Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

Obnova opatské rezidence NKP Klášter Plasy

Obnova opatské rezidence NKP Klášter Plasy | Projektový ateliér pro arch. a pozemní stavby spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

U CADKONu oceňujeme:

Trvalá licence CADKONu nám zajišťuje jistotu stále aktuální verze programu. Program obsahuje šrafy, kóty a typy čar odpovídající ČSN. Velmi užitečná funkce výškové kóty urychluje práci na řezech. Funkce tabulky místnosti je velmi efektivní a urychluje práci. Pro práci na výkresech je také užitečný katalog prvků odpovídající skutečnosti (sanita, ocelové profily atd..) Možnost jednoduchého nastavené výkresu před zahájením práce. Snadné načtení katastru do situace.

Ing. arch. Svatoslav Hladník


Domov důchodců Borohrádek | Atelier INS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ Architecture používáme pro všechny stupně dokumentace tak, aby výstupem byla standardní výkresová dokumentace dle českých norem. Efektivita práce je rozhodně vyšší než v klasickém AutoCADu, protože v CADKON+ lze využívat přednastavené funkce, které velmi usnadňují a urychlují kreslení výkresů (stěny, základy, schodiště, okna, dveře, šrafy, překlady, bloky prvků, bubliny k výrobkům apod.). Položkování tabulek výrobků nebo místností s exportem do excelu je vhodným podkladem pro rozpočtování.

Jednoduše řečeno – bez CADKONU+ si nedovedu každodenní projektování představit.

Libor Klubal, DiS., projektant


Domov důchodců Borohrádek

Revitalizace „polských mostů“

Revitalizace „polských mostů“ | Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

V CADKON RCD/ CADKON+ RC byla zpracovaná výztuž SO 203, kompletní spodní stavby a nosné konstrukce, kde jsme zpracovávali RDS. CADKON je pro nás osvědčený nástroj, který používáme pro výkresy výztuže. Oceňujeme zejména provázanost jednotlivých řezů s automatickým vyhodnocením množství výztuže..

Ing. Jan Fiala

Schody | KTC SK s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Program CADKON+ Architecture je výkonný nástroj, ktorý už používame dlhšie a sme s ním spokojný.
 Má veľa funkcií, ktoré uľahčujú rutinnú prácu.

Peter Cintula

Návrh schodiště je zpracován v programu CADKON+ Architecture ve spolupráci s programem Tekla Structures. Jelikož se jedná o výrobní dokumentaci, tak projekt zpracovává komplet detaily postupu zpracování schodiště.

Schody

Residence Soukenická

Residence Soukenická | DEKPROJEKT s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

CADKON+ MEP využíváme zejména v rámci profesí vytápění a vzduchotechniky ve všech stupních PD. V rámci naší činnosti se zabýváme projekcí od obytných budov přes veřejné stavby až po průmyslové a technologické objekty. Na softwaru oceňuji zejména rozsáhlé knihovny, uživatelské prostředí, spolupráci s PROTECHem. Neméně důležitá je z mého pohledu česká podpora, množství výukových videí, aktualizace, vývoj a pravidelná
vylepšení programu, mimo jiné na základě zpětné vazby uživatelů.

Ing. Michal Třeška


Obchodně administrativní centrum Automedia | Atelier WIK s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o přestavbu původního objektu bývalého autosalonu a autoservisu. Původní nadzemní část autosalonu musela být ze statických důvodů zbourána.

Na CADKONu nejvíce oceňujeme, že je to snad jeden z posledních stavebních SW s možností trvalé licence a dále: možnost nastavení firemního standardu, jednoduché kreslení stavebních konstrukcí, tvorba řezů a pohledů z půdorysu, vytváření legend místností, skladeb atd., tvorba výkazů prvků

Ing. arch. Vít Vencour


Obchodně administrativní centrum Automedia

BUDOVÁNÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

BUDOVÁNÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY | RUDBECKIA s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt vegetačních úprav města Topoľčany rozděluje nejen jednotlivé sadové úpravy funkčně, ale také graficky, pro lepší orientaci nejen v projektu, ale i při realizaci vegetačních úprav v dané části města.

Využívame CADKON+ Architecture a aj CADKON+ MEP vo svojej práci. Veľká výhoda je využite výkazov plôch a blokov ktoré používame skoro stále.

Ing. Júlia StraňákováNADJEZD NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Otvor mostu musel být přizpůsoben výšce elektrifikovaného rozchodu vlakové soupravy, vytvořit podél okraje vozovky cyklistické pruhy, v příčném řezu obousměrné chodníky pro pěší s ohledem na minimalizaci rozšíření šířkového uspořádání před a za mostem a vyrovnání nivelety vozovky.

Na vystuženie sme zvolili CADKON+ RC z dôvodu zložitej nosnej konštrukcie ako aj spodnej stavby. CADKON nám uľahčil kontrolu položiek ako aj sprehliadnenie vystuženia daných prvkov. Výhodou programu je aj jednoduchá úprava vystuženia pri vyššom stupni PD s automatizovanou úpravou výkazu výstuže.

Ing. Radoslav Fotta

NADJEZD NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

VERNE SNOP KLÁŠTEREC N. OHŘÍ, VÝROBNÍ HALA

VERNE SNOP KLÁŠTEREC N. OHŘÍ, VÝROBNÍ HALA | Projekt Holding a.s. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Řešení etapovosti výstavby a tím navázání konstrukcí na sebe, různé výškové úrovně konstrukcí a jejich provázání.

Využití CADKON +RC se projeví hlavně při vyztužování složitějších konstrukcí. Přínosem je vytvoření 3D modelu prvku, jeho výztuže a následná možnost kontroly uložení výztuže, případných vzájemných kolizí a tím zefektivnění vyztužení daného prefabrikovaného prvku. Dalším přínosem je kontrola duplicity stejných prutů výztuže ve výkresu, rychlé vytažení výkazu a výpisu výztuže, možnost jednoduchého smazání nepoužitých prutů výztuže z výkresu.

Ing. Drahomíra Matějáková

MOST PŘES MANDAVU, RUMBURK | Projektová Kancelář VANER s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Jedná se o šikmý dvoutrámový parapetní předpjatý most o jednom vyztuženém poli. Mostovku tvoří železobetonové trámy s deskou a vnější části jsou tvořeny chodníkovou konzolou.

V CADKON+ RC byla výztuž zpracována rychle a jednoduše a s jistotou, že tabulky budou sedět. CADKON+ RC umožňuje eliminovat lidskou chybu v součtech. Víme, že když provedeme změnu výztuže, nemusíme se starat, kde všude se změna projeví, program ji zapracuje automaticky.

Tomáš Humpál


MOST PŘES MANDAVU, RUMBURK

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZVODŮ ZTI A HYG. PROSTOR - CSS TIŠNOV

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZVODŮ ZTI A HYG. PROSTOR - CSS TIŠNOV | CERGO ENERGY s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programu CADKON+ MEP bylo zpracováno celkové řešení nového rozvodu TV, SV, CV a vnitřní kanalizace. Projektování v tomto programu nám vzhledem k rozsahu rozvodu umožnilo provádět spolehlivý návrh nového vodovodního systému s ohledem na nízký vstupní tlak na patě budovy a díky návrhové výpočtové aplikaci vnitřního vodovodu jsme měli dobrý přehled o tlakových údajích při dimenzování. Současně nám při velikosti projektu usnadňovali značnou část práce automatické popisy prvků a vykreslování axonometrie vodovodu a řezů kanalizace, které by jinak při této velikosti projektu byly velmi časově náročné.

Ing. Patrik Hanáček

NEMOCNICE JIHLAVA - REKONSTRUKCE TEPELNÝCH ZDROJŮ | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Jedná se o projekt, který řeší kompletní rekonstrukci objektu Energocentra v areálu Nemocnice Jihlava. Projekt byl kompletně zpracován v programu CADKON+ MEP včetně jednotlivých částí techniky prostředí staveb.

Využití programu CADKON+ MEP nám výrazně usnadnilo práci na tomto projektu. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem stávajícího objektu a velkému množství jednotlivých instalací bylo náročné koordinovat jednotlivé trasy. S využitím knihovny prvků v programu CADKON+ bylo možné vykreslit jednotlivé potrubní trasy ve skutečných rozměrech, což přineslo značné zjednodušení při práci na koordinaci potrubních tras.

Jakub Rybář

NEMOCNICE JIHLAVA - REKONSTRUKCE TEPELNÝCH ZDROJŮ

INOVAČNÍ CENTRUM „PRAŽÍRNY“

INOVAČNÍ CENTRUM „PRAŽÍRNY“ | ATAVIS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Navržený administrativní objekt je situován na pozemku Pražíren při ulici K Žižkovu. V současné době se zde nachází původní objekty, které budou odstraněny.

Na tomto objektu byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, která zahrnuje vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizaci, zásobování vodou, plynem a napojení kotelny.


Novostavba zařízení pro seniory | Ing. Radoslav Cifra, LERAC Projekt s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Projekt „senior haus“ byl zajímavý z hlediska statiky zejména nepříznivými základovými poměry, kde bylo třeba se vypořádat s kombinací vysoké hladiny napjaté podzemní vody a značně stlačitelným podložím. Požadavkem bylo podle možnosti zakládat na plošných základech. Navržena byla částečná výměna podloží a zakládání na železobetonové základové desce založené v bezpečné úrovni, tak aby nedošlo k prolomení dna stavební jámy.

Pomocí CADKONu jsme byli schopni zpracovat celkem rozsáhlý projekt a velkou výhodou bylo to, že jsme nemuseli řešit a kontrolovat výkazy výztuže, které CADKON vytváří a aktualizuje automaticky.

Ing. Radoslav Cifra

Novostavba zařízení pro seniory

OPRAVA ELEKTROINSTALACE ORAVSKÉHO HRADU

OPRAVA ELEKTROINSTALACE ORAVSKÉHO HRADU | IS - Industry Solutions, a.s. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Kompletní trasy elektroinstalace byly provedeny CADKON+ MEP pomocí funkce „Elektro rozvody“. Výkazy a kabelová listina, která byla vygenerována automaticky, sloužila jako podklad při tvorbě zapojovacích schémat a následné realizace.

Na  CADKON+ sa mi páči jeho rozvoj a vždy nové funkcie ktoré mi pomáhajú pri projektovaní elektroinštalácií. Oceňujem hlavne funkciu elektrorozvody a automatická tvorba výkazov z použitých prvkov vo výkrese.   

                                                               Ing. Michal Novák

ŘADOVÝ DŮM | Ing. Peter Andrášik - ZDRUŽENIE PAŤAN | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o pět bytových jednotek v řadovém domě. Celková délka bytového domu je cca 37m. V projektu byly použity funkce např. schodiště, stěn a spoustu dalších funkcí CADKON+ Architecture.


Pomocou programu CADKON+ Architecture vieme ľahšie a rýchlejšie spracovať projekty. Veľkú výhodu vidím v tom, že môžem požívať klasické CAD príkazy v kombinácií s funkciami CADKON+ Architecture.

Ing. Peter Andrášik

ŘADOVÝ DŮM

Nido 2

Nido 2 | Ing. Jozef Špánik , Ing. Peter Federič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Vzhledem ke komplikovanému půdorysnému řešení nám CADKON+ RC pomohl zejména svými funkcemi pro vytváření položek proměnné délky. 

Ing. Peter FederičHALA S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU | INREA, Ing. Jitka Meixnerová | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Novostavba samostatně stojícího objektu bude umístěna ve výrobním areálu společnosti Plastkon product s.r.o. v Mikulovicích. Stavba bude tvořena skladovací halou o rozměrech 22,5 x 42,4 m, jejíž součástí bude dvoupodlažní vestavba pro prezentaci vyrobených produktů ve vzorkovnách. K jihozápadnímu rohu haly bude připojena administrativní čtyřpodlažní budova velikosti 10 x 17 m. Celková výška objektu bude 14,9 m v hřebeni haly. Nosný systém budovy je navržen z ocelové konstrukce, pro vnější opláštění budou použity tepelně izolační panely a vnitřní konstrukce budou vytvořeny ze sádrokartonových konstrukcí.

Program Cadkon+ ARCHITECTURE nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění a urychlení mé práce při tvorbě projektů.

 Ing. Jitka Meixnerová, INREA 


HALA S ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVOU

BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR

BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR | PRO-STORY s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Dům se nachází v bývalém průmyslovém areálu. Projekt získal cenu Hanuše Zápala 2018. 

V CADKON+ rádi navrhujeme a projektujeme jednoduché a efektní stavby. Největší výhoda CADKONu je pro nás cenová dostupnost a trvalá licence. Můžeme si tak dovolit pořídit program i brigádníkům. Všichni jsme na jedné aktuální platformě bez rozdílu verzí.

Josef Houška


Bytový dům v Jemnici | TRIGNIS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Stavba dostala ocenění "Cena architektů kraje Vysočina"

Bytový dům je navržen v pěti výškových dispozičních úrovních. Z uliční fronty dle požadavku města ale působí dojmem maximálně čtyřpodlažního objektu, přičemž poslední horní podlaží je navíc odsazeno a tedy vizuálně potlačeno. Cílem je, aby navržená stavba celkovým měřítkem a objemem harmonicky navázala na charakter stávající zástavby. Navržený objekt bytového domu bude pětipodlažní (1.PP a čtyři NP) a bude zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Svislé nosné obvodové stěny budou z keramických broušených bloků tl. 300 a 250 mm (např. Porotherm) dle specifikace, obvodové konstrukce budou opatřeny tepelnou izolací z MW, resp. EPS tl. 160 a 200 mm.

CADKON+ Architecture nám umožnil pružně a operativně reagovat na úpravy a změny v PD a oproti klasickému Autocadu snížil časovou náročnost na zpracování PD.

Ing. Jan Kamarád


Bytový dům v Jemnici

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové | ING.ARCH.PAVEL TUŠL | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V XV. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis obdržel projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“ na návrh odborné poroty zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku. Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové získala prestižní titul Stavba roku 2017. Na rekonstrukci budovy odborná porota ocenila především provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Oceňuji jádro CAD, takže nebyl problém se spojit s dalšími specialisty. Další výhodou je všestrannost – vhodný jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.

Ing. Arch. Tušl

BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ | VMS projekt s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Sluneční věž je výšková budova, nacházející se na Pražském Karlíně, poblíž hotelu Olympik. V budově mělo být v 21 patrech rozmístěno celkem 30 bytů, všechny byty se ale nepodařilo prodat, takže některá patra slouží jako kanceláře. Věž byla postavena v letech 2008 až 2011 – navrhl ji Bořek Šípek. VMS projekt dělal prováděcí dokumentaci.

Dobrý příklad použití CADKON+ na nepravoúhlý (organický) půdorys.  V projektu byly používané funkce na kreslení otvorů, oken, dveří, položkování a výkazy pomocí bublin, kóty CADKONu, knihovna bloků – pohledová schémata oken, tabulky místností atd…


BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ

ENIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY

ENIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY | Projectstudio8 S.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2015 v kategorii Novostavby budov
Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2015 v kategorii Cena veřejnosti
Jedná se o dřevostavbu, která slouží jako environmentální centrum.

Dnes je pro mě obtížné rozlišit co jsou  funkce CADKONu a co holý CAD, jelikož je používám a nepřemýšlím o tom. CADKON mi každopádně práci urychluje.

Jiří Korelus

Rodinný dům Chodová Planá | PAVLÍNA FIALOVÁ | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Navržený rodinný domek má tvar písmene L, je nepodsklepený s vestavěnou garáží, přízemím a podkrovím se třemi sedlovými střechami o mírném sklonu 25°. Celek je rozdělen na tři různé výškové úrovně z důvodu rozbití velké jednotvárné hmoty objektu. Rodinný domek byl navržen v tradiční zděné technologii z cihel Porotherm Profi 44. Stavba má navrženy svislé nosné a dělící konstrukce zděné ze systému POROTHERM Profi na maltu pro tenké spáry, včetně okenních a dveřních překladů ze stejného systému POROTHERM. Při samotné stavbě byl pak použit cihelný systém HELUZ.

Program CADKON používám již od roku 2004 a jsem s ním naprosto spokojená, pro mou práci ve 2D je naprosto dostačující a každá nová verze přináší i různá vylepšení a zjednodušení práce. Vyhovuje mi i technická podpora od firmy Graitec, která nabízí školení, webináře, help desk je samozřejmostí a kdykoliv jsem něco potřebovala mohla jsem se na ně obrátit. Zatím tedy neuvažuji o přechodu na jiný produkt.

Pavlína FialováRodinný dům Chodová Planá

Murovaný rodinný dům

Murovaný rodinný dům | Ing. Martin Mrava | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší návrh jednopodlažního zděného rodinného domu s částečným podsklepením a neobytným podkrovním prostorem. Projektant využil mnoho funkcí, které CADKON+ nabízí. Výsledkem jakékoli změny v půdorysu je automatická změna ve výkazu oken, dveří či v legendě místností. Díky funkci Položkování projektant jednoduše vytvořil výkaz krovu a trámového stropu.

Známe prostredie z AutoCADu a mnoho funkcií naviac mi urýchľujú každodennú prácu. 

Martin Mrava

Rodinný dům v Roudnici nad Labem | TOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt vznikl ve spolupráci a na základě návrhu, který zpracoval Ing. arch. Jan Cyrany. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s plochou střešní konstrukcí, který obsahuje byt 5+kk. Projekt obsahuje také přístřešek pro auto v průčelí, dřevěné obklady fasády a krytou dřevěnou terasu v zahradě, ale tyto prvky nejsou ještě zrealizovány a na fotografiích domu nejsou.

Rodinný dům v Roudnici nad Labem

Rodinný dům Milovice

Rodinný dům Milovice | Jan Červenka | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o moderní dvoupodlažní dům navržený v nizkoenergetickém standartu vč. Rekuperace, Solárů, tepelném čerpadle, trojskle, kvalitním zdivu Ytong, základové desce ELEGO House.


CADKON+ Architecture používám od roku 2013 až dosud společně s AutoCAD LT 2014. Oba programy kombinuji, ale od poslední aktualizace CADKON+ Architecture 2020 musím říc, že došlo k velkému posunu a program CADKON+ a 2020 získává u mě na větší a větší oblibě. Výhodou je trvalá licence, která mi u AutoCADu dost chybí.

Jan Červenka

Koncertní sál Pražské konzervatoře | ARCH TECH – Dipl. Ing. Karel Sehyl | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Od roku 2005 se k 200 letému výročí založení Pražské konzervatoře, které připadá na rok 2011, připravovala stavba koncertního sálu včetně projednání s orgány státní správy. V roce 2009 bylo započato s novostavbou koncertního sálu s vybudováním sálu divadelního ve stávající budově. Dvorní vestavba do terénu cca 5 m zapuštěného sálu z monolitického železobetonu navazuje na 1. PP a 1. NP stávající budovy. Nové technické, provozní a skladové prostory koncertního sálu a divadla vznikly ručním vykopáním zeminy pod podlahou přízemí a suterénu ve stávající budově. Tímto způsobem bylo získáno 500 m2 potřebné půdorysné plochy v 1. a 2. PP. Budova Pražské konzervatoře se nachází v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO.

Koncertní sál Pražské konzervatoře

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Ing. David Husák | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Ze stavebně technického hlediska je objekt založen na betonových základových pasech vylitých do vykopané základové spáry, která můžou být nahoře vylity do ztraceného bednění v kombinaci se základovou deskou vyztuženou kari sítí. Konstrukce nosného i nenosného zdiva tvoří cihelné bloky POROTHERM. Obvodové zdivo rodinného domu je vyzděn z cihelných bloků POROTHERM EKO PROFI. Vnitřní nosné i nenosné zdivo bude vyzděno z cihelných bloků POROTHERM P+D. Stropní konstrukce bude rovněž provedena za systému POROTHERM. Podhled v podkroví bude tvořen ze sádrokartonu. Krov bude dřevěný s betonovou střešní krytinou. Tvar střechy bude sedlový se sklonem střechy 39˚.

 Nakreslení projektové dokumentace je časově méně náročné a hlavně jednoduší. Viz kreslení schodiště, stropů a vůbec všeho..,,

Ing. David Husák

BIOPLYNOVÁ STANICE HLUBOŠ | FARMTEC a.s., projektový ateliér OBŘ Tábor | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Typ projektu: Dokumentace pro provedení stavby Rozměry fermentoru: Øvnitř=23,50m Øvněj=37,56m Hužit=5,50m Hcelk=6,00m Vu=5813m3 Konstrukce fermentoru: železobeton C25/30, vodonepropustný, síranovzdorný 

Fermentor představuje jednu z hlavních částí bioplynového zařízení a je proveden železobetonovou monolitickou technologií jako válcová jímka rozdělená vnitřní stěnou tvaru prstence na dvě nádrže.

Objekt provozní budovy je zděný jednopodlažní, nepodsklepený, ve kterém bude technologické vybavení BPS včetně kogenerační jednotky (KJ) s provozním, sociálním zázemím a trafostanice.


BIOPLYNOVÁ STANICE HLUBOŠ

Bytový dům

Bytový dům | Ing. Martin Mrava | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Díky funkcím CADKONu + jako popis místností projektant jednoduše vykázal do tabulky legendu místností dělenou podle bytových jednotek. Výsledkem jakékoli změny v půdorysu je automatická aktualizace těchto tabulek. Projekt řeší obnovu bytového domu. Kromě vnějšího vzhledu jsou v objektu navrhované i dispoziční změny a dostavba 8- bytových jednotek.

Po dlhoročnom používaní AutoCADu, neľutujem kúpu CADKONu+.

Ing. Martin Mrava

Bytový dům Topolany | Atelier AVANT, Ing. Vlastimil Čepička | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Budova historického statku z přelomu století, s komplexem nádvoří a okolních hospodářských budov. Hlavní objekt byl v minulosti adaptován na stylovou zájezdní hospodu „Moravský grunt,, a nyní bylo horní podlaží v plánu přebudovat na několik menších bytů. Objekt sousední je stavebně nesjednocen, ale fyzicky propojen – do velkého sálu pro veřejné akce. Předmětem PD bylo zmapovat a zachytit stávající stavy objektu a navrhnout projekčně podlaží druhé – se vznikem 8 malometrážních bytů se sociálním zázemím atd. Objekty dostanou sjednocenou výšku střech a celkový vnější stav fasády.

Kreslení v CADKONu+ je jednoduché a efektivní, oceňuji bohaté knihovny a velké množství nástrojů ke kreslení stavebních konstrukcí.,,

Ing. Vlastimil Čepička

Bytový dům Topolany

PASPORT BYTOVÉHO DOMU

PASPORT BYTOVÉHO DOMU | Atelier AVANT, Ing. Vlastimil Čepička | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu byla dokumentace stávajícího provedení bytového domu z r. 1890, nacházejícím se v centru Šternberka. Tzv. pasport objektu zhodnotil jeho současný stav, kapacity, napojení na sítě atd. Jedná se o pseudoklasicistní objekt, u něhož bylo mimořádně náročné měření stavu , vynášení a zpětné doměřování stavů zdiva a konstrukcí s ohledem na velké množství nezdokumentovaných stavebních zásahů v průběhu let. Kreslení fasád způsobem podložení frontálních fotografií v měřítku a ručním obtahem kontur štuk na fasádě.

CADKON+ ARCHITECTURE je plnohodnotný CAD umožňující nasazení nejen na projektu novostavby, ale i na rekonstrukci a pasportu stavby.

Ing. Vlastimil Čepička


ROUBENÝ RODINNÝ DŮM | Ing. Marek Blatecký, Branka u Opavy | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Navržená stavba je nepravidelného půdorysu a je členěna na dvě části, obytnou půdorysně ve tvaru písmene L a připojené části zastřešeného garážového stání se skladem, který je obdélníkového půdorysu, obě části jsou spojeny průchozím krčkem ve východním rohu domu. Stavba je nepodsklepená a je zastřešená sedlovou střechou s podlomenicemi ve štítech domu a přistřešením ve východním a jižním průčelí, část domu garáže a skladu je také ze sedlovou střechou. Obytná část je z dřevěné roubené konstrukce viditelné z interiéru i exteriéru. Štíty střechy jsou z dřevěné sendvičové konstrukce obložené hoblovaným nehraněným řezivem, taktéž sklad je proveden z dřevěné konstrukce obložené stejným způsobem jako štíty, ale bez zateplení, garážové stání je z dřevěného skeletu, konstrukce skeletu a skladu je na podezdívce z monolitického betonu, případně obloženého kamenným obkladem, která plní funkci opěrné stěny a vyrovnává členitý terén, ve spojovacím krčku je schodiště.

ROUBENÝ RODINNÝ DŮM

SWISSFORM VÝROBNÍ ZÁVOD NOVÁ ROLE

SWISSFORM VÝROBNÍ ZÁVOD NOVÁ ROLE | PORTICUS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Výrobní hala (6000m2). Práce trvala 10 měsíců - projekt od studie po prováděčku

CADKON na našich projektech používáme od studie po prováděčky.

Miroslav Harzer​


Základní škola Amos | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.​


Oceňuji také vytváření oken a dveří, které velmi jednoduše do přednastavených hladin vykreslí téměř jakoukoliv výplň. Při rozsáhlém projektu je to velké urychlení.

Michal Kot

Základní škola Amos

Návrh zdravotechnických instalací v objektu novostavby bytového domu

Návrh zdravotechnických instalací v objektu novostavby bytového domu | Ing. Patrícia Tomečková | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Z vykreslených půdorysných rozvodů CADKON+ automaticky vygeneroval rozvinuté a podélné řezy kanalizace a vody. Projekt zdravotechniky zahrnuje kompletní návrh kanalizace a vody v objektu 9 podlažní budovy s podsklepením. Budovu tvoří dva zrcadlové segmenty A + B.

CADKON+ považujem za stabilný a vhodný softvér nie len pre profesistov TZB.

Ing. Patrícia Tomečková

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Ing. Peter Geci | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Návrh a posouzení vodovodní soustavy, svislé a ležaté kanalizace a návrh podlahového vytápění byly převedeny v programu CADKON + MEP. Projektant využil množství prvků přímo z rozsáhlé databáze, funkce pro výpočty teplé vody a cirkulace a návrh a vyregulování podlahového vytápění. Projekt řeší zdravotechnické instalace a návrh vytápění v objektu 1-podlažního rodinného domu. Projekt vytápění řeší návrh topného systému pro podlahové vytápění se zdrojem tepla tepelné čerpadlo vzduch / voda.

S CADKONom pracujem už veľmi dlho. Obsahuje množstvo funkcií pre všetky profesie TZB.

Ing. Peter Geci

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

OBNOVA VODOVODU

OBNOVA VODOVODU | Ing. Šimon Stupák, Lendak | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Při práci mu pomohli velmi výkazy prvků a délek potrubí. CADKON + MEP byl využit nejen na vnitřní i na vnější rozvody. V projektu jsou použity funkce jako např. vytyčovací souřadnice, ZTI - potrubí, databáze prvků, popisy prvků a výpis délek potrubí ...

Na CADKON+ MEP mi vyhovuje jeho jednoduchosť a rýchlosť projektovania pomocou funkcií, ktoré v sebe obsahuje.

Ing. Šimon Stupák


Rekonstrukce letiště M.R.ŠTEFÁNIKA | ATAVIS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem je ležatá splašková kanalizace vedená ve dvojité podlaze nad základovou deskou v suteréním podlaží. Ležatá kanalizace je vedena na přečerpávací stanici. V suterénu se nachází sociální zařízení a technické místnosti.

Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace, ke kterým byly následně doupraveny popisy stoupaček, v řezech zakreslena kanalizace nad podlahou, a některé specifické detaily jako např. přečerpávací stanice.


Rekonstrukce letiště M.R.ŠTEFÁNIKA

Rekonštrukce a dostavba Hotela

Rekonštrukce a dostavba Hotela | Ing. Juraj Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI řeší napojení navrhovaných zařizovacích předmětů v prostorách rekonstruovaného hotelu Tatra v Trenčíně na studenou vodu, teplou vodu a odvedení splaškových a dešťových odpadních vod do veřejné kanalizace. V projektu byly díky komplexnosti databází a výpisů programu CADKON+ MEP použité: voda: použitých přes 350 rohových ventilů, 500 uzavíracích ventilů a cca 1500 m potrubí pro rozvody vody. Kanalizace: použitých 1234 kanalizačních prvků a cca 700 m potrubí.

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Juraj Knapp

EXPERIMENTÁLNY BYTOVÝ DOM | Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší návrh a obnovu obvodového pláště 6 podlažní budovy se suterénem. Navrhovaná obnova původního obvodového pláště zahrnuje zateplení obvodových stěn a podstřešního prostoru, výměnu nevyhovujících výplňových konstrukcí a balkonů. Jednoduché výkazy a legendy materiálů urychlily tvorbu projektové dokumentace o třetinu. Výrazně k tomu přispěly funkce Položkování, odečítání ploch či automatické odečítání výšek při používání výškových plováků.


CADKON+ používam pri tvorbe všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Už niekoľko rokov mi urýchľuje a uľahčuje každodennú prácu.

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.,

EXPERIMENTÁLNY BYTOVÝ DOM

Stavební úpravy objektu Praha 6 Dejvice​, Praha

Stavební úpravy objektu Praha 6 Dejvice​, Praha | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt pro provedení stavby řeší vnitřní vodovod a kanalizaci v objektu  č.p. 1892/1 v ulici Starodejvická v Praze 6 – Dejvicích. Objekt je v současné době v provozu a je připojen na stávající inženýrské sítě přípojkou vodovodu a jednotné kanalizace.

Těším se na slíbená drobná vylepšení programu – popisy šablony pro popis stoupaček vodovodu atd.. ​

Ing. Daniel Höchtberger

Stavební úpravy Obecního domu | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt řeší vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace, pro navrhovanou stavební úpravu Obecního domu, v ulici Ke kinu 159/7  v Praze 8 – Ďáblicích. Projekt je zpracován v podrobnosti pro provedení stavby – ve stupni pro výběr dodavatele stavby. 

Výborně hladký standardní průběh projektu – příjemná „samozřejmost“.

Ing. Daniel Höchtberger

Stavební úpravy Obecního domu

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci objektu nevyužívané bývalé základní školy, z ní vybudovat městkou knihovnu. Součástí knihovny bude i počítačová učebna, společenský sál a kavárna s čítárnou. Předpokládá se zároveň i úprava zázemí pro návštěvníky a zaměstnance knihovny.  Dokumentace řeší vnitřní zařízení ZTI, tedy vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zde jsem u nové verze CADKON+ ocenil možnost „zamknutí dimenzí vodovodu v nejnižším podlaží“ bez ohledu na změnu počtu a druhu výtoků ve vyšších podlažích, které vyplynuli z neustálého „vývoje a změn v dispozicích“, v průběhu zpracování PD. 

Ing. Daniel Höchtberger

Rekonstrukce bytového domu Ruská | Jiří Blažek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Tento bytový dům je v Praze, ul. Ruská. Soukromý investor připravuje rekonstrukci a zvětšení kapacity domu úpravami jednotlivých bytů, kde tak vzniká víc bytových jednotek. V suterénu i nějaké nebytové prostory a výměníková stanice. V 6np/střecha pak sauna…

Jedná se o jednostupňovou PD, kde mi Váš program neskutečně pomohl s vykreslením všech řezů kanalizace, výpočtem vodovodní soustavy a vykreslení axonometrie. Když spočítám hrubým odhadem čas strávený na tomto projektu nebude to ani týden…

Jiří Blažek


Rekonstrukce bytového domu Ruská

Hokejové centrum Pouzar

Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu. ​
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu. ​
Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C.
 

Rodinný dům | Pavel Horský, Elektroprojekt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Uvedená projektová dokumentace řeší návrh provedení ochrany před bleskem a návrh elektroinstalace rodinného domu. 
K návrhu byl použit software CADKON+ MEP, který obsahuje bohatou databázi grafických značek a prvků, které značně urychlují provedení celého díla. 
Řešením ochrany před bleskem byl návrh zemnící a vrchní jímací soustavy. Následně byla vypracována dokumentace elektroinstalace světelných a zásuvkových okruhů s návrhem jejich jištění v hlavním rozváděči objektu a následné napojení na veřejnou distribuční síť. Vše s přihlédnutím k platným vyhláškám a ČSN.   

Se software CADKON pracuji již řadu let a jsem s ním naprosto spokojený. Je vidět značný pokrok v jeho vývoji se snahou co největšího přiblížení k potřebám jeho uživatelů.

Pavel Horský

Rodinný dům

Novostavba bytového domu, Regau

Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektování bylo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databází prvků a funkcemi, které mnohonásobně zjednodušily a urychlily práci protože zadavatel tlačil s časem. Za krátký čas byl vytvořen plnohodnotný realizační projekt pro obě profese a to v jednom programu.​

Výkop pro kanalizaci na otevřeném prostoru byl svahován. Výkopové práce zahájeny po celé délce shrnutím ornice v tloušťce do 350mm. Odvětrané stupačky byly vyvedeny 0,6m nad úroveň krytiny střechy a ukončené větrací hlavicí. Veškeré práce splňovaly normu ČSN a byly dodrženy technologické postupy.​

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter Geci

EKO Autocentrum

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolní Počernice Etapa B. Bytový dům ve tvaru písmene U, s 85 byty a komerčním prostorem 300 m2. Kompletní řešení lokality včetně návrhu související dopravní a technické infrastruktury a návrhu řešení přilehlého veřejného parku.

Přínos CADKONu vidím v rychlosti vytváření a ve zpětných změnách, které jsou rychlé a jednoduše proveditelné.

Eva Kůrková

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu je přístavba administrativního objektu ke stávajícímu výrobnímu objektu. Administrativní objekt je koncipován jako vizuální magnet. Tvoří lokální dominantu. Ta je důležitá z hlediska orientace klienta a zároveň tvoří prezentační úlohu firmy. Objekt je tvořen kubickou formou, vertikálně dělenou dvěma řezovými rovinami. Tyto roviny vymezují funkční zóny. Směrem od ulice je zóna pracovní, uprostřed zóna komunikační a oddechová, směrem do výrobního areálu servisní.

Nepostradatelné jsou pro mě místnosti, zejména při častých změnách je práce s místnostmi velmi efektní.      

Jiří Korelus

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE | Ing. Jan Neuwirt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektové dokumentace je novostavba jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu..

Na CADKONu oceňuji jeho jednoduchost, intuitivní ovládání, dostupná výuka přes videa a rozumnou cenu.

Jan Neuwirt

BD River Park Modřany | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší novostavbu bytových domů (objekty F a G) z hlediska vnitřních rozvodů vodovodu, vnitřních rozvodů odpadních splaškových a dešťových vod.
Objekty mají 10 až 14 nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží.

BD River Park Modřany

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA | - | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom návrhu je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu pri väčšej obsadenosti ľudí v miestnosti s názvom „Obradná miestnosť“. Iné miestnosti sa mechanickým vetraním nedajú odvetrať, nakoľko statika stavby a technická dispozícia to neumožňuje. Na základe hygienickej normy je navrhnutý vzduchový výkon v rozsahu minimálne 25m3/h na osobu pri kapacite 100 ľudí, t.j. min. 2500m3/h. Maximálny výkon vzduchotechnického zariadenia je 3500m3/h, čiže je zabezpečená dostatočná rezerva.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON + MEP, ktorý vďaka obsiahlej databáze prvkov a rôznych výborných podporných funkcií uľahčuje a zrýchľuje prácu nielen kreslenia, ale aj vykazovania a následného naceňovania projektov.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ BASIC

Predmetom PD je jej celková obnova spočívajúca v demontáži jestvujúcej strešnej konštrukcie, stropu i vybraných prvkov v objekte a následná nadstavba nového podlažia i pultovej strešnej konštrukcie. Zmenou prejde i dispozícia 1.NP, vytvorí sa nová dispozícia v rámci 2.NP, súčasne sa vymenia pôvodné výplňové konštrukcie, zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa a budú upravené aj vnútorné povrchy. 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE | Pavel Šerý | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem tohoto projektu bylo vypracování realizační dokumentace pro novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 630kVA v areálu zemědělské farmy Býkovice pro vyvedení výkonu z bioplynové stanice. 

Kiosková trafostanice nyní slouží k vyvedení a transformaci el. výkonu, vyrobeného v nové kogenerační jednotce o výkonu 548 kW na napěťové úrovni  400V. 

Vyvedení výkonu je do stávající sítě distribuční společnosti EON vedení VN na napěťové úrovni 22 kV.

Na CADKONu+ MEP oceňuji nenáročnost ovládání a urychlení projektových prací pomocí nadstavbových funkcí.

Pavel Šerý, Jemnická stavba

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ | Ing. Jiří Kořínek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší vytápění novostavby bytového domu v areálu Zelnice – Slavkov u Brna. Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu –150C, průměrná  teplota  v obytných místnostech +20°C, koupelny +24°c, schodiště a chodby +15°c, garáže a sklepy jsou uvažované jako nevytápěné. Tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí byly převzaty dle informací stavební profese, ve smyslu ČSN 73 0540. Objekt je dělen dilatací na levou a pravou část. Levá část obsahuje 14 ubytovacích jednotek, pravá část 18 ubytovacích jednotek. V 1. PP jsou garážová stání, každá část obsahuje i společné prostory. Poněvadž každá bytová jednotka bude vybavena předávací stanicí typu „meibes“, je velikost topného zdroje určena jak pro vytápění, tak pro lokální přípravu TUV v uvedené stanici u každého odběratele. Výpočet zdroje byl tedy proveden s ohledem na maximální současnost odběrové špičky.

Projekty vytápění jsem začínal řešit s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Používání CADKONu je snadné a ve spojení s dimenzovacím programem PROTECH i rychlé a intuitivní.

Ing. Jiří Kořínek

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ

Depot Port Sudan (EPS)

Depot Port Sudan (EPS) | PATROL group | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentace systému elektrické požární signalizace a následná realizace tohoto systému pro sklad ropných látek. Zatím nejvzdálenější zakázka naší firmy.

Větrání zkušebny motorů Excalibur Army | Vzduchotechnika Zmrzlík | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Zařízení vzduchotechniky řeší výměnu stávajícího zařízení vzduchotechniky za nové, tak aby bylo zajištěno podtlakové větrání zkušebny motorů, přičemž je počítáno s tepelnou úpravou přiváděného vzduchu (chlazení), se směšováním a s využitím stávající vzduchotechniky na odvod spalin. Přívod vzduchu do objektu bude napojen na stávající zduchotechniku, pro přívod vzduchu do prostoru jsou navrženy stěnové mřížky s regulací, pro odvod vzduchu z prostoru jsou navrženy stěnové mřížky s regulací, odvod vzduchu z objektu bude napojen na stávající vzduchotechniku. Zařízení vzduchotechniky neprochází více požárními úseky.

Předností CADKON+ MEP VZT je jednoduché ovládání a dostupnost jak základních funkcí pro tvorbu výkresové dokumentace, tak specializovaných funkcí pro tvorbu slepých stavebních výkresů jako jsou kreslení stěn, sloupů, otvorů, apod., a zařízení vzduchotechniky jako jsou databáze komponentů, dimenzování potrubí, kótování, pozicování, apod., které urychlují tvorbu výkresové dokumentace.

Zbyněk Apolenář

Větrání zkušebny motorů Excalibur Army

Výrobní areál firmy MILACRON

Výrobní areál firmy MILACRON | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem činnosti areálu je výroba zakázkově řešených vstřikovacích lisů k produkci plastových obalů tekutin.
Vlastní areál je tvořen výrobní a skladovou halou, administrativní budovou, areálovými zpevněnými plochami s parkovištěm zákazníků i zaměstnanců, venkovními rozvody inženýrských sítí, oplocením areálu s vjezdovými bránami vč. žb opěrné stěny a zařízeními pro napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Již od zahájení prací na prvních návrzích byl CADKON velkým pomocníkem. Především jednoduchost vytváření stavebních konstrukcí, tvorba popisů místností včetně výpočtu ploch a tvorby tabulek velmi zjednodušily počátky prací a umožnily tak předkládat investorovi jednotlivé varianty návrhů v krátkých časových intervalech. V dalších fázích projektu pak byly hojně využívány např. funkce pro tvorbu bublin s následným výkazem do tabulky, kótování včetně kót otvorů, výškové kóty v řezech, tvorba obkladů stěn včetně popisů, tvorba popisů a odkazů, kreslení různých typů izolací apod. Vesměs se jedná o časově náročné činnosti, které jsou díky těmto funkcím zjednodušeny a zároveň zpříjemněny.

Bytový dům v Brně | Vlastimil Bobrovský | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentace zdravotně technických instalací – domovního vodovodu, řeší rekonstrukci rozvodu studené vody, ohřevu a rozvodu teplé vody a kanalizace  v bytovém domě v Brně na ulici Kobližná 57/20.

Objekt bytového domu v Brně na ulici Kobližná 57/20 je zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je veden v komunikaci před budovou BD (ul. Kobližná).

Bytový dům má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1.NP jsou umístěny dva nebytové prostory, které jsou využívány jako prodejny. V 2.NP až 5.NP jsou umístěny bytové jednotky o velikosti 2+1. Celkem 8 b.j., vždy dvě na každém podlaží.

Bytový dům v Brně

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Domov důchodců v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, se nachází v budově zámku, který je nemovitou kulturní památkou. Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově a především má zajistit ubytování pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Novostavba nesměla vytvořit novou dominantu zámeckého parku a narušit pohledy na zámek. Proto byl navržen zapuštěný objekt s rovnou zatravněnou střechou. Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací stěnového a sloupového nosného systému a kombinací podélného a příčného nosného systému. Nosné stěny jsou převážně zděné z vápenopískových cihel, částečně monolitické železobetonové. Sloupy jsou kompletně zhotoveny jako monolitické železobetonové. Stropní konstrukce je v celém rozsahu provedena jako monolitická železobetonová deska.

Společenské centrum BECHERPLATZ | Porticus s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

BECHERPLATZ vznikl přestavbou 170 let staré továrny, kde se vyráběl světoznámý likér Becherovka.
Komplex objektů sloužil k výrobě, lahvování a expedici karlovarského likéru BECHEROVKA, a to v 1.NP a 1.PP jako muzeum Becherovky, prodejny Becherovky. Ve 2.NP jako administrativní prostory a další podlaží jako podnikové byty.
Přestavbou bývalé továrny Becherovky vznikl v samém centru Karlových Varů turistický prostor. Svým vzhledem navozuje atmosféru starobylého náměstí z 19. století, kde je možnost odpočinout si v kavárně Kaffee Magazin či nakoupit suvenýry, delikatesy i pivo KAREL IV. Z náměstí můžete sejít po dubových schodech rovnou do originální restaurace a Pivovaru Karel IV.


Společenské centrum BECHERPLATZ

Vinařstní GOTBERG, Popice

Vinařstní GOTBERG, Popice | Bukolsky Architekti | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE


Stavba se nachází v katastru obce Popice, v poloze nad druhým terénním zlomem severně nad obcí v trati Stará hora.
Jedná se o příklad moderní vinařské architektury, která získala ocenění „Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 2009“.
Celkovému urbanistickému řešení předcházela studie území a terénu. Se zvýšenou pozorností se zabývala krajinou a zejména jejími fenomény. Pro stavbu se určujícími staly svah, krajina vinařské oblasti, převládající větry od východu, sad a především panoramatický výhled na Pálavské vrchy a vodní nádrž Nové mlýny.
Reflexe těchto prvků do urbánního novotvaru je hlavním tématem celého řešení a určuje budovu z hlediska objemového, tvarového a funkčního.
Dům je úzce svázán s krajinou, ze které vyrůstá, je vetknut do svahu, který ho částečně překrývá.

Relaxační bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD | Archstudio s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Objekt relaxačného bazénu je rovnako ako bazén zábavný, rozšírením kapacity vodných atrakcií v jestvujúcom areáli Aquacity Poprad. Jedná sa o celoročne využívaný zastrešený bazén s termálnou vodou. Rozšíri využitie termálnej vody pre relaxačné kúpele vytvorením bohato dimenzovaného a tvarovaného bazénu.
Prevádzkovo je relaxačný bazén napojený na jestvujúci areál Aquacity vrátane sociálneho zázemia (šatne, prezliekarne), bude fungovať v rovnakom režime ako jestvujúce bazény, vrátane prístupového systému.


Relaxační bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD

Školní jídelna Mnichovo Hradiště

Školní jídelna Mnichovo Hradiště | TopDesign Projekty | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Školní jídelna s možností stravování veřejnosti bude umístěna v centru města Mnichovo Hradiště v památkové zóně a nahradí stávající školní jídelnu.
Podél komunikace je navržena obvodová stěna z pohledového železobetonu, která je na nároží zakřivena podle kruhového oblouku a tvoří "kulisu" na rozhranní: veřejný prostor x vnitřní prostor. V železobetonové stěně budou vytvořeny kruhové otvory. Ze severozápadní a jihozápadní strany je fasáda jednoduchá v bílé omítce s jednotnými čtvercovými a obdélníkovými otvory.
V budově budou umístěny dvě samostatné jídelny pro žáky a veřejnost oddělené blokem kuchyně. Konstrukční systém je navržen stěnový, příčný. Základové konstrukce tvoří betonové pasy a nosné stěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic (kromě obvodové železobetonové stěny). Stropní konstrukce je navržena kombinovaná z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů a monolitického železobetonu (nad jídelnou veřejnosti).


Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera | INS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí.
Projektová dokumentace vyžadovala vytvoření stávajícího stavu objektu (jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy, situační výkresy) a následně projektové dokumentace pro stupeň sloučeného územního a stavebního řízení.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Rekonstrukce DFN Motol

Rekonstrukce DFN Motol | SANIT STUDIO | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt vnitřní kanalizace řeší odvedení vnitřních splaškových a dešťových vod z objektů do areálové oddílné kanalizace DFN Motol. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu.

Využitím programu CADKON byla ve všech fázích projektu umožněna rychlejší reakce na požadavky generálního projektanta a investora při koncepčních úpravách včetně následného vyhotovení „skutečného provedení stavby“ v této profesi. Výhoda používání nadstavbových funkcí se uplatňuje již od samého počátku projektu, např. při rychlém a efektním kreslení stoupacích potrubí, trubních rozvodů, doplňkových dílů kanalizace (vpusti, sifony, …). K dalším hojně využívaným funkcím, které usnadnily práci na tomto projektu, je tvorba legend potrubí, dimenzování, kótování, vykreslování rozvinutých řezů kanalizace, atd. Při navrhování rozmístění zařizovacích předmětů je možno vybírat z velkého množství bloků, které jsou přehledně členěny v nabídce a jejich vložení do projektu zabere minimum času.

Bytový dům Česká u Brna | TERMING | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Jedná se o prováděcí projekt vytápění novostavby bytového domu s 30 byty  v “Lokalitě 32“ v České u Brna. Akce byla vyprojektována v průběhu 1.pololetí roku 2009. Nyní se dům nachází ve stádiu těsně před dokončením.

Zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle osazené v přízemí každé z pěti sekcí domu. Systém vytápění je teplovodní otopnými tělesy. Každá bytová jednotka je vybavena měřičem tepla a termostatem řídícím zónový ventil na patě bytu. Zdroje tepla zajišťují rovněž i ohřev TV v nepřímoohřívaných zásobnících TV situovaných vedle kotlů.

Součástí projektu jsou výkresy půdorysů čtyř nadzemních podlaží a schémata vytápění pro 5 sekcí objektu.


Bytový dům Česká u Brna

Výzkumně vývojové centrum DOOSAN

Výzkumně vývojové centrum DOOSAN | ATAVIS | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Prováděcí projekt ZTI novostavby objektu vývojového centra. Předmětem je splašková kanalizace vedená v zemi pod podlahou, která odvádí vody od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.

Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace v zemi, ke kterým byly následně v řezech dokresleny části kanalizace nad podlahou.


Rekonstrukce Malostranské Besedy | APRIS 3MP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cílem rekonstrukce byla komplexní rehabilitace objektu Malostranské radnice, včetně dostavby původních věží a štítů, které byly z objektu sneseny v roce 1828. Objekt má mimořádný historický a architektonický význam v celé oblasti historického jádra Prahy. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy, které znamenaly návrat k původním historickým dispozicím a které vyčistily objekt od pozdějších necitlivých stavebních úprav, dále kompletní návrh nového technického zařízení objektu, statické sanace související s havarijním stavem renesančního krovu s ohledem na budoucí využití podkrovního prostoru. 

Rekonstrukce Malostranské Besedy

Bytový dům Bělohorská

Bytový dům Bělohorská | CENTRALGROUP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

V Praze 6 - Břevnově vzniká luxusní rezidenční projekt s celkem 35 byty a ateliéry a s komerčními prostory v přízemí. Nový bytový dům je zasazen do příjemné stávající zástavby. Přímo u něj se nachází tramvajová a autobusová zastávka. Cesta ke stanici metra A Hradčanská trvá zhruba 15 minut. V Břevnově je veškerá občanská vybavenost – mateřská, základní i střední škola, úřady, pošta, restaurace a mnoho dalších obchodů nabízející široký sortiment a služby. Prostor pro relaxaci poskytuje blízká Obora Hvězda s letohrádkem a Park Ladronka.

Baumax České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Obchodní centrum BAUMAX je řešen jako samostatně stojící objekt sloužící pro prodej zboží pro kutily, zahrádkáře a domácnost.

Objekt je tvořen jednopodlažní prodejní halou členěnou na jednotlivé úseky dle prodávaného sortimentu pomocí regálového systému.

Část haly je využita jako zahradní centrum. Na vnitřní zahradní centrum navazuje volná prodejní plocha.

Propojení je zajištěno prosklenou stěnou a provozně automatickými dveřmi. Na vnitřní prodejní plochu v zadní části navazují skladové plochy uvnitř haly a přilehlý studený prodejní a skladový prostor stavebnin.

DRIVE-IN s možností vjezdu automobilů. Část skladové plochy uvnitř haly slouží pro příjem zboží, vedle je pak přířezovna pro drobné úpravy zakoupených desek.


Baumax České Budějovice

Florentinum

Florentinum | PBA International Prague | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Florentinum je největší administrativní budova v České republice, zasazená do stávající řadové zástavby v Praze 1, na pozemku bývalé Typografie (vydavatelství Rudého práva). Z toho vyplývá nejen abnormálně velký rozsah systémů vzduchotechniky (v suterénech se nachází 5 strojoven, celkový objemový průtok čerstvého vzduchu jen pro kancelářskou část je okolo 250.000 m3/hod), ale také geometrická složitost půdorysu, navazujícího na stávající historické budovy téměř po celém svém obvodu a s postupně ustupujícími fasádami nadzemních podlažích tak, aby budova novostavby nestínila svým sousedům.

Novostavba multifunkční budovy DIAMANT VN3 | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Multifunkční budova Diamant byla dokončena ve čtvrtém kvartálu roku 2013 a je v současné době nejmodernější budovou na Václavském náměstí. Budova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, jež slouží jako technologické zázemí, sklady a obchodní plochy. V přízemí až 2. patře se nacházejí obchodní plochy, ve 3. až 5. patře jsou kancelářské prostory renomovaných firem. V 6. až 7. patře se pak nachází 24 luxusních apartmánů pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování.

Novostavba multifunkční budovy DIAMANT VN3

Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX

Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Qubix 4 je rekonstrukcí administrativní budovy z roku 1976 na moderní kancelářskou budovu s komerčním přízemím. Budova má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží, jež slouží jako garáže a technologické zázemí. V přízemí se nachází restaurace a obchody, ostatní nadzemní podlaží slouží jako kanceláře.

Polyfunkční budova KARLÍN | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu, ve kterém je navrženo 14 bytových jednotek a autosalon. V současné době původní objekt autosalonu nevyhovuje současným požadavkům na moderní prodej automobilů, proto je nutné objekt zcela zrekonstruovat, což je předmětem této projektové dokumentace. Účel využití areálu se nemění, je pouze doplněn zřízením bytů ve 3.- 6.NP nové budovy autosalonu. Spodní část - autosalon se svými dvěma prvními patry zabírá cca plochu stávajícího autosalonu. Horní hmota bytového domu je pak kvůli sousednímu domu na severní straně ustoupena a zabírá asi jen dvě třetiny půdorysu autosalonu. Zbytek plochy střechy autosalonu tvoří zeleň s terasami bytů 3.NP.

Polyfunkční budova KARLÍN