Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019 uvolněn

Dnešním dnem byla uvolněna aktualizace Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019.
Uživatelé produktu CADKON+ RC 2019 si mohou tento Hotfix bezplatně stáhnout pomocí následujícího odkazu:
Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019 [199 MB]
Hotfix je určen pro všechny komerční instalace produktu CADKON+ RC 2019 a jeho obsahem jsou důležité opravy a aktualizace.
Tato aktualizace Hotfix 1 NEVYŽADUJE novou autorizaci.
Před vlastní instalací si přečtěte PDF dokument Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2019, který obsahuje popis instalace a podrobný seznam všech změn.