Zálohování, obnovení a migrace nastavení CADKON+ RC


CADKON+ RC nabízí celou řadu možností, jak si jej přizpůsobit, od nastavení uživatelského prostředí přes nastavení jednotlivých funkcí až po uživatelské knihovny. V tomto článku si povíme o několika nástrojích, které slouží pro správu těchto nastavení.

Migrace nastavení z předchozí verze

Migrací nastavení se rozumí přenos nastavení z předchozí verze na nově nainstalovanou verzi. Nástroj pro migraci nastavení z předchozí verze se automaticky spouští při prvním spuštění nově nainstalované verze nebo po obnovení výchozího nastavení. Migraci lze provést také kdykoliv později spuštěním nástroje ze skupiny programu CADKON+ RC:

Start > Všechny programy > CADKON+ RC 20xx > Migrace z předchozí verze CADKON+ RC 20xx


Dialog Migrace z předchozí verze má 2 části:

  • Migrace uživatelských nastavení
  • Migrace uživatelských knihoven


 a pro každou z nich můžete vybrat, ze které předchozí verze se má převzít nastavení. K dispozici jsou i verze odinstalované.

V dialogu vyberte, která nastavení a knihovny chcete migrovat. Soubory pro migraci se nacházejí v těchto složkách:

  • %programdata%AB Studio
  • %appdata%AB Studio

Pokud podržíte kurzor na označení migrované verze, objeví se podrobnosti o této verze a konkrétní umístění souborů.

V případě, že často provádíte instalaci a odinstalaci CADKONu, doporučuji staré zálohy nastavení a knihoven z těchto složek odstranit, aby 

Migrace knihovny sítí

CADKON+ RC nabízí pro migraci v současné době pouze jedinou knihovnu, a to knihovnu sítí. Z knihovny sítí se migrují pouze ty záznamy, které mají ve sloupci Autor hodnotu User, tedy pouze uživatelem přidané sítě.


Export / Import nastavení a knihoven

Nástroj Export (resp. Import) nastavení a knihoven slouží především k přenosu konfigurace CADKONu na jiné počítače. Funkce spustíte z

Start > Všechny programy > CADKON+ RC 20xx > Export nastavení a knihoven aplikace CADKON CADKON+ RC 20xx


Export nastavení po spuštění nabídne možnost zvolit, která nastavení a které knihovny se budou exportovat.


Exportní funkce vytvoří soubor s příponou ZIP, který lze naimportovat na jiný nebo stejný počítač, přičemž verze CADKONu, kam se nastavení importují, musí být shodná s verzí CADKONu, kde byl proveden export.

Obnovení výchozího nastavení / Záloha stávajícího nastavení

Pokud provedete nějaké změny v nastavení CADKONu a poté zjistíte, že Vám nevyhovují a již si nepamatujete, jaké bylo původní nastavení, máte kdykoliv možnost provést reset do továrního nastavení, které bylo výchozí po instalaci CADKONu.


Při spuštění tohoto nástroje – jakož i všech výše zmíněných - musí být CADKON vypnut.


Nástroj pro obnovení nastavení umožňuje také vytvořit zálohu stávajícího nastavení, které vytváří zálohu ve stejném formátu, jako výše uvedený nástroj pro export nastavení a knihoven. Jediný rozdíl je ten, že v tomto případě záloha neobsahuje knihovny.

Export / Import nastavení jednotlivých funkcí

Existují některé funkce v CADKON+ RC, které mají vlastní možnost pro export a import nastavení, které se týká pouze dané funkce, na rozdíl od výše uvedených nástrojů, které pracují s konfigurací CADKONu globálně. Týká se to těchto funkcí:

  • Nastavení pro CADKON+ RC
  • Všechny funkce pro výkazy prutů a sítí
  • Sloup


Pro více podrobností se podívejte se na záznam webináře k tomuto tématu.

Robert Krňávek – Product Technical Specialist