Dodatek Service Pack 1 dla CADKON+ 2019

29 kwietnia 2019 roku wprowadziliśmy aktualizację Service Pack 1 dla CADKON+ 2019.

CADKON+ 2019 Service Pack 1 jest przeznaczony dla CADKON+ ARCHITECTURE oraz CADKON+ BASIC wersje 2019.


  • Główną zmianą jest pełne wsparcie dla formatu DWG 2018. Wśród innych innowacji ten Service Pack zawiera ważne poprawki i ulepszenia.


Aktualizacja jest przeznaczona dla wszystkich instalacji komercyjnych CADKON+ 2019 (kompilacja 9.1.0065). Są to instalacje pobrane (lub dostarczone na nośniku zewnętrznym) przed 29 kwietnia 2019r., czyli przed datą wprowadzenia Service Pack 1. Każda instalacja pobrana po tej dacie zawiera już Service Pack 1 i nie ma potrzeby doinstalowywania dodatku. Dokładną wersję posiadanego programu można sprawdzić poprzez wprowadzenie polecenia„_CKABOUT“.

Podręcznik instalacji i szczegółowy opis wszystkich nowości można znaleźć na stronie www.cadkon.eu w zakładce „MÓJ CADKON+“ po zalogowaniu.

  • Dodatek Service Pack 1 dla CADKON+ 2019 jest BEZPŁATNY dla wszystkich użytkowników posiadających aktywny pakiet Wsparcia Technicznego.

Szczegółowe informacje i linki do pobrania programu/dodatku zostały już wysłane do użytkowników poprzez wiadomości Email.

  • Aby zweryfikować ważność swojego pakietu Wsparcia Technicznego lub uzyskać informacje na temat jego rozszerzenia/odnowienia, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub skontakuj się z działem sprzedaży GRAITEC (info@cadkon.pl).