Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ BASIC

Predmetom PD je jej celková obnova spočívajúca v demontáži jestvujúcej strešnej konštrukcie, stropu i vybraných prvkov v objekte a následná nadstavba nového podlažia i pultovej strešnej konštrukcie. Zmenou prejde i dispozícia 1.NP, vytvorí sa nová dispozícia v rámci 2.NP, súčasne sa vymenia pôvodné výplňové konštrukcie, zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa a budú upravené aj vnútorné povrchy.