Reference

V programech CADKON bylo za mnoho let používání našimi zákazníky zpracováno velké množství projektů. Podívejte se na přehled vybraných projektů, v jakých oblastech lze naše programy využít pro zpracování projektové dokumentace.

Novostavba zařízení pro seniory

Novostavba zařízení pro seniory | Ing. Radoslav Cifra, LERAC Projekt s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Projekt „senior haus“ byl zajímavý z hlediska statiky zejména nepříznivými základovými poměry, kde bylo třeba se vypořádat s kombinací vysoké hladiny napjaté podzemní vody a značně stlačitelným podložím. Požadavkem bylo podle možnosti zakládat na plošných základech. Navržena byla částečná výměna podloží a zakládání na železobetonové základové desce založené v bezpečné úrovni, tak aby nedošlo k prolomení dna stavební jámy.

Pomocí CADKONu jsme byli schopni zpracovat celkem rozsáhlý projekt a velkou výhodou bylo to, že jsme nemuseli řešit a kontrolovat výkazy výztuže, které CADKON vytváří a aktualizuje automaticky.

Ing. Radoslav Cifra

Nido 2 | Ing. Jozef Špánik , Ing. Peter Federič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Vzhledem ke komplikovanému půdorysnému řešení nám CADKON+ RC pomohl zejména svými funkcemi pro vytváření položek proměnné délky. 

Ing. Peter FederičNido 2

Novostavba bytového domu, Regau

Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda