Praktyczne i wydajne narzędzie do detalowania konstrukcji żelbetowych, które posiada również wszystkie funkcje rysowania, edytowania i przeglądania znanych z popularnych programów CAD. Zachowuje pełną kompatybilność z formatem DWG®.  • Niezależny program do żelbetu
  • Stworzony specjalnie dla inżynierów i konstruktorów 
  • Zgodny z normami i zasadami projektowania
  • Automatyczne etykiety i zestawienia stali zbrojeniowej
  • Automatyczna aktualizacja dokumentacji przy zmianie zbrojenia
  • Zintegrowany rdzeń CAD kompatybilny z AutoCAD®
 
POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ CADKON+RC, tutaj

Wszystkie narzędzia CAD

Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG®. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązanie ...

Dowolny kształt prętów

Program zawiera bibliotekę predefiniowanych kształtów prętów, w tym kształtów 3D. Inne rodzaje prętów można wprowadzać za pomocą polilinii lub punktów. W przypadku złożonych konstrukcji dostępne jest ...

Automatyczne zestawienia stali

Automatyczne zestawienia są tabelami dynamicznymi i pokazują aktualnie wykorzystywane zbrojenie w szalunku. Można wybrać raportowanie elementów z całego rysunku, z wybranych elementów lub warstw. Każd ...

Zintegrowany model 3D zbrojenia

Całe wstawiane zbrojenie ma odzwierciedlenie w modelu 3D, który służy jako podstawa do zobrazowania i oceny projektu. Pozwala to na jednoznaczną ocenę ilości użytego zbrojenia, a także wyświetlanie zb ...

Opisy, wymiary i etykiety

Pręty zbrojeniowe osadzone w modelu mogą być wyświetlane w każdym przekroju w inny sposób, a także opisywane inaczej. Zawartość opisów jest wypełniana i aktyalizowana automatycznie zgodnie z wprowadzo ...

Dostosowywanie programu

Program jest przygotowany tak, aby powstałe rysunki odpowiadały powszechnej praktyce. Jednocześnie zawiera również możliwość dostosowywania wyników zgodnie ze standardem poszczególnych użytkowników. M ...

Zbrojenie siatkami zgrzewanymi

Narzędzia do wzmacniania sieci obejmują rozszerzalną przez użytkownika bibliotekę sieci, wstawianie poszczególnych sieci, modyfikowanie ich i przycinanie, wyciąganie sieci z planu piętra z wymiarowani ...