monolitického železobetonu (nad jídelnou veřejnosti).


Školní jídelna Mnichovo Hradiště

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera | INS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí.
Projektová dokumentace vyžadovala vytvoření stávajícího stavu objektu (jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy, situační výkresy) a následně projektové dokumentace pro stupeň sloučeného územního a stavebního řízení.

Rekonstrukce DFN Motol | SANIT STUDIO | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt vnitřní kanalizace řeší odvedení vnitřních splaškových a dešťových vod z objektů do areálové oddílné kanalizace DFN Motol. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu.

Využitím programu CADKON byla ve všech fázích projektu umožněna rychlejší reakce na požadavky generálního projektanta a investora při koncepčních úpravách včetně následného vyhotovení „skutečného provedení stavby“ v této profesi. Výhoda používání nadstavbových funkcí se uplatňuje již od samého počátku projektu, např. při rychlém a efektním kreslení stoupacích potrubí, trubních rozvodů, doplňkových dílů kanalizace (vpusti, sifony, …). K dalším hojně využívaným funkcím, které usnadnily práci na tomto projektu, je tvorba legend potrubí, dimenzování, kótování, vykreslování rozvinutých řezů kanalizace, atd. Při navrhování rozmístění zařizovacích předmětů je možno vybírat z velkého množství bloků, které jsou přehledně členěny v nabídce a jejich vložení do projektu zabere minimum času.

Rekonstrukce DFN Motol

Bytový dům Česká u Brna

Bytový dům Česká u Brna | TERMING | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Jedná se o prováděcí projekt vytápění novostavby bytového domu s 30 byty  v “Lokalitě 32“ v České u Brna. Akce byla vyprojektována v průběhu 1.pololetí roku 2009. Nyní se dům nachází ve stádiu těsně před dokončením.

Zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle osazené v přízemí každé z pěti sekcí domu. Systém vytápění je teplovodní otopnými tělesy. Každá bytová jednotka je vybavena měřičem tepla a termostatem řídícím zónový ventil na patě bytu. Zdroje tepla zajišťují rovněž i ohřev TV v nepřímoohřívaných zásobnících TV situovaných vedle kotlů.

Součástí projektu jsou výkresy půdorysů čtyř nadzemních podlaží a schémata vytápění pro 5 sekcí objektu.


Výzkumně vývojové centrum DOOSAN | ATAVIS | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Prováděcí projekt ZTI novostavby objektu vývojového centra. Předmětem je splašková kanalizace vedená v zemi pod podlahou, která odvádí vody od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.

Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace v zemi, ke kterým byly následně v řezech dokresleny části kanalizace nad podlahou.


Výzkumně vývojové centrum DOOSAN

Rekonstrukce Malostranské Besedy

Rekonstrukce Malostranské Besedy | APRIS 3MP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cílem rekonstrukce byla komplexní rehabilitace objektu Malostranské radnice, včetně dostavby původních věží a štítů, které byly z objektu sneseny v roce 1828. Objekt má mimořádný historický a architektonický význam v celé oblasti historického jádra Prahy. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy, které znamenaly návrat k původním historickým dispozicím a které vyčistily objekt od pozdějších necitlivých stavebních úprav, dále kompletní návrh nového technického zařízení objektu, statické sanace související s havarijním stavem renesančního krovu s ohledem na budoucí využití podkrovního prostoru. 

Bytový dům Bělohorská | CENTRALGROUP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

V Praze 6 - Břevnově vzniká luxusní rezidenční projekt s celkem 35 byty a ateliéry a s komerčními prostory v přízemí. Nový bytový dům je zasazen do příjemné stávající zástavby. Přímo u něj se nachází tramvajová a autobusová zastávka. Cesta ke stanici metra A Hradčanská trvá zhruba 15 minut. V Břevnově je veškerá občanská vybavenost – mateřská, základní i střední škola, úřady, pošta, restaurace a mnoho dalších obchodů nabízející široký sortiment a služby. Prostor pro relaxaci poskytuje blízká Obora Hvězda s letohrádkem a Park Ladronka.

Bytový dům Bělohorská

Baumax České Budějovice

Baumax České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Obchodní centrum BAUMAX je řešen jako samostatně stojící objekt sloužící pro prodej zboží pro kutily, zahrádkáře a domácnost.

Objekt je tvořen jednopodlažní prodejní halou členěnou na jednotlivé úseky dle prodávaného sortimentu pomocí regálového systému.

Část haly je využita jako zahradní centrum. Na vnitřní zahradní centrum navazuje volná prodejní plocha.

Propojení je zajištěno prosklenou stěnou a provozně automatickými dveřmi. Na vnitřní prodejní plochu v zadní části navazují skladové plochy uvnitř haly a přilehlý studený prodejní a skladový prostor stavebnin.

DRIVE-IN s možností vjezdu automobilů. Část skladové plochy uvnitř haly slouží pro příjem zboží, vedle je pak přířezovna pro drobné úpravy zakoupených desek.


Florentinum | PBA International Prague | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Florentinum je největší administrativní budova v České republice, zasazená do stávající řadové zástavby v Praze 1, na pozemku bývalé Typografie (vydavatelství Rudého práva). Z toho vyplývá nejen abnormálně velký rozsah systémů vzduchotechniky (v suterénech se nachází 5 strojoven, celkový objemový průtok čerstvého vzduchu jen pro kancelářskou část je okolo 250.000 m3/hod), ale také geometrická složitost půdorysu, navazujícího na stávající historické budovy téměř po celém svém obvodu a s postupně ustupujícími fasádami nadzemních podlažích tak, aby budova novostavby nestínila svým sousedům.

Florentinum

Novostavba multifunkční budovy DIAMANT VN3

Novostavba multifunkční budovy DIAMANT VN3 | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Multifunkční budova Diamant byla dokončena ve čtvrtém kvartálu roku 2013 a je v současné době nejmodernější budovou na Václavském náměstí. Budova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, jež slouží jako technologické zázemí, sklady a obchodní plochy. V přízemí až 2. patře se nacházejí obchodní plochy, ve 3. až 5. patře jsou kancelářské prostory renomovaných firem. V 6. až 7. patře se pak nachází 24 luxusních apartmánů pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování.

Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Qubix 4 je rekonstrukcí administrativní budovy z roku 1976 na moderní kancelářskou budovu s komerčním přízemím. Budova má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží, jež slouží jako garáže a technologické zázemí. V přízemí se nachází restaurace a obchody, ostatní nadzemní podlaží slouží jako kanceláře.

Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX

Polyfunkční budova KARLÍN

Polyfunkční budova KARLÍN | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu, ve kterém je navrženo 14 bytových jednotek a autosalon. V současné době původní objekt autosalonu nevyhovuje současným požadavkům na moderní prodej automobilů, proto je nutné objekt zcela zrekonstruovat, což je předmětem této projektové dokumentace. Účel využití areálu se nemění, je pouze doplněn zřízením bytů ve 3.- 6.NP nové budovy autosalonu. Spodní část - autosalon se svými dvěma prvními patry zabírá cca plochu stávajícího autosalonu. Horní hmota bytového domu je pak kvůli sousednímu domu na severní straně ustoupena a zabírá asi jen dvě třetiny půdorysu autosalonu. Zbytek plochy střechy autosalonu tvoří zeleň s terasami bytů 3.NP.