CADKON+ 2021 je zde!

29. červen 2020, Praha -  softwarový vývojář CAD produktů, společnost GRAITEC s.r.o. ve spolupráci s vývojářem AB Studio Consulting + Engineering s.r.o. uvedla na trh novou verzi programu s označením CADKON+ 2021.

CADKON, legenda mezi softwarovými nástroji pro projekční kanceláře, přichází s novou verzí 2021. Již tisíce spokojených projektantů využívají CADKON pro zpracování projektové dokumentace architektury, stavebních konstrukcí, železobetonových konstrukcí a profesí TZB. CADKON+ 2021 jsme Vám přizpůsobili na míru a do verze 2021 zapracovali další Vaše navrhovaná vylepšení.


Představujeme výběr hlavních novinek verze 2021

  Společné pro všechny profese – CADKON+ (Architecture, MEP, RC)

Hlavní společnou novinkou CADKON+ 2021 pro všechny profese je nový nástroj na přenos knihoven a nastavení z předchozí verze pro migraci např. pracovního prostředí, klávesových zkratek, uživatelských knihoven apod.

Nový nástroj na přenos uživatelských nastavení a uživatelských knihoven z předchozí verze neboli Migrace z předchozí verze. Nástroj umožňuje jednoduchý a rychlý přechod z předchozí verze na novou verzi CADKON+ se zachování všech důležitých uživatelských nastavení. Odpadá tak nutnost každou verzi veškerá nastavení zdlouhavě nastavovat, případně přenášet různé soubory​

Další společnou novinkou je možnost vytváření dynamických textových polí. Jedná se o textové informace (v rámci Mtextu nebo Dtextu), které se mohou odkazovat na různá data ve výkresu a při změně těchto dat jsou textové hodnoty aktualizovány.

Ukázka odkazu s Mtextem, který obsahuje dynamické textové pole, které se odkazuje na plochu šraf.
Jakmile je hranice šraf upravena, pole s plochou se po regeneraci výkresu automaticky aktualizuje.​

Na žádost uživatelů CADKON+ obsahuje verze 2021 nové virtuální tiskárny pro výstup do PDF, JPG, PNG a DWF, nové funkce na ovládání hladin, vylepšený editor Mtextu a Průzkumník obsahu.

Nová tiskárna do PDF a nové nastavení výstupu do PDF.​


  Stavební konstrukce – CADKON+ Achitecture

Pro projektanty stavebních konstrukcí je připraveno množství novinek, které zjednodušují a zpřehledňují práci s popisy místností včetně možnosti vytvářet nové tabulky místností po podlažích, které se automaticky aktualizují na jedno kliknutí. Došlo k aktualizaci kompletního sortimentu firmy HELUZ, byla zařazena řada novinek v rámci vytváření tabulek a byla přidána celá řada nových bloků.

Nově můžete vytvářet tabulky místností, které se dokáží automaticky aktualizovat na jedno kliknutí.
Odpadá tak nutnost generování nových tabulek pokaždé, když dojde ke změnám ve výkresu.​

Tabulky skladeb podlah nově umožňují vykázat číslo, název a tloušťku vrstvy do samostatných sloupců.
Nově lze také vykázat název místnosti. Samozřejmostí je nová šablona, aby jste nemuseli nic složitě nastavovat

V rámci spolupráce s firmou HELUZ byly aktualizované databáze prvků HELUZ, přidány nové šrafy optimalizované
pro vytváření legendy materiálů a nové bloky komínových těles a překladů.

Zobrazte si informace o pozemku z katastru nemovitostí pouhým výběrem parcely ve výkresu.


  Technické zařízení budov – CADKON+ MEP

Pro projektanty TZB se velké množství vylepšení týká přepracované knihovny prvků (dříve „makroeditor“) a zcela nové podpory vykreslení elektro rozvaděčů. Dále je to podrobnější a přesnější výpočet cirkulace, optimalizace používaných barev a tlouštěk čar, spolupráce s výpočtovými programy PROTECH, databáze značek a mnoho dalšího.

Funkce „makroeditor“ se mění na „knihovnu prvků“. Na první pohled vše vypadá velmi podobně,
ale okno databáze značek můžete rozšířit, ukotvit, jednoduše vyhledávat a mnoho dalšího.

Na základě podnětů od našich stávajících zákazníků jsme pro Vás připravili zcela novou podporu
pro automatizované vykreslení jednopólových rozvaděčů.

V projektech TZB je často problém při koordinacích stavebních a ostatních výkresů kolize barev s různými tloušťkami per pro tisk. Připravily jsme pro Vás šablony hladin, nastavení v programech a používané barvy v databázích značek tak, aby se nepoužívaly základní barvy 1 až 6. Nyní jsou přednastavené vyšší čísla barev, které odstínem odpovídají původní barvě a jsou dobře čitelné na černém i bílém pozadí obrazovky.

 

Funkce pro odměřování délek z výkresu do PROTECHu (např. konstrukce) nově umožňuje zadat
více bodů a sečíst celkovou délku (po zadání více bodů ve výkrese stačí ukončit pravým tlačítkem myši nebo klávesou ENTER).

Pomocí funkce „hromadná změna vlastností“ nyní můžete zároveň popsat prvky nebo potrubí/vedení ve výkrese.


  Železobetonové konstrukce – CADKON+ RC

CADKON+ RC nyní v nové verzi přináší nové možnosti pro změnu tvaru bednění (resp. prvků), pokud jsou tyto definovány na základě 3D těles, nové možnosti pro změnu rozteče prutů, kopírování vyztuženého prvku a další nástroje převzaté z CADKONu RCD.

Funkce "Aktualizace 3D řezů" je určena pro prvky, jejichž tvar byl definován pomocí 3D těles, tzn., že obrysy jejich 3D řezů byly vytvořeny automaticky. Pokud tělesa dodatečně změníte CADovými příkazy (např. ROZDÍL, SJEDNOCENÍ, PRŮNIK, _SOLIEDIT atd.), nová funkce zaktualizuje obrysy řezů na základě nového tvaru prvku.​

Funkce "Výměna 3D modelu" je také určena pro prvky, jejichž tvar byl definován pomocí 3D těles, tzn., že obrysy jejich 3D řezů byly vytvořeny automaticky. Příkaz umožní nahradit stávající 3DSOLID(y) novým(i) tělesy.  Příkaz nejprve vyžaduje vybrat nová tělesa, kterými mají nahrazeny stávající tělesa, zadat referenční bod na nových tělesech, vybrat zelený box prvku a referenční bod na stávajících tělesech. Při výměně dojde k aktualizaci řezů.

K dispozici je nová možnost posouvat jednotlivé pruty v řadě pomocí uzlů. Tato možnost se aktivuje pomocí přepínače Uzly řady (příkaz AbRcGripRowBar), který mění zobrazení uzlů na řadě prutů tak, že jsou zobrazeny buď uzly na křivce kladení prutů (existující možnost) nebo jsou zobrazeny uzly na každém jednotlivém prutu řady.

Nový příkaz "Zkopírovat 3D+2" umožňuje v rámci DWG souboru zkopírovat celý prvek včetně 2D řezů, výztuže, popisů apod.​

Vlastnosti 2D řezu, které jsou přístupné přes červený rámeček, mají novou možnost nastavit rozsah 2D řezu a tím usnadnit vytváření detailů výztuže. Po aktivaci zatržítka „Zobrazit ořezovou oblast“ se objeví žlutý rámeček, pomocí kterého lze zadat rozsah řezu. Po aktivaci zatržítka „Ořezat pohled“ se skryjí objekty řezu, které jsou vně rámečku.


  Správa a řízení dokumentace – CADKON+ DMS

V CADKONu+ DMS patří mezi hlavní novinky zejména zobrazení vytíženosti jednotlivých zaměstnanců nebo celé kanceláře v interaktivním kalendáři. Mezi další zajímavé novinky patří možnost exportu výkazů práce a zobrazení ziskovosti jednotlivých projektů.

Zobrazení vytížení jednotlivých zaměstnanců a celé kanceláře.​

Možnost exportu výkazů práce do excelu, wordu nebo pdf. 

Zobrazení nákladů na projekt včetně ziskovosti v grafech.


Veškerou dokumentaci, výuková videa, vypsaná školení a webináře, aktuální verzi ke stažení najdete v sekci MŮJ CADKON+, která je dostupná po Vaší registraci na těchto stránkách.

Všem zákazníkům s trvalou licenci CADKONu+ a s aktivním CADKON Active (Maintenance) byl 29.6.2020 rozeslán email s podrobnými informacemi o stažení a aktivaci nové licence. 

V případě zájmu o vyzkoušení CADKON+ 2021 si zkušební verzi můžete stáhnout pomocí tlačítka níže. 

Sledujte nás