Jednou z nejsilnějších stránek CADKON+ Architecture a zároveň jednou z nejoblíbenějších funkcí je již řadu let možnost položkovat stavební výrobky pomocí tzv. bublin. Takto opoložkované stavební výrobky všeho druhu bylo možné vždy nechat automaticky vyhodnotit do tabulek.

Od verze CADKON+ 2024 Architecture je k dispozici nový druh tabulek do kterých lze nechat stavební výrobky opoložkované pomocí bublin vyhodnotit. Jedná se o tabulky bublin po podlaží. S tabulkami po podlaží se již uživatelé CADKON+ Architecture setkali, např. u tabulek místností po podlaží a ihned po jejich uvedení se stali velice populární a velmi často používané.

A čím to, že tabulky po podlaží získaly takovou popularitu oproti standardním tabulkám? Důvody jsou jasné. Co se týče výsledné tabulky, jejího nastavení, tak se nic nezměnilo, takže uživatelé se nemuseli téměř nic nového učit a jen plynule přešli na nový typ tabulek. To by samo o sobě ale nestačilo. Tím hlavním důvodem je fakt, že tabulky po podlaží jsou takzvané provázané tabulky. To znamená, že v případě změn ve výkresu, kdy se tabulka stane neaktuální, tak se provázaná tabulka automaticky přeškrtne, čímž uživateli sděluje, že je neaktuální. Dalším velmi důležitým faktorem je proces aktualizace tabulky, který se provede kliknutím na jedno tlačítko „Aktualizace tabulek“. Odpadá tak nutnost generování nových tabulek pokaždé, když dojde ke změnám ve výkresu.

Neaktuální přeškrtnutá tabulka bublin po podlaží

 

Použití tabulek bublin po podlaží je velmi jednoduché, ale předchází mu jeden důležitý krok. Jelikož tabulka bublin po podlaží nefunguje výběrem, tzn. že výběrem určím, které bubliny chci vykazovat, musíte každé bublině nadefinovat parametr podlaží a v něm určit do jakého podlaží daná položka patří. To je však velmi jednoduché a máte více možností, jak to provézt. První možností je v rámci parametrů bubliny přidat parametr podlaží a v něm určit dané podlaží.

Parametr podlaží určující, do jakého podlaží daný výrobek patří

Parametr podlaží určující, do jakého podlaží daný výrobek patří

 

Druhou variantou je hromadné zadání parametru podlaží a jeho hodnoty na několik položek najednou pomocí správce bublin.

Hromadná změna parametru podlaží bublin

Hromadná změna parametru podlaží bublin

 

Jakmile je nastaveno, do jakého podlaží jednotlivé bubliny (výrobky) náleží, můžete spustit tabulku bublin po podlaží.

Ribbon bubliny s funkcí tabulka bublin po podlaží

Ribbon bubliny s funkcí tabulka bublin po podlaží

 

Po spuštění se zobrazí dialog „Tabulka bublin – výběr podlaží“ ve kterém zaškrtněte, z jakých podlaží se mají bubliny vykazovat. Zaškrtnout můžete jedno či více podlaží, nebo zvolit volbu ze všech podlaží.

Možnost volby podlaží, z kterých se budou bubliny vykazovat

Možnost volby podlaží, z kterých se budou bubliny vykazovat

 

Následné nastavení parametrů tabulky se nijak neliší od standardních tabulek. Nastavte tedy všechny potřebné parametry a zvolte, jestli chcete tabulku vyhodnotit do výkresu nebo do výkresu do dynamické tabulky. Po kliknutí na OK zadejte umístění tabulky ve výkresu.

Aktuální tabulka bublin po podlaží

Aktuální tabulka bublin po podlaží

 

V případě, že dojde ke změnám parametrů nebo změnám v počtu kusů, automaticky dojde k přeškrtnutí tabulky značící, že je tabulka neaktuální. Pro aktualizaci tabulky stačí kliknout na tlačítko „Aktualizace tabulek“ v ribonu aktualizace provázaných tabulek a dojde k aktualizaci obsahu tabulky a zrušení přeškrtnutí tabulky.

Aktualizace provázaných tabulek

Aktualizace provázaných tabulek

 

Pro názornost doporučujeme podívat se na následující prezentaci: