0
K dispozici

Vyberte produkt

 • BASIC
 • ARCHITECTURE
 • MEP
 • RC
 • DMS

Hledat

 Kreslení výškových kót rychle, jednoduše a vždy aktuálně

 • VIP
 • 13.10.2022
 • 10:00

Kreslení výškových kót rychle, jednoduše a vždy aktuálně


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Kreslení výškových kót je jedna z nejpopulárnějších funkčností CADKON+ Architectrure. Pojďte se s námi podívat jak správně a efektivně kóty vytvářet, aktualizovat, odpojit, připojit atd. Koukneme se nejen na tzv. kačeny ale také na půdorysné výškové kóty


- Vytváření nezávislých základen a k nim vztažených výškových kót

- Změna výšky základny

- Výškové kóty s dvěma výškovými úrovněmi

- Odpojení a připojení výškových kót

- Nastavení parametrů výškových kót

- Půdorysné výškové kóty


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 13.10.2022
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 15 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Co je nového v CADKON+ 2023.1 Architecture

 • 26.10.2022
 • 10:30

Co je nového v CADKON+ 2023.1 Architecture


Uvítejte společně s námi novou verzi CADKONu+ 2023.1 Architecture a seznamte se se všemi podstatnými novinkami, které vám přináší. Novinek je celá řada, takže neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Využívejte CADKON+ Architecture na maximum!!!


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 26.10.2022
 • 10:30 - 11:30
 • Start za 28 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Kreslení prostupů a izolací

 • VIP
 • 03.11.2022
 • 10:00

Kreslení prostupů a izolací


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webináři si ukážeme, jak kreslit prostupy v podlaze, stropu nebo ve zdi. Koukneme se, jak automaticky odečíst velikost a možnosti kreslení dle starých i nových norem. Podíváme se také jak využít funkci izolace na kreslení zateplení budov ale i v jiných situacích.


- Jednotlivé typy prostupů a možnosti zadání velikosti prostupů

- Použití funkcí na kreslení prostupů a vkládání prostupů jako bloků

- Kreslení různých typů izolací, izolace třemi body, izolace mezi dva segmenty

- Praktické příklady použití funkcí izolace při zateplení


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 03.11.2022
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 36 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Generování tabulek CADKON+ Architecture

 • VIP
 • 24.11.2022
 • 10:00

Generování tabulek CADKON+ Architecture


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

CADKON+ Architecture kreslí a vykazuje stavební prvky všeho druhu. Pojďte se s námi podívat na jednotlivé typy tabulek a možnosti nastavení, které při generování tabulek máte k dispozici.


- Nastavení sloupců tabulky a vytvoření vlastní šablony

- Nastavení záhlaví zápatí a údajů o projektu

- Možnosti práce s podlaží u jednotlivých typů tabulek

- Nastavení písma, formátu a ohraničení tabulek

- Práce s pohledovými schématy

- Dělení tabulek na výšku


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 24.11.2022
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 57 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Co je nového v CADKON+ 2023.1 MEP

 • 26.10.2022
 • 09:00

Co je nového v CADKON+ 2023.1 MEP


Budeme probírat doporučené postupy při tisku projektů TZB nejen na papír, ale také do formátu PDF, včetně přípravy výkresových prostorů (rozvržení) a příkazu PUBLIKUJ.

- příprava formátů papíru a vložení rozpisek
- základní nastavení tisku
- barvy, tloušťky čar, formáty a další nastavení
- příprava rozvržení (výkresových prostorů)
- hromadný tisk příkazem PUBLIKUJ
- přenos nastavení tisku (rozvržení) mezi více výkresy
- … mnoho dalšího

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 26.10.2022
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 28 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Projekt elektrickej prípojky

 • VIP
 • 03.11.2022
 • 09:00

Projekt elektrickej prípojky


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme sa venovať postupu vytvárania projektu elektrickej prípojky s využitím vloženia katastrálnej mapy.

- vloženie katastrálnej mapy
- zakreslenie a vytýčenie káblovej trasy
- popisy káblov vo výkrese
- výkazy a legendy
- ... veľa ďalšieho

Peter Hamerník
Product Technical Specialist
GRAITEC
peter.hamernik@graitec.com

 • Webinář
 • 03.11.2022
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 36 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Příprava stavebních slepých výkresů pro TZB projekty

 • VIP
 • 04.11.2022
 • 09:00

Příprava stavebních slepých výkresů pro TZB projekty


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat doporučené postupy při vytváření stavebních slepých výkresů z dodaných podkladů od stavaře, které často nebývají v optimální podobě pro zpracování TZB projektové dokumentace.


- příklady problematických podkladů z různých programů

- přehled používaných hladin

- rozlišení objektů ve stejné hladině

- použití funkce "příprava stavebních slepých výkresů"

- dodatečné úpravy

- co připravujeme do další verze

- …  mnoho dalšího


Marek Mašek

product manager MEP

GRAITEC

marek.masek@graitec.com


 • Webinář
 • 04.11.2022
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 37 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Tvorba rozvádzačov a ich úprava

 • VIP
 • 24.11.2022
 • 13:00

Tvorba rozvádzačov a ich úprava


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme sa venovať funkcii "Rozvaděče" a postupu generovania schémy zapojenia.

- Umiestnenie jednotlivých značiek do výkresu
- Číslovanie prvkov ako podklad pre schému zapojenia
- Tvorba schémy zapojenia
- Dodatočné úpravy schémy zapojenia
- ... veľa ďalšieho

Peter Hamerník
Product Technical Specialist
GRAITEC
peter.hamernik@graitec.com

 • Webinář
 • 24.11.2022
 • 13:00 - 14:00
 • Start za 57 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 3.část

 • VIP
 • 25.11.2022
 • 09:00

Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 3.část


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat doporučené postupy a různá méně známá nastavení, které Vám při běžném kreslení v CADu urychlí a zefektivní Vaši práci.


- nejčastější dotazy od našich zákazníků

- optimální nastavení pracovního prostředí

- urychlení různých funkcí s klávesou SHIFT

- doporučené klávesové zkratky

- přenos dat a nastavení z výkresu do výkresu

- …  mnoho dalšího


Marek Mašek

product manager MEP

GRAITEC

marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 25.11.2022
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 58 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Řezy a pohledy v projektech vzduchotechniky

 • VIP
 • 09.12.2022
 • 09:00

Řezy a pohledy v projektech vzduchotechniky


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme probírat doporučené postupy při vytváření a konstruování řezů vzduchotechniky včetně kótování a popisů ve výkrese.


- páteřní řezy ve stoupačkách

- řez jednotky a navazujících rozvodů

- řez pod stropem celého objektu

- značení výškových odskoků v půdorysech

- lineární a výškové kóty

- zamezení duplicitních výkazů použitého materiálu

- …  mnoho dalšího


Marek Mašek

product manager MEP

GRAITEC

marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 09.12.2022
 • 09:00 - 10:00
 • Start za 72 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Co je nového v CADKON+ 2023.1 RC

 • 27.10.2022
 • 10:30

Co je nového v CADKON+ 2023.1 RC


Seznamte se s novinkami CADKON+ 2023.1 RC:

• Optimalizace, schéma stříhání a výkaz celých sítí    
• Položkování a výkaz prvků ocelové konstrukce    
• Kopírování vyztuženého prvku přes schránku    
• Kladení prutů po částech    
• Nové nástroje pro kótování    
• ... a spoustu dalších novinek

Ing. Robert Krňávek
GRAITEC s.r.o.
robert.krnavek@graitec.com

 • Webinář
 • 27.10.2022
 • 10:30 - 11:30
 • Start za 29 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Nástroje pro kótování výšek a délek

 • VIP
 • 24.11.2022
 • 11:00

Nástroje pro kótování výšek a délek


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

CADKON+ RC nabízí celou sadu nástrojů pro kótování délek a výšek. V tomto webináři se tedy podíváme podrobněji na funkce pro:

1. Délkové kóty    
• Nastavení parametrů kót (podle řezu,...)    
• Modifikace kót (přidání/odebrání kót. bodů,...)    
• Kótování oblouků a poloměrů

2. Výškové kóty (tzv. kačeny)    
• Kótování samostatných řezů s nezávislými základnami a k nim vztažených výškových kót    
• Změna výšky základny    
• Odpojení a připojení výškových kót    
• Půdorysné výškové kóty    
• a další...

Ing. Robert Krňávek
GRAITEC s.r.o.
robert.krnavek@graitec.com

 • Webinář
 • 24.11.2022
 • 11:00 - 12:00
 • Start za 57 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít

 

 Zálohování, obnovení a migrace nastavení

 • VIP
 • 15.12.2022
 • 10:30

Zálohování, obnovení a migrace nastavení


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

CADKON+ RC nabízí několik nástrojů, které se týkají nastavení a konfigurace. V tomto webináři se podíváme na:    

• zálohování stávajícího nastavení a obnovení do "továrního nastavení",   
• přenos nastavení na jiný počítač,    
• a migrace nastavení z předchozí verze po instalaci nové verze.

Ing. Robert Krňávek
GRAITEC s.r.o.
robert.krnavek@graitec.com

 • Webinář
 • 15.12.2022
 • 10:30 - 11:30
 • Start za 78 dní
Registrujte se

Kliknutím zavřít