Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

INOVAČNÍ CENTRUM „PRAŽÍRNY“

INOVAČNÍ CENTRUM „PRAŽÍRNY“ | ATAVIS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Navržený administrativní objekt je situován na pozemku Pražíren při ulici K Žižkovu. V současné době se zde nachází původní objekty, které budou odstraněny.

Na tomto objektu byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, která zahrnuje vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizaci, zásobování vodou, plynem a napojení kotelny.


OPRAVA ELEKTROINSTALACE ORAVSKÉHO HRADU | IS - Industry Solutions, a.s. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Kompletní trasy elektroinstalace byly provedeny CADKON+ MEP pomocí funkce „Elektro rozvody“. Výkazy a kabelová listina, která byla vygenerována automaticky, sloužila jako podklad při tvorbě zapojovacích schémat a následné realizace.

Na  CADKON+ sa mi páči jeho rozvoj a vždy nové funkcie ktoré mi pomáhajú pri projektovaní elektroinštalácií. Oceňujem hlavne funkciu elektrorozvody a automatická tvorba výkazov z použitých prvkov vo výkrese.   

                                                               Ing. Michal Novák

OPRAVA ELEKTROINSTALACE ORAVSKÉHO HRADU

Návrh zdravotechnických instalací v objektu novostavby bytového domu

Návrh zdravotechnických instalací v objektu novostavby bytového domu | Ing. Patrícia Tomečková | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Z vykreslených půdorysných rozvodů CADKON+ automaticky vygeneroval rozvinuté a podélné řezy kanalizace a vody. Projekt zdravotechniky zahrnuje kompletní návrh kanalizace a vody v objektu 9 podlažní budovy s podsklepením. Budovu tvoří dva zrcadlové segmenty A + B.

CADKON+ považujem za stabilný a vhodný softvér nie len pre profesistov TZB.

Ing. Patrícia Tomečková

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Ing. Peter Geci | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Návrh a posouzení vodovodní soustavy, svislé a ležaté kanalizace a návrh podlahového vytápění byly převedeny v programu CADKON + MEP. Projektant využil množství prvků přímo z rozsáhlé databáze, funkce pro výpočty teplé vody a cirkulace a návrh a vyregulování podlahového vytápění. Projekt řeší zdravotechnické instalace a návrh vytápění v objektu 1-podlažního rodinného domu. Projekt vytápění řeší návrh topného systému pro podlahové vytápění se zdrojem tepla tepelné čerpadlo vzduch / voda.

S CADKONom pracujem už veľmi dlho. Obsahuje množstvo funkcií pre všetky profesie TZB.

Ing. Peter Geci

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

OBNOVA VODOVODU

OBNOVA VODOVODU | Ing. Šimon Stupák, Lendak | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Při práci mu pomohli velmi výkazy prvků a délek potrubí. CADKON + MEP byl využit nejen na vnitřní i na vnější rozvody. V projektu jsou použity funkce jako např. vytyčovací souřadnice, ZTI - potrubí, databáze prvků, popisy prvků a výpis délek potrubí ...

Na CADKON+ MEP mi vyhovuje jeho jednoduchosť a rýchlosť projektovania pomocou funkcií, ktoré v sebe obsahuje.

Ing. Šimon Stupák


Rekonstrukce letiště M.R.ŠTEFÁNIKA | ATAVIS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem je ležatá splašková kanalizace vedená ve dvojité podlaze nad základovou deskou v suteréním podlaží. Ležatá kanalizace je vedena na přečerpávací stanici. V suterénu se nachází sociální zařízení a technické místnosti.

Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace, ke kterým byly následně doupraveny popisy stoupaček, v řezech zakreslena kanalizace nad podlahou, a některé specifické detaily jako např. přečerpávací stanice.


Rekonstrukce letiště M.R.ŠTEFÁNIKA

Rekonštrukce a dostavba Hotela

Rekonštrukce a dostavba Hotela | Ing. Juraj Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI řeší napojení navrhovaných zařizovacích předmětů v prostorách rekonstruovaného hotelu Tatra v Trenčíně na studenou vodu, teplou vodu a odvedení splaškových a dešťových odpadních vod do veřejné kanalizace. V projektu byly díky komplexnosti databází a výpisů programu CADKON+ MEP použité: voda: použitých přes 350 rohových ventilů, 500 uzavíracích ventilů a cca 1500 m potrubí pro rozvody vody. Kanalizace: použitých 1234 kanalizačních prvků a cca 700 m potrubí.

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Juraj Knapp

Stavební úpravy objektu Praha 6 Dejvice​, Praha | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt pro provedení stavby řeší vnitřní vodovod a kanalizaci v objektu  č.p. 1892/1 v ulici Starodejvická v Praze 6 – Dejvicích. Objekt je v současné době v provozu a je připojen na stávající inženýrské sítě přípojkou vodovodu a jednotné kanalizace.

Těším se na slíbená drobná vylepšení programu – popisy šablony pro popis stoupaček vodovodu atd.. ​

Ing. Daniel Höchtberger

Stavební úpravy objektu Praha 6 Dejvice​, Praha

Stavební úpravy Obecního domu

Stavební úpravy Obecního domu | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt řeší vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace, pro navrhovanou stavební úpravu Obecního domu, v ulici Ke kinu 159/7  v Praze 8 – Ďáblicích. Projekt je zpracován v podrobnosti pro provedení stavby – ve stupni pro výběr dodavatele stavby. 

Výborně hladký standardní průběh projektu – příjemná „samozřejmost“.

Ing. Daniel Höchtberger

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci objektu nevyužívané bývalé základní školy, z ní vybudovat městkou knihovnu. Součástí knihovny bude i počítačová učebna, společenský sál a kavárna s čítárnou. Předpokládá se zároveň i úprava zázemí pro návštěvníky a zaměstnance knihovny.  Dokumentace řeší vnitřní zařízení ZTI, tedy vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zde jsem u nové verze CADKON+ ocenil možnost „zamknutí dimenzí vodovodu v nejnižším podlaží“ bez ohledu na změnu počtu a druhu výtoků ve vyšších podlažích, které vyplynuli z neustálého „vývoje a změn v dispozicích“, v průběhu zpracování PD. 

Ing. Daniel Höchtberger

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy

Rekonstrukce bytového domu Ruská

Rekonstrukce bytového domu Ruská | Jiří Blažek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Tento bytový dům je v Praze, ul. Ruská. Soukromý investor připravuje rekonstrukci a zvětšení kapacity domu úpravami jednotlivých bytů, kde tak vzniká víc bytových jednotek. V suterénu i nějaké nebytové prostory a výměníková stanice. V 6np/střecha pak sauna…

Jedná se o jednostupňovou PD, kde mi Váš program neskutečně pomohl s vykreslením všech řezů kanalizace, výpočtem vodovodní soustavy a vykreslení axonometrie. Když spočítám hrubým odhadem čas strávený na tomto projektu nebude to ani týden…

Jiří Blažek


Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu. ​
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu. ​
Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C.
 

Hokejové centrum Pouzar

Rodinný dům

Rodinný dům | Pavel Horský, Elektroprojekt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Uvedená projektová dokumentace řeší návrh provedení ochrany před bleskem a návrh elektroinstalace rodinného domu. 
K návrhu byl použit software CADKON+ MEP, který obsahuje bohatou databázi grafických značek a prvků, které značně urychlují provedení celého díla. 
Řešením ochrany před bleskem byl návrh zemnící a vrchní jímací soustavy. Následně byla vypracována dokumentace elektroinstalace světelných a zásuvkových okruhů s návrhem jejich jištění v hlavním rozváděči objektu a následné napojení na veřejnou distribuční síť. Vše s přihlédnutím k platným vyhláškám a ČSN.   

Se software CADKON pracuji již řadu let a jsem s ním naprosto spokojený. Je vidět značný pokrok v jeho vývoji se snahou co největšího přiblížení k potřebám jeho uživatelů.

Pavel Horský

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektování bylo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databází prvků a funkcemi, které mnohonásobně zjednodušily a urychlily práci protože zadavatel tlačil s časem. Za krátký čas byl vytvořen plnohodnotný realizační projekt pro obě profese a to v jednom programu.​

Výkop pro kanalizaci na otevřeném prostoru byl svahován. Výkopové práce zahájeny po celé délce shrnutím ornice v tloušťce do 350mm. Odvětrané stupačky byly vyvedeny 0,6m nad úroveň krytiny střechy a ukončené větrací hlavicí. Veškeré práce splňovaly normu ČSN a byly dodrženy technologické postupy.​

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter Geci

EKO Autocentrum

BD River Park Modřany

BD River Park Modřany | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší novostavbu bytových domů (objekty F a G) z hlediska vnitřních rozvodů vodovodu, vnitřních rozvodů odpadních splaškových a dešťových vod.
Objekty mají 10 až 14 nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží.

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA | - | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom návrhu je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu pri väčšej obsadenosti ľudí v miestnosti s názvom „Obradná miestnosť“. Iné miestnosti sa mechanickým vetraním nedajú odvetrať, nakoľko statika stavby a technická dispozícia to neumožňuje. Na základe hygienickej normy je navrhnutý vzduchový výkon v rozsahu minimálne 25m3/h na osobu pri kapacite 100 ľudí, t.j. min. 2500m3/h. Maximálny výkon vzduchotechnického zariadenia je 3500m3/h, čiže je zabezpečená dostatočná rezerva.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON + MEP, ktorý vďaka obsiahlej databáze prvkov a rôznych výborných podporných funkcií uľahčuje a zrýchľuje prácu nielen kreslenia, ale aj vykazovania a následného naceňovania projektov.

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE | Pavel Šerý | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem tohoto projektu bylo vypracování realizační dokumentace pro novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 630kVA v areálu zemědělské farmy Býkovice pro vyvedení výkonu z bioplynové stanice. 

Kiosková trafostanice nyní slouží k vyvedení a transformaci el. výkonu, vyrobeného v nové kogenerační jednotce o výkonu 548 kW na napěťové úrovni  400V. 

Vyvedení výkonu je do stávající sítě distribuční společnosti EON vedení VN na napěťové úrovni 22 kV.

Na CADKONu+ MEP oceňuji nenáročnost ovládání a urychlení projektových prací pomocí nadstavbových funkcí.

Pavel Šerý, Jemnická stavba

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ | Ing. Jiří Kořínek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší vytápění novostavby bytového domu v areálu Zelnice – Slavkov u Brna. Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu –150C, průměrná  teplota  v obytných místnostech +20°C, koupelny +24°c, schodiště a chodby +15°c, garáže a sklepy jsou uvažované jako nevytápěné. Tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí byly převzaty dle informací stavební profese, ve smyslu ČSN 73 0540. Objekt je dělen dilatací na levou a pravou část. Levá část obsahuje 14 ubytovacích jednotek, pravá část 18 ubytovacích jednotek. V 1. PP jsou garážová stání, každá část obsahuje i společné prostory. Poněvadž každá bytová jednotka bude vybavena předávací stanicí typu „meibes“, je velikost topného zdroje určena jak pro vytápění, tak pro lokální přípravu TUV v uvedené stanici u každého odběratele. Výpočet zdroje byl tedy proveden s ohledem na maximální současnost odběrové špičky.

Projekty vytápění jsem začínal řešit s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Používání CADKONu je snadné a ve spojení s dimenzovacím programem PROTECH i rychlé a intuitivní.

Ing. Jiří Kořínek

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ

Depot Port Sudan (EPS)

Depot Port Sudan (EPS) | PATROL group | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentace systému elektrické požární signalizace a následná realizace tohoto systému pro sklad ropných látek. Zatím nejvzdálenější zakázka naší firmy.

Větrání zkušebny motorů Excalibur Army | Vzduchotechnika Zmrzlík | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Zařízení vzduchotechniky řeší výměnu stávajícího zařízení vzduchotechniky za nové, tak aby bylo zajištěno podtlakové větrání zkušebny motorů, přičemž je počítáno s tepelnou úpravou přiváděného vzduchu (chlazení), se směšováním a s využitím stávající vzduchotechniky na odvod spalin. Přívod vzduchu do objektu bude napojen na stávající zduchotechniku, pro přívod vzduchu do prostoru jsou navrženy stěnové mřížky s regulací, pro odvod vzduchu z prostoru jsou navrženy stěnové mřížky s regulací, odvod vzduchu z objektu bude napojen na stávající vzduchotechniku. Zařízení vzduchotechniky neprochází více požárními úseky.

Předností CADKON+ MEP VZT je jednoduché ovládání a dostupnost jak základních funkcí pro tvorbu výkresové dokumentace, tak specializovaných funkcí pro tvorbu slepých stavebních výkresů jako jsou kreslení stěn, sloupů, otvorů, apod., a zařízení vzduchotechniky jako jsou databáze komponentů, dimenzování potrubí, kótování, pozicování, apod., které urychlují tvorbu výkresové dokumentace.

Zbyněk Apolenář

Větrání zkušebny motorů Excalibur Army

Bytový dům v Brně

Bytový dům v Brně | Vlastimil Bobrovský | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentace zdravotně technických instalací – domovního vodovodu, řeší rekonstrukci rozvodu studené vody, ohřevu a rozvodu teplé vody a kanalizace  v bytovém domě v Brně na ulici Kobližná 57/20.

Objekt bytového domu v Brně na ulici Kobližná 57/20 je zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je veden v komunikaci před budovou BD (ul. Kobližná).

Bytový dům má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1.NP jsou umístěny dva nebytové prostory, které jsou využívány jako prodejny. V 2.NP až 5.NP jsou umístěny bytové jednotky o velikosti 2+1. Celkem 8 b.j., vždy dvě na každém podlaží.

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Domov důchodců v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, se nachází v budově zámku, který je nemovitou kulturní památkou. Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově a především má zajistit ubytování pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Novostavba nesměla vytvořit novou dominantu zámeckého parku a narušit pohledy na zámek. Proto byl navržen zapuštěný objekt s rovnou zatravněnou střechou. Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací stěnového a sloupového nosného systému a kombinací podélného a příčného nosného systému. Nosné stěny jsou převážně zděné z vápenopískových cihel, částečně monolitické železobetonové. Sloupy jsou kompletně zhotoveny jako monolitické železobetonové. Stropní konstrukce je v celém rozsahu provedena jako monolitická železobetonová deska.

DOMOV DŮCHODCŮ V PROSEČI U POŠNÉ

Rekonstrukce DFN Motol

Rekonstrukce DFN Motol | SANIT STUDIO | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt vnitřní kanalizace řeší odvedení vnitřních splaškových a dešťových vod z objektů do areálové oddílné kanalizace DFN Motol. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu.

Využitím programu CADKON byla ve všech fázích projektu umožněna rychlejší reakce na požadavky generálního projektanta a investora při koncepčních úpravách včetně následného vyhotovení „skutečného provedení stavby“ v této profesi. Výhoda používání nadstavbových funkcí se uplatňuje již od samého počátku projektu, např. při rychlém a efektním kreslení stoupacích potrubí, trubních rozvodů, doplňkových dílů kanalizace (vpusti, sifony, …). K dalším hojně využívaným funkcím, které usnadnily práci na tomto projektu, je tvorba legend potrubí, dimenzování, kótování, vykreslování rozvinutých řezů kanalizace, atd. Při navrhování rozmístění zařizovacích předmětů je možno vybírat z velkého množství bloků, které jsou přehledně členěny v nabídce a jejich vložení do projektu zabere minimum času.

Bytový dům Česká u Brna | TERMING | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Jedná se o prováděcí projekt vytápění novostavby bytového domu s 30 byty  v “Lokalitě 32“ v České u Brna. Akce byla vyprojektována v průběhu 1.pololetí roku 2009. Nyní se dům nachází ve stádiu těsně před dokončením.

Zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle osazené v přízemí každé z pěti sekcí domu. Systém vytápění je teplovodní otopnými tělesy. Každá bytová jednotka je vybavena měřičem tepla a termostatem řídícím zónový ventil na patě bytu. Zdroje tepla zajišťují rovněž i ohřev TV v nepřímoohřívaných zásobnících TV situovaných vedle kotlů.

Součástí projektu jsou výkresy půdorysů čtyř nadzemních podlaží a schémata vytápění pro 5 sekcí objektu.


Bytový dům Česká u Brna

Výzkumně vývojové centrum DOOSAN

Výzkumně vývojové centrum DOOSAN | ATAVIS | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Prováděcí projekt ZTI novostavby objektu vývojového centra. Předmětem je splašková kanalizace vedená v zemi pod podlahou, která odvádí vody od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.

Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace v zemi, ke kterým byly následně v řezech dokresleny části kanalizace nad podlahou.


Rekonstrukce Malostranské Besedy | APRIS 3MP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cílem rekonstrukce byla komplexní rehabilitace objektu Malostranské radnice, včetně dostavby původních věží a štítů, které byly z objektu sneseny v roce 1828. Objekt má mimořádný historický a architektonický význam v celé oblasti historického jádra Prahy. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy, které znamenaly návrat k původním historickým dispozicím a které vyčistily objekt od pozdějších necitlivých stavebních úprav, dále kompletní návrh nového technického zařízení objektu, statické sanace související s havarijním stavem renesančního krovu s ohledem na budoucí využití podkrovního prostoru. 

Rekonstrukce Malostranské Besedy

Bytový dům Bělohorská

Bytový dům Bělohorská | CENTRALGROUP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

V Praze 6 - Břevnově vzniká luxusní rezidenční projekt s celkem 35 byty a ateliéry a s komerčními prostory v přízemí. Nový bytový dům je zasazen do příjemné stávající zástavby. Přímo u něj se nachází tramvajová a autobusová zastávka. Cesta ke stanici metra A Hradčanská trvá zhruba 15 minut. V Břevnově je veškerá občanská vybavenost – mateřská, základní i střední škola, úřady, pošta, restaurace a mnoho dalších obchodů nabízející široký sortiment a služby. Prostor pro relaxaci poskytuje blízká Obora Hvězda s letohrádkem a Park Ladronka.

Baumax České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Obchodní centrum BAUMAX je řešen jako samostatně stojící objekt sloužící pro prodej zboží pro kutily, zahrádkáře a domácnost.

Objekt je tvořen jednopodlažní prodejní halou členěnou na jednotlivé úseky dle prodávaného sortimentu pomocí regálového systému.

Část haly je využita jako zahradní centrum. Na vnitřní zahradní centrum navazuje volná prodejní plocha.

Propojení je zajištěno prosklenou stěnou a provozně automatickými dveřmi. Na vnitřní prodejní plochu v zadní části navazují skladové plochy uvnitř haly a přilehlý studený prodejní a skladový prostor stavebnin.

DRIVE-IN s možností vjezdu automobilů. Část skladové plochy uvnitř haly slouží pro příjem zboží, vedle je pak přířezovna pro drobné úpravy zakoupených desek.


Baumax České Budějovice

Florentinum

Florentinum | PBA International Prague | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Florentinum je největší administrativní budova v České republice, zasazená do stávající řadové zástavby v Praze 1, na pozemku bývalé Typografie (vydavatelství Rudého práva). Z toho vyplývá nejen abnormálně velký rozsah systémů vzduchotechniky (v suterénech se nachází 5 strojoven, celkový objemový průtok čerstvého vzduchu jen pro kancelářskou část je okolo 250.000 m3/hod), ale také geometrická složitost půdorysu, navazujícího na stávající historické budovy téměř po celém svém obvodu a s postupně ustupujícími fasádami nadzemních podlažích tak, aby budova novostavby nestínila svým sousedům.

Novostavba multifunkční budovy DIAMANT VN3 | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Multifunkční budova Diamant byla dokončena ve čtvrtém kvartálu roku 2013 a je v současné době nejmodernější budovou na Václavském náměstí. Budova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, jež slouží jako technologické zázemí, sklady a obchodní plochy. V přízemí až 2. patře se nacházejí obchodní plochy, ve 3. až 5. patře jsou kancelářské prostory renomovaných firem. V 6. až 7. patře se pak nachází 24 luxusních apartmánů pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování.

Novostavba multifunkční budovy DIAMANT VN3

Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX

Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Qubix 4 je rekonstrukcí administrativní budovy z roku 1976 na moderní kancelářskou budovu s komerčním přízemím. Budova má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží, jež slouží jako garáže a technologické zázemí. V přízemí se nachází restaurace a obchody, ostatní nadzemní podlaží slouží jako kanceláře.