0
K dispozici

Vyberte produkt

 • BASIC
 • ARCHITECTURE
 • MEP
 • RC
 • DMS

Hledat

 CADKON+ Architecture: Příprava a optimalizace podkladů

 • VIP
 • 15.04.2021
 • 11:00

CADKON+ Architecture: Příprava a optimalizace podkladů


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Dostáváte často různé druhy podkladů? Jistě jste občas bojovali s jejich přípravou a optimalizací. Přijďte na náš webinář a podívejte se jak vše rychle připravit a nastavit tak, aby se vám následně bezproblémově pracovalo.

 • Diagnostika čištění výkresu.
 • Nastavení měřítka typů čar.
 • Start CADKONu v přejatém výrkesu.
 • Práce s obrázky PDF – Příprava a podložení obrázků nebo PDF. Import PDF. Zvětšení a otočení obrázku a PDF.- Vybrat podobné.
 • a mnoho dalšího.....


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 15.04.2021
 • 11:00 - 12:00
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Zpracování projektu stavebních konstrukcí v aktuální verzi CADKON+ Architecture

 • 21.04.2021
 • 10:00

Zpracování projektu stavebních konstrukcí v aktuální verzi CADKON+ Architecture


Přijďte se podívat jak zpracovávat projekt stavebních konstrukcí v aktuální verzi CADKON+ Architecture

- Nové CADové jádro
- Práce s online katastrem nemovitostí včetně informací o pozemku
- Popisy místností, hromadné změny parametrů a výkazy do tabulek včetně automatické aktualizace
- Položkování stavebních prvků a jejich výkazy včetně tabulky prvků vlastního vzhledu a jejich automatická aktualizace - Výškové kóty - práce s více základnami v rámci jednoho výkresu, výškové kóty s dvěma výškovými úrovněmi, automatická aktualizace kót
- Dopravní značení dle CZ a SK norem
- A mnoho dalšího.......

Ing. Pavel Franče
CAD/CADKON konzultant
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 21.04.2021
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 4 dny
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ Architecture: Kreslení Situací

 • VIP
 • 29.04.2021
 • 10:00

CADKON+ Architecture: Kreslení Situací


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webináři si ukážeme, jak kreslit v CADKON+ Architecture situace se vším všudy. Ukážeme si jak vložit mapu z katastru nemovitostí, zobrazit informace o pozemku. Ukážeme si také jak na klíčové body vložit vytyčovací body a ty pak vykázat do tabulky. Závěrem se podíváme na kreslení čar síťí dle ČSN a jejich automatický výkaz do legendy typů čar.

 • Vložení mapy z katastru nemovitostí
 • Zobrazení informací o pozemku a vložení požadovaných informací do výkresu jako ole objekt
 • Práce s vytyčovacími body včetně výkazu
 • Kreslení čar situací a vytvoření legendy situace
 • Databáze dopravního značení
 • a mnoho dalšího.....


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 29.04.2021
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 12 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ Architecture: Práce s různými druhy textů

 • VIP
 • 13.05.2021
 • 10:00

CADKON+ Architecture: Práce s různými druhy textů


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Naučte se vytvářet různé druhy textů a odkazů. Podíváme se i na použití inteligentních textů – polí. Dále se podíváme jak hromadně texty různými způsoby editovat. Závěrem se podíváme na dohledávání textů ve výkresu a jejich hromadnou změnu.

 • Jednořádkoví a víceřádkový text, Sdružené odkazy
 • Práce s inteligentními texty - pole
 • Hromadné úpravy – změna faktoru šířky, zarovnání textů, výšky a formátování textů, orámování textů, rozložení textů na křivky
 • zarovnání textů do roviny, převod řádkového textu na odstavcový, dohledávání a záměna textů
 • a mnoho dalšího.....


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 13.05.2021
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 26 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ MEP: šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte

 • VIP
 • 16.04.2021
 • 09:00

CADKON+ MEP: šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat různá nastavení a méně známé pracovní postupy, které jsou užitečné pro efektivní zpracování projektů všech TZB profesí.

 • šetřete své oči
 • úchopové módy
 • odměřování, geometrie, rovnoběžky…
 • ikony, zkratky a další přizpůsobení
 • automatické ukládání
 • ergonomie pracovní plochy
 • …  mnoho dalšího


Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 16.04.2021
 • 09:00 - 09:30
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 zpracování projektu ZTI v aktuální verzi CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 09:00

zpracování projektu ZTI v aktuální verzi CADKON+ MEP


Budeme probírat, jak rychle a efektivně zpracovat projektovou dokumentaci projektu zdravotechnika v nejnovější verzi CADKON+ MEP.

Probíraná témata:

 • kanalizace včetně řezů a výpočtů
 • voda a cirkulace včetně výpočtů a vykreslení axonometrií
 • popisy ve výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho dalšího

Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 09:00 - 09:45
 • Start za 3 dny
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 zpracování projektu UT v aktuální verzi CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 10:00

zpracování projektu UT v aktuální verzi CADKON+ MEP


Budeme probírat, jak rychle a efektivně zpracovat projektovou dokumentaci projektu vytápění v nejnovější verzi CADKON+ MEP.

Probíraná témata:

 • výpočet tepelných ztrát a výkonů včetně návrhu otopných těles
 • potrubní rozvody otopné soustavy se schématy a dimenzováním
 • podrobné výkresy strojoven a kotelen
 • popisy ve výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho dalšího

Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 10:00 - 10:45
 • Start za 3 dny
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 zpracování projektu VZT v aktuální verzi CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 13:00

zpracování projektu VZT v aktuální verzi CADKON+ MEP


Budeme probírat, jak rychle a efektivně zpracovat projektovou dokumentaci projektu vzduchotechniky v nejnovější verzi CADKON+ MEP.

Probíraná témata:

 • umístění VZT jednotky a koncových prvků
 • rychlý návrh tras i s výpočtem
 • tlumiče, klapky, dodatečné úpravy rozvodů
 • popisy ve výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho dalšího

Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 13:00 - 13:45
 • Start za 3 dny
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 zpracování projektu EL v aktuální verzi CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 14:00

zpracování projektu EL v aktuální verzi CADKON+ MEP


Budeme probírat, jak rychle a efektivně zpracovat projektovou dokumentaci projektu elektroinstalací v nejnovější verzi CADKON+ MEP.

Probíraná témata:

 • práce s databází značek pro silnoproud a slaboproud
 • rychlý návrh kabeláží a okruhů
 • vykreslení rozvaděčů
 • popisy ve výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho dalšího

Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 14:00 - 14:45
 • Start za 3 dny
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ MEP: přepracovaný návrh a posouzení podlahového topení

 • VIP
 • 21.05.2021
 • 09:00

CADKON+ MEP: přepracovaný návrh a posouzení podlahového topení


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat konkrétní postupy při vytváření podlahového topení v nové verzi 2022. Mezi hlavní novinky patří zadání vstupní/výstupní teploty, přesnější výpočet, hlídání podmínek návrhu a mnoho dalšího.

 • zadání vstupní a výstupní teploty
 • délky přípojek a smyček
 • tepelné prostupnosti vrstev
 • výpočet střední teploty otopné vody
 • podmínky návrhu
 • …  mnoho dalšího


Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 21.05.2021
 • 09:00 - 09:30
 • Start za 34 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ MEP: nová podpora pro automatizaci kabelových tras

 • VIP
 • 11.06.2021
 • 09:00

CADKON+ MEP: nová podpora pro automatizaci kabelových tras


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat zcela novou podporu pro vytváření kabelových tras. Jedná se o jednoduchý náčrt, ze kterého se automaticky vytvoří jednotlivé kabeláže, sdružené trasy, okruhy a mnoho dalšího.

 • zadání rozvaděče a koncových prvků
 • náčrt (skica) 
 • automatické vytvoření kabelových tras
 • přehledné zobrazení navržených okruhů
 • řešení chybných zadání a dalších problémů
 • výkaz použitého materiálu, popisy ve výkrese, legendy
 • …  mnoho dalšího


Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 11.06.2021
 • 09:00 - 09:30
 • Start za 55 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ RC: Výztuž sloupu

 • VIP
 • 14.05.2021
 • 10:30

CADKON+ RC: Výztuž sloupu


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webináři si ukážeme, jak pomocí CADKON+ RC vyztužovat sloupy
   • Výztuž sloupu funkcí SLOUP
   • Výztuž kruhového sloupu
   • Výztuž prefabrikovaného sloupu

Přednášející:

Ing. Robert Krňávek
CADKON+ RC & CADKON RCD Product Manager
GRAITEC s.r.o.
email: robert.krnavek@graitec.com

 • Webinář
 • 14.05.2021
 • 10:30 - 11:30
 • Start za 27 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít