Wszystkie narzędzia CAD

Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG®.

Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązanie dotyczące tworzenia i edytowania rysunków.


Já jsem popis obrázku

Środowisko CADKON+ BASIC.

Standardowe narzędzia CAD

CADKON+ RC to program CAD w pełni kompatybilny z formatami DWG®. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązania dotyczące tworzenia i edytowania rysunków. Dzięki nowoczesnemu i łatwemu w użyciu interfejsowi CADKON+ RC tworzy wszystkie obiekty 2D i 3D, zawiera funkcje nawigacji i wizualizacji rysunków, a także zna pojęcia takie jak "warstwy", "punkty przyciągania", "okna" itp.

Obsługiwane formaty DWG i DXF

CADKON+ RC odczytuje i zapisuje pliki w formacie DWG bez utraty danych, zaczynając od najnowszych wersji AutoCAD ® 2018, aż do wersji 2.5, w tym AutoCAD LT®.

Standardowo CADKON+ po zainstalowaniu zapisuje pliki w formacie DWG 2018. Oczywiście program również otwiera pliki w bieżącym formacie DWG 2018.

CADKON+ RC używa formatu Autodesk ® DWG ™ jako formatu macierzystego, konwersja nie jest wymagana.

Já jsem popis obrázkuOtwórz i zapisz w dowolnej wersji formatu DWG.

Já jsem popis obrázkuPodkładanie PDF lub obrazu rastrowego.

Formaty rastrowe, pliki PDF i inne formaty

CADKON+ RC może pracować również z następującymi formatami:

 • Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import i Export do plików ACIS

Wspólne narzędzia do rysowania

Dostępne są następujące narzędzia:

 • Linia, polilinia, splajn
 • Koło, prostokąt, elipsa, łuk
 • teksty wielowierszowe, wymiary
 • i wiele innych

Já jsem popis obrázkuPodstawowe narzędzia do rysowania.

Já jsem popis obrázkuPodstawowe narzędzia do edycji i wprowadzania zmian.

Edycja i wprowadzanie zmian na rysunkach

Dostępne są następujące narzędzia:

 • Kopiuj, przesuń, obróć
 • Wydłuż, rozciągnij, utnij
 • Przerwij, odbicie lustrzane, odsuń
 • i wiele innych

Warstwy i właściwości

Istnieją różne narzędzia do kontrolowania warstw:

 • Menedżer warstw
 • Wyłącz, zamroź, zablokuj, nie drukuj warstwy
 • Wyłącz elementy na rysunku wybierając obiekt
 • i wiele innych

Já jsem popis obrázkuSzeroka gama narzędzi do kontroli warstw.

Já jsem popis obrázkuNarzędzia do nawigacji i kontroli widoków.

Inne funkcje

Oprócz opisanych powyżej funkcji i poleceń są dostępne również:

 • Narzędzia do pracy z układem współrzędnych
 • Praca z układami i obszarem rysunku
 • Praca z blokami i atrybutami
 • Pomiar/wymiar
 • Drukowanie i plotowanie
 • i wiele innych

Praca na wstążkach lub paskach narzędzi

Do dyspozycji użytkownika jest nowoczesne środowisko sterowania na wstążkach lub klasyczne paski narzędziowe. Ponadto oba środowiska można dowolnie łączyć i używać w celu lepszej kontroli i zwiększenia wydajności.

Panele wstążek i pasków narzędziowych.

Já jsem popis obrázkuŚrodowisko pracy.

Środowisko pracy

Program CADKON+ RC został przetłumaczony z języka czeskiego na polski. Jeśli chcesz korzystać z angielskich poleceń również nie ma problemu aby korzystać z obu języków.

W połączeniu z szeroką gamą samouczków wideo i kursów szkoleniowych nauczysz się stosunkowo szybko pracować w CADKON+ RC. 

Skróty klawiszowe

Używanie skrótów w prawie każdym programie przyspieszy i usprawni Twoją pracę.

CADKON+ RC umożliwia:

 • Klasyczne skróty z możliwością importowania skrótów z AutoCAD w formacie PGP
 • Przyspieszenie skrótów, bez konieczności naciskania klawisza Enter
 • Autouzupełnianie (zgodnie z wprowadzonymi literami program oferuje odpowiednie polecenia)

Já jsem popis obrázkuPrzykład ustawienia lub importu skrótów np. z AutoCAD.