Vylepšení rychlosti při práci s výškovými kótami


V rámci uvedení nové verze CADKON+ 2023.1 byla výrazně vylepšena rychlost práce s výškovými kótami.

Ve výkresech kde byly velké množství kót - obvykle více jak 100 docházelo při označení kót a některých operacích s výškovými kótami k prodlevám ve zobrazení glyphů zobrazujících základnu a na ně navázané kóty.

Gliphy zobrazené u základny (červený) a na ni navázaných výškových kót (modré)


Jednalo se zejména o tyto situace:

1. Označení výškových kót pomocí glyphů při označení ve výkresu
2. Ozančení výškových kót při spuštění funkce Editace základy/ Změna základny existující kót
3. Ozančení výškových kót při spuštění funkce Editace základy/ Změna základny existující kót/ Vyber kóty pro změnu základny

V rámci optimalizace byly tyto výběry a označení kót velmi výrazně zrychleny. Pro názornost uvádíme příklady zrychlení na dvou výkresech obsahujících více jak 100 výškových kót:

Kromě vylepšení výběru výškových kót a práci s nimi byla také v rámci uvedení verze CADKON+ 2023.1 Architecture také možnost uvolnit výškové kóty.  Byly tak vyslyšeny požadavky a tipy vás, klientů CADKON+ Architecture na vylepšení práce s výškovými kótami.


Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.