Optimalizace rychlosti aktualizace tabulek

V rámci uvedení nové verze CADKON+ 2023.1 byla výrazně vylepšena rychlost práce v rámci aktualizace tabulek místností po podlaží a uživatelských tabulek bublin.  Ve výkresech, kde bylo velké množství popisů místností a z nich vygenerovaných tabulek místností po podlaží (nebo bublin a uživateslkých tabulek bublin) - obvykle více jak 100, tak se neumérně navyšovala doba aktualizace těchto tabulek.

Jednalo se zejména o tyto situace:
1. Hromadná aktualizace tabulek místností po podlaží nebo uživatelských tabulek bublin
2. Odpojení tabulky
3. Připojení tabulky

V rámci optimalizace byly všechny tyto operace velmi výrazně zrychleny. 
Pro názornost uvádíme příklad z 12MB výkresu kde bylo 297 popisuů místností a 12 tabulek. Na obrázku vidíte, že rychlost jednotlivých operací byla vylepšena o 80% - 90%. Práce s tabulkami místností po podlaží, nebo uživatelskými tabulkami
tak byla na základě vašich požadavků optimalizována, aby byla práce rychlejší a komfortnější.

Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.