Analýzy projektů

CADKON+ DMS využívá data zadaná data v systému a poskytuje uživatelům s příslušnými právy analytická data o jednotlivých projektech a zaměstnancích. Možnosti nastavení jsou velmi široké, takže krom přednastavených analýz je možné nastavit analýzu na data, které klient požaduje.

Já jsem popis obrázku

Analýzy na jedno kliknutí

V systému je již v defaultním nastavení přednastaveno několik analýz. Na jedno kliknutí je tak možné zobrazit například kolik hodin je na jaký projekt přiřazeno a zároveň již odpracováno (náročnost vs odpracováno), kdo je na projekt přiřazen a kolik % práce má na projektu zpracovat (přiřazené hodiny na projekt), kolik hodin kdo odpracoval na jakém projektu (projekty vs lidé). Jednotlivé analýzy mohou být zobrazeny pro jednotlivé projekty nebo zaměstnance, nebo hromadně.