Správné a aktuální výkazy výztuže

Tabulky automaticky vykáží vloženou výztuž s ohledem na nastavení uživatele. Můžete si vybrat, zda vykazovat položky z celého výkresu, z vybraných prvků, nebo hladin. Jakákoliv změna ve výztuže se okamžitě projeví v tabulce, tak že tyto jsou vždy aktuální. Tabulky se standardně umisťují do výkresu, ale lze je také exportovat do Excelu.

Novou éru ve vyztužování jsme již otevřeli.
Revoluční produkt CADKON+ RC dostupný doslova pro všechny!

Já jsem popis obrázku

Správnost výkazů

Množství použité výztuže vychází z 3D modelu a tím je zaručeno její jednoznačné vyhodnocení. Při jakékoliv změně výztuže (profil, délka, počet,...) kdekoliv ve výkresu je změna promítnuta do 3D modelu a automaticky také do tabulky výztuže.

Tento princip je použit pro všechny typy výkazů a výtahů položek.

 

Export výkazů

Výkazy se primárně generují přímo do výkresů. Je ale možné použít i další možnosti, jako:

  • export výkazu do aplikace Microsoft Excel (je zapotřebí mít aplikaci nainstalovanou)
  • export výkazu do aplikace Apache OpenOffice Calc (je zapotřebí mít aplikaci nainstalovanou)
  • export do textového souboru


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Přizpůsobení výkazů

CADKON+ RC obsahuje již nadefinované výkazy, pro jejich okamžité použití. Chápeme ale že každý uživatel má svoje zvyklosti, proto je možné si výkazy detailně připůsobit. Nastavit si například můžete:

  • barvu prvků ve výkazu (čar, textů, schemat, kót,...)
  • styl textů ve výkazů (font, velikost,...)
  • formát jednotek výkazu (délek, hmotností,...)
  • počet a pořadí a šířka sloupců ve výkazu
  • koeficient přirážky na přesahy
  • vkládací bod a formátovací značky

Výtahy položek

Výtah položek (rozkreslení) může být součástí tabulky, nebo generovaný samostatně. Samostatně lze generovat jednotlivě položku po položce, z vybraných prvků a hladin, nebo automaticky z celého výkresu.

Program vás informuje o nerozkreslených položkách a zároveň kontroluje případy kdy máte jednu položku rozkreslenu vícekrát. Vzhled výtahu položek, včetně bublin je možné uživatelky přizpůsobit.

Já jsem popis obrázku