Dowolny kształt prętów zbrojeniowych

Program zawiera bibliotekę predefiniowanych kształtów prętów, w tym kształtów 3D. Inne rodzaje prętów można wprowadzać za pomocą polilinii lub punktów. W przypadku złożonych konstrukcji dostępne jest wstawianie elementów o zmiennej długości i można rysować w metrach bieżących.


Já jsem popis obrázku

Kształt prętów zbrojeniowych

Kształt prętów można definiować na kilka sposobów:

  • wybór kształtu - najczęściej stosowane kształty prętów zbrojeniowych są definiowane parametrycznie. Dostępnych jest ponad 50 podstawowych kształtów prętów, strzemion i prętów 3D
  • zadanie kształtu - kształt pręta jest określany poprzez wprowadzenie punktów pręta i strony odsunięcia.
  • wybór narysowanej polilinii - określa kształt pręta na podstawie wybranej krzywej. Krzywa określa kształt zbrojenia i stronę odsunięcia.
  • wybór prętów poprzecznych - kształ pręta i strona odsunięcia jest definiowana poprzez wybieranie prętów istniejących.

Podczas wstawiania nowych prętów CADKON sprawdza, czy element o tym samym kształcie i stali już istnieje.

 

Pręty o zmiennej długości

Dla złożonych konstrukcji dostępne są elementy o zmiennej długości. Odległości elementów o zmiennej długości mogą być stałe lub zmienne (na krzywej o różnym skoku).

Element o zmiennej długości można łatwo utworzyć, przycinając zwykły element poprzez określenie punktów lub na podstawie wstępnie zdefiniowanej krzywej. Możliwe jest definiowanie za pomocą odcinków prostych lub zakrzywionych.

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázkuPozycja nr 10 w metrach bieżących, pozycja nr 20 w długości całkowitej.

Elementy w metrach bieżących

Do zbrojenia wieńca lub ścian korzystamy z opcji tworzenia szalunku w metrach bieżących, co w rezultacie skutkuje zestawieniem stali w przeliczeniu o zdefiniowany współczynnik.

Rozkład prętów

Zbrojenie można umieścić w przekroju jako pojedyncze pręty lub jako rząd prętów. Rzędy mogą być proste, łukowate lub o dowolnym kształcie. Odstępy między prętami mogą być równe lub zmienne.

Já jsem popis obrázku

Vyhnívací jímka

Zbrojenie promieniowe i styczne

W obszarach kołowych można rozkładać zbrojenie styczne i promieniowe za pomocą różnych wariantów. Do wstawienia tego zbrojenia można również użyć niektórych gotowych funcji:

  • zbrojenie styczne obszaru kołowego
  • zbrojenie styczne wycinka kołowego
  • zbrojenie promieniowe obszaru kołowego