Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

ŘADOVÝ DŮM

ŘADOVÝ DŮM | Ing. Peter Andrášik - ZDRUŽENIE PAŤAN | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o pět bytových jednotek v řadovém domě. Celková délka bytového domu je cca 37m. V projektu byly použity funkce např. schodiště, stěn a spoustu dalších funkcí CADKON+ Architecture.


Pomocou programu CADKON+ Architecture vieme ľahšie a rýchlejšie spracovať projekty. Veľkú výhodu vidím v tom, že môžem požívať klasické CAD príkazy v kombinácií s funkciami CADKON+ Architecture.

Ing. Peter Andrášik

HALA S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU | INREA, Ing. Jitka Meixnerová | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Novostavba samostatně stojícího objektu bude umístěna ve výrobním areálu společnosti Plastkon product s.r.o. v Mikulovicích. Stavba bude tvořena skladovací halou o rozměrech 22,5 x 42,4 m, jejíž součástí bude dvoupodlažní vestavba pro prezentaci vyrobených produktů ve vzorkovnách. K jihozápadnímu rohu haly bude připojena administrativní čtyřpodlažní budova velikosti 10 x 17 m. Celková výška objektu bude 14,9 m v hřebeni haly. Nosný systém budovy je navržen z ocelové konstrukce, pro vnější opláštění budou použity tepelně izolační panely a vnitřní konstrukce budou vytvořeny ze sádrokartonových konstrukcí.

Program Cadkon+ ARCHITECTURE nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění a urychlení mé práce při tvorbě projektů.

 Ing. Jitka Meixnerová, INREA 


HALA S ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVOU

BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR

BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR | PRO-STORY s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Dům se nachází v bývalém průmyslovém areálu. Projekt získal cenu Hanuše Zápala 2018. 

V CADKON+ rádi navrhujeme a projektujeme jednoduché a efektní stavby. Největší výhoda CADKONu je pro nás cenová dostupnost a trvalá licence. Můžeme si tak dovolit pořídit program i brigádníkům. Všichni jsme na jedné aktuální platformě bez rozdílu verzí.

Josef Houška


Bytový dům v Jemnici | TRIGNIS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Stavba dostala ocenění "Cena architektů kraje Vysočina"

Bytový dům je navržen v pěti výškových dispozičních úrovních. Z uliční fronty dle požadavku města ale působí dojmem maximálně čtyřpodlažního objektu, přičemž poslední horní podlaží je navíc odsazeno a tedy vizuálně potlačeno. Cílem je, aby navržená stavba celkovým měřítkem a objemem harmonicky navázala na charakter stávající zástavby. Navržený objekt bytového domu bude pětipodlažní (1.PP a čtyři NP) a bude zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Svislé nosné obvodové stěny budou z keramických broušených bloků tl. 300 a 250 mm (např. Porotherm) dle specifikace, obvodové konstrukce budou opatřeny tepelnou izolací z MW, resp. EPS tl. 160 a 200 mm.

CADKON+ Architecture nám umožnil pružně a operativně reagovat na úpravy a změny v PD a oproti klasickému Autocadu snížil časovou náročnost na zpracování PD.

Ing. Jan Kamarád


Bytový dům v Jemnici

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové | ING.ARCH.PAVEL TUŠL | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V XV. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis obdržel projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“ na návrh odborné poroty zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku. Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové získala prestižní titul Stavba roku 2017. Na rekonstrukci budovy odborná porota ocenila především provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Oceňuji jádro CAD, takže nebyl problém se spojit s dalšími specialisty. Další výhodou je všestrannost – vhodný jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.

Ing. Arch. Tušl

BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ | VMS projekt s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Sluneční věž je výšková budova, nacházející se na Pražském Karlíně, poblíž hotelu Olympik. V budově mělo být v 21 patrech rozmístěno celkem 30 bytů, všechny byty se ale nepodařilo prodat, takže některá patra slouží jako kanceláře. Věž byla postavena v letech 2008 až 2011 – navrhl ji Bořek Šípek. VMS projekt dělal prováděcí dokumentaci.

Dobrý příklad použití CADKON+ na nepravoúhlý (organický) půdorys.  V projektu byly používané funkce na kreslení otvorů, oken, dveří, položkování a výkazy pomocí bublin, kóty CADKONu, knihovna bloků – pohledová schémata oken, tabulky místností atd…


BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ

ENIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY

ENIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY | Projectstudio8 S.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2015 v kategorii Novostavby budov
Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2015 v kategorii Cena veřejnosti
Jedná se o dřevostavbu, která slouží jako environmentální centrum.

Dnes je pro mě obtížné rozlišit co jsou  funkce CADKONu a co holý CAD, jelikož je používám a nepřemýšlím o tom. CADKON mi každopádně práci urychluje.

Jiří Korelus

Rodinný dům Chodová Planá | PAVLÍNA FIALOVÁ | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Navržený rodinný domek má tvar písmene L, je nepodsklepený s vestavěnou garáží, přízemím a podkrovím se třemi sedlovými střechami o mírném sklonu 25°. Celek je rozdělen na tři různé výškové úrovně z důvodu rozbití velké jednotvárné hmoty objektu. Rodinný domek byl navržen v tradiční zděné technologii z cihel Porotherm Profi 44. Stavba má navrženy svislé nosné a dělící konstrukce zděné ze systému POROTHERM Profi na maltu pro tenké spáry, včetně okenních a dveřních překladů ze stejného systému POROTHERM. Při samotné stavbě byl pak použit cihelný systém HELUZ.

Program CADKON používám již od roku 2004 a jsem s ním naprosto spokojená, pro mou práci ve 2D je naprosto dostačující a každá nová verze přináší i různá vylepšení a zjednodušení práce. Vyhovuje mi i technická podpora od firmy Graitec, která nabízí školení, webináře, help desk je samozřejmostí a kdykoliv jsem něco potřebovala mohla jsem se na ně obrátit. Zatím tedy neuvažuji o přechodu na jiný produkt.

Pavlína FialováRodinný dům Chodová Planá

Murovaný rodinný dům

Murovaný rodinný dům | Ing. Martin Mrava | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší návrh jednopodlažního zděného rodinného domu s částečným podsklepením a neobytným podkrovním prostorem. Projektant využil mnoho funkcí, které CADKON+ nabízí. Výsledkem jakékoli změny v půdorysu je automatická změna ve výkazu oken, dveří či v legendě místností. Díky funkci Položkování projektant jednoduše vytvořil výkaz krovu a trámového stropu.

Známe prostredie z AutoCADu a mnoho funkcií naviac mi urýchľujú každodennú prácu. 

Martin Mrava

Rodinný dům v Roudnici nad Labem | TOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt vznikl ve spolupráci a na základě návrhu, který zpracoval Ing. arch. Jan Cyrany. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s plochou střešní konstrukcí, který obsahuje byt 5+kk. Projekt obsahuje také přístřešek pro auto v průčelí, dřevěné obklady fasády a krytou dřevěnou terasu v zahradě, ale tyto prvky nejsou ještě zrealizovány a na fotografiích domu nejsou.

Rodinný dům v Roudnici nad Labem

Rodinný dům Milovice

Rodinný dům Milovice | Jan Červenka | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o moderní dvoupodlažní dům navržený v nizkoenergetickém standartu vč. Rekuperace, Solárů, tepelném čerpadle, trojskle, kvalitním zdivu Ytong, základové desce ELEGO House.


CADKON+ Architecture používám od roku 2013 až dosud společně s AutoCAD LT 2014. Oba programy kombinuji, ale od poslední aktualizace CADKON+ Architecture 2020 musím říc, že došlo k velkému posunu a program CADKON+ a 2020 získává u mě na větší a větší oblibě. Výhodou je trvalá licence, která mi u AutoCADu dost chybí.

Jan Červenka

Koncertní sál Pražské konzervatoře | ARCH TECH – Dipl. Ing. Karel Sehyl | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Od roku 2005 se k 200 letému výročí založení Pražské konzervatoře, které připadá na rok 2011, připravovala stavba koncertního sálu včetně projednání s orgány státní správy. V roce 2009 bylo započato s novostavbou koncertního sálu s vybudováním sálu divadelního ve stávající budově. Dvorní vestavba do terénu cca 5 m zapuštěného sálu z monolitického železobetonu navazuje na 1. PP a 1. NP stávající budovy. Nové technické, provozní a skladové prostory koncertního sálu a divadla vznikly ručním vykopáním zeminy pod podlahou přízemí a suterénu ve stávající budově. Tímto způsobem bylo získáno 500 m2 potřebné půdorysné plochy v 1. a 2. PP. Budova Pražské konzervatoře se nachází v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO.

Koncertní sál Pražské konzervatoře

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Ing. David Husák | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Ze stavebně technického hlediska je objekt založen na betonových základových pasech vylitých do vykopané základové spáry, která můžou být nahoře vylity do ztraceného bednění v kombinaci se základovou deskou vyztuženou kari sítí. Konstrukce nosného i nenosného zdiva tvoří cihelné bloky POROTHERM. Obvodové zdivo rodinného domu je vyzděn z cihelných bloků POROTHERM EKO PROFI. Vnitřní nosné i nenosné zdivo bude vyzděno z cihelných bloků POROTHERM P+D. Stropní konstrukce bude rovněž provedena za systému POROTHERM. Podhled v podkroví bude tvořen ze sádrokartonu. Krov bude dřevěný s betonovou střešní krytinou. Tvar střechy bude sedlový se sklonem střechy 39˚.

 Nakreslení projektové dokumentace je časově méně náročné a hlavně jednoduší. Viz kreslení schodiště, stropů a vůbec všeho..,,

Ing. David Husák

BIOPLYNOVÁ STANICE HLUBOŠ | FARMTEC a.s., projektový ateliér OBŘ Tábor | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Typ projektu: Dokumentace pro provedení stavby Rozměry fermentoru: Øvnitř=23,50m Øvněj=37,56m Hužit=5,50m Hcelk=6,00m Vu=5813m3 Konstrukce fermentoru: železobeton C25/30, vodonepropustný, síranovzdorný 

Fermentor představuje jednu z hlavních částí bioplynového zařízení a je proveden železobetonovou monolitickou technologií jako válcová jímka rozdělená vnitřní stěnou tvaru prstence na dvě nádrže.

Objekt provozní budovy je zděný jednopodlažní, nepodsklepený, ve kterém bude technologické vybavení BPS včetně kogenerační jednotky (KJ) s provozním, sociálním zázemím a trafostanice.


BIOPLYNOVÁ STANICE HLUBOŠ

Bytový dům

Bytový dům | Ing. Martin Mrava | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Díky funkcím CADKONu + jako popis místností projektant jednoduše vykázal do tabulky legendu místností dělenou podle bytových jednotek. Výsledkem jakékoli změny v půdorysu je automatická aktualizace těchto tabulek. Projekt řeší obnovu bytového domu. Kromě vnějšího vzhledu jsou v objektu navrhované i dispoziční změny a dostavba 8- bytových jednotek.

Po dlhoročnom používaní AutoCADu, neľutujem kúpu CADKONu+.

Ing. Martin Mrava

Bytový dům Topolany | Atelier AVANT, Ing. Vlastimil Čepička | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Budova historického statku z přelomu století, s komplexem nádvoří a okolních hospodářských budov. Hlavní objekt byl v minulosti adaptován na stylovou zájezdní hospodu „Moravský grunt,, a nyní bylo horní podlaží v plánu přebudovat na několik menších bytů. Objekt sousední je stavebně nesjednocen, ale fyzicky propojen – do velkého sálu pro veřejné akce. Předmětem PD bylo zmapovat a zachytit stávající stavy objektu a navrhnout projekčně podlaží druhé – se vznikem 8 malometrážních bytů se sociálním zázemím atd. Objekty dostanou sjednocenou výšku střech a celkový vnější stav fasády.

Kreslení v CADKONu+ je jednoduché a efektivní, oceňuji bohaté knihovny a velké množství nástrojů ke kreslení stavebních konstrukcí.,,

Ing. Vlastimil Čepička

Bytový dům Topolany

PASPORT BYTOVÉHO DOMU

PASPORT BYTOVÉHO DOMU | Atelier AVANT, Ing. Vlastimil Čepička | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu byla dokumentace stávajícího provedení bytového domu z r. 1890, nacházejícím se v centru Šternberka. Tzv. pasport objektu zhodnotil jeho současný stav, kapacity, napojení na sítě atd. Jedná se o pseudoklasicistní objekt, u něhož bylo mimořádně náročné měření stavu , vynášení a zpětné doměřování stavů zdiva a konstrukcí s ohledem na velké množství nezdokumentovaných stavebních zásahů v průběhu let. Kreslení fasád způsobem podložení frontálních fotografií v měřítku a ručním obtahem kontur štuk na fasádě.

CADKON+ ARCHITECTURE je plnohodnotný CAD umožňující nasazení nejen na projektu novostavby, ale i na rekonstrukci a pasportu stavby.

Ing. Vlastimil Čepička


ROUBENÝ RODINNÝ DŮM | Ing. Marek Blatecký, Branka u Opavy | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Navržená stavba je nepravidelného půdorysu a je členěna na dvě části, obytnou půdorysně ve tvaru písmene L a připojené části zastřešeného garážového stání se skladem, který je obdélníkového půdorysu, obě části jsou spojeny průchozím krčkem ve východním rohu domu. Stavba je nepodsklepená a je zastřešená sedlovou střechou s podlomenicemi ve štítech domu a přistřešením ve východním a jižním průčelí, část domu garáže a skladu je také ze sedlovou střechou. Obytná část je z dřevěné roubené konstrukce viditelné z interiéru i exteriéru. Štíty střechy jsou z dřevěné sendvičové konstrukce obložené hoblovaným nehraněným řezivem, taktéž sklad je proveden z dřevěné konstrukce obložené stejným způsobem jako štíty, ale bez zateplení, garážové stání je z dřevěného skeletu, konstrukce skeletu a skladu je na podezdívce z monolitického betonu, případně obloženého kamenným obkladem, která plní funkci opěrné stěny a vyrovnává členitý terén, ve spojovacím krčku je schodiště.

ROUBENÝ RODINNÝ DŮM

SWISSFORM VÝROBNÍ ZÁVOD NOVÁ ROLE

SWISSFORM VÝROBNÍ ZÁVOD NOVÁ ROLE | PORTICUS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Výrobní hala (6000m2). Práce trvala 10 měsíců - projekt od studie po prováděčku

CADKON na našich projektech používáme od studie po prováděčky.

Miroslav Harzer​


Základní škola Amos | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.​


Oceňuji také vytváření oken a dveří, které velmi jednoduše do přednastavených hladin vykreslí téměř jakoukoliv výplň. Při rozsáhlém projektu je to velké urychlení.

Michal Kot

Základní škola Amos

EXPERIMENTÁLNY BYTOVÝ DOM

EXPERIMENTÁLNY BYTOVÝ DOM | Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší návrh a obnovu obvodového pláště 6 podlažní budovy se suterénem. Navrhovaná obnova původního obvodového pláště zahrnuje zateplení obvodových stěn a podstřešního prostoru, výměnu nevyhovujících výplňových konstrukcí a balkonů. Jednoduché výkazy a legendy materiálů urychlily tvorbu projektové dokumentace o třetinu. Výrazně k tomu přispěly funkce Položkování, odečítání ploch či automatické odečítání výšek při používání výškových plováků.


CADKON+ používam pri tvorbe všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Už niekoľko rokov mi urýchľuje a uľahčuje každodennú prácu.

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.,

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolní Počernice Etapa B. Bytový dům ve tvaru písmene U, s 85 byty a komerčním prostorem 300 m2. Kompletní řešení lokality včetně návrhu související dopravní a technické infrastruktury a návrhu řešení přilehlého veřejného parku.

Přínos CADKONu vidím v rychlosti vytváření a ve zpětných změnách, které jsou rychlé a jednoduše proveditelné.

Eva Kůrková

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ POČERNICE

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu je přístavba administrativního objektu ke stávajícímu výrobnímu objektu. Administrativní objekt je koncipován jako vizuální magnet. Tvoří lokální dominantu. Ta je důležitá z hlediska orientace klienta a zároveň tvoří prezentační úlohu firmy. Objekt je tvořen kubickou formou, vertikálně dělenou dvěma řezovými rovinami. Tyto roviny vymezují funkční zóny. Směrem od ulice je zóna pracovní, uprostřed zóna komunikační a oddechová, směrem do výrobního areálu servisní.

Nepostradatelné jsou pro mě místnosti, zejména při častých změnách je práce s místnostmi velmi efektní.      

Jiří Korelus

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE | Ing. Jan Neuwirt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektové dokumentace je novostavba jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu..

Na CADKONu oceňuji jeho jednoduchost, intuitivní ovládání, dostupná výuka přes videa a rozumnou cenu.

Jan Neuwirt

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE

Výrobní areál firmy MILACRON

Výrobní areál firmy MILACRON | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem činnosti areálu je výroba zakázkově řešených vstřikovacích lisů k produkci plastových obalů tekutin.
Vlastní areál je tvořen výrobní a skladovou halou, administrativní budovou, areálovými zpevněnými plochami s parkovištěm zákazníků i zaměstnanců, venkovními rozvody inženýrských sítí, oplocením areálu s vjezdovými bránami vč. žb opěrné stěny a zařízeními pro napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Již od zahájení prací na prvních návrzích byl CADKON velkým pomocníkem. Především jednoduchost vytváření stavebních konstrukcí, tvorba popisů místností včetně výpočtu ploch a tvorby tabulek velmi zjednodušily počátky prací a umožnily tak předkládat investorovi jednotlivé varianty návrhů v krátkých časových intervalech. V dalších fázích projektu pak byly hojně využívány např. funkce pro tvorbu bublin s následným výkazem do tabulky, kótování včetně kót otvorů, výškové kóty v řezech, tvorba obkladů stěn včetně popisů, tvorba popisů a odkazů, kreslení různých typů izolací apod. Vesměs se jedná o časově náročné činnosti, které jsou díky těmto funkcím zjednodušeny a zároveň zpříjemněny.

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Domov důchodců v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, se nachází v budově zámku, který je nemovitou kulturní památkou. Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově a především má zajistit ubytování pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Novostavba nesměla vytvořit novou dominantu zámeckého parku a narušit pohledy na zámek. Proto byl navržen zapuštěný objekt s rovnou zatravněnou střechou. Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací stěnového a sloupového nosného systému a kombinací podélného a příčného nosného systému. Nosné stěny jsou převážně zděné z vápenopískových cihel, částečně monolitické železobetonové. Sloupy jsou kompletně zhotoveny jako monolitické železobetonové. Stropní konstrukce je v celém rozsahu provedena jako monolitická železobetonová deska.

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ

Společenské centrum BECHERPLATZ

Společenské centrum BECHERPLATZ | Porticus s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

BECHERPLATZ vznikl přestavbou 170 let staré továrny, kde se vyráběl světoznámý likér Becherovka.
Komplex objektů sloužil k výrobě, lahvování a expedici karlovarského likéru BECHEROVKA, a to v 1.NP a 1.PP jako muzeum Becherovky, prodejny Becherovky. Ve 2.NP jako administrativní prostory a další podlaží jako podnikové byty.
Přestavbou bývalé továrny Becherovky vznikl v samém centru Karlových Varů turistický prostor. Svým vzhledem navozuje atmosféru starobylého náměstí z 19. století, kde je možnost odpočinout si v kavárně Kaffee Magazin či nakoupit suvenýry, delikatesy i pivo KAREL IV. Z náměstí můžete sejít po dubových schodech rovnou do originální restaurace a Pivovaru Karel IV.


Vinařstní GOTBERG, Popice | Bukolsky Architekti | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE


Stavba se nachází v katastru obce Popice, v poloze nad druhým terénním zlomem severně nad obcí v trati Stará hora.
Jedná se o příklad moderní vinařské architektury, která získala ocenění „Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 2009“.
Celkovému urbanistickému řešení předcházela studie území a terénu. Se zvýšenou pozorností se zabývala krajinou a zejména jejími fenomény. Pro stavbu se určujícími staly svah, krajina vinařské oblasti, převládající větry od východu, sad a především panoramatický výhled na Pálavské vrchy a vodní nádrž Nové mlýny.
Reflexe těchto prvků do urbánního novotvaru je hlavním tématem celého řešení a určuje budovu z hlediska objemového, tvarového a funkčního.
Dům je úzce svázán s krajinou, ze které vyrůstá, je vetknut do svahu, který ho částečně překrývá.

Vinařstní GOTBERG, Popice

Relaxační bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD

Relaxační bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD | Archstudio s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Objekt relaxačného bazénu je rovnako ako bazén zábavný, rozšírením kapacity vodných atrakcií v jestvujúcom areáli Aquacity Poprad. Jedná sa o celoročne využívaný zastrešený bazén s termálnou vodou. Rozšíri využitie termálnej vody pre relaxačné kúpele vytvorením bohato dimenzovaného a tvarovaného bazénu.
Prevádzkovo je relaxačný bazén napojený na jestvujúci areál Aquacity vrátane sociálneho zázemia (šatne, prezliekarne), bude fungovať v rovnakom režime ako jestvujúce bazény, vrátane prístupového systému.


Školní jídelna Mnichovo Hradiště | TopDesign Projekty | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Školní jídelna s možností stravování veřejnosti bude umístěna v centru města Mnichovo Hradiště v památkové zóně a nahradí stávající školní jídelnu.
Podél komunikace je navržena obvodová stěna z pohledového železobetonu, která je na nároží zakřivena podle kruhového oblouku a tvoří "kulisu" na rozhranní: veřejný prostor x vnitřní prostor. V železobetonové stěně budou vytvořeny kruhové otvory. Ze severozápadní a jihozápadní strany je fasáda jednoduchá v bílé omítce s jednotnými čtvercovými a obdélníkovými otvory.
V budově budou umístěny dvě samostatné jídelny pro žáky a veřejnost oddělené blokem kuchyně. Konstrukční systém je navržen stěnový, příčný. Základové konstrukce tvoří betonové pasy a nosné stěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic (kromě obvodové železobetonové stěny). Stropní konstrukce je navržena kombinovaná z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů a monolitického železobetonu (nad jídelnou veřejnosti).


Školní jídelna Mnichovo Hradiště

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera | INS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí.
Projektová dokumentace vyžadovala vytvoření stávajícího stavu objektu (jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy, situační výkresy) a následně projektové dokumentace pro stupeň sloučeného územního a stavebního řízení.

Polyfunkční budova KARLÍN | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu, ve kterém je navrženo 14 bytových jednotek a autosalon. V současné době původní objekt autosalonu nevyhovuje současným požadavkům na moderní prodej automobilů, proto je nutné objekt zcela zrekonstruovat, což je předmětem této projektové dokumentace. Účel využití areálu se nemění, je pouze doplněn zřízením bytů ve 3.- 6.NP nové budovy autosalonu. Spodní část - autosalon se svými dvěma prvními patry zabírá cca plochu stávajícího autosalonu. Horní hmota bytového domu je pak kvůli sousednímu domu na severní straně ustoupena a zabírá asi jen dvě třetiny půdorysu autosalonu. Zbytek plochy střechy autosalonu tvoří zeleň s terasami bytů 3.NP.

Polyfunkční budova KARLÍN