CADKON+ 2021 już jest!

29. czerwca 2020 - producent oprogramowania CAD: GRAITEC we współpracy z producentem AB Studio Consulting + Engineering uruchamiają nową wersję programu CADKON+ 2021.

Tysiące zadowolonych projektantów korzysta z CADKON do tworzenia dokumentacji projektowej w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i detalowania żelbetu. CADKON+ 2021 jest dostosowany do potrzeb użytkownika i zyskał nowe funkcje.


Poniżej wybrane nowości w wersji 2021

  Wspólne zmiany dla CADKON+ (Architecture, RC)

Największą nowością CADKON+ 2021 dla wszystkich modułów jest narzędzie do migracji bibliotek i ustawień z poprzedniej wersji, np. środowiska pracy, skrótów klawiaturowych, bibliotek użytkownika itp.


Kolejną funkcją jest możliwość tworzenia dynamicznych pól tekstowych. Są to informacje tekstowe (Mtext lub Dtext), które mogą odnosić się do różnych danych na rysunku, a gdy te dane się zmieniają, wartości tekstu są aktualizowane.

Na życzenie użytkowników CADKON+ 2021 zawiera nowe wirtualne drukarki dla formatów: PDF, JPG, PNG i DWF, nowe funkcje warstw, ulepszony edytor Mtext i Przeglądarkę Zawartości.  Struktury budowlane – CADKON+ Achitecture

Dla projektantów przygotowano szereg innowacji, które upraszczają pracę z opisami pomieszczeń, w tym możliwość tworzenia nowych zestawień pomieszczeń według piętra, które są automatycznie aktualizowane za pomocą jednego kliknięcia. Zaktualizowany został pełny asortyment firmy HELUZ, dodano szereg nowości w zakresie tworzenia zestawień oraz kilka nowych bloków.  Konstrukcje żelbetowe – CADKON+ RC

CADKON+ RC w nowej wersji oferuje opcje zmiany kształtu szalunku (lub przekrojów), jeśli są one zdefiniowane na podstawie brył 3D, nowe opcje zmiany rozstawu prętów, kopiowanie całych szalunków i inne narzędzia zaciągnięte z CADKON RCD.

Funkcja "Aktualizuj przekroje 3D" jest przeznaczona dla elementów, których kształt został zdefiniowany za pomocą brył 3D, tzn. przekroje 3D zostały utworzone automatycznie. Jeśli dodatkowo zmienisz bryły za pomocą poleceń CAD (np. RÓŻNICA, SUMA, CZĘŚĆ WSPÓLNA itp.), nowa funkcja zaktualizuje kontury przekrojów w oparciu o nowy kształt elementu.​

Funkcja "Wymiana modelu 3D" jest również przeznaczona dla obiektów zdefiniowanych za pomocą brył 3D, tzn. ich przekroje 3D zostały utworzone automatycznie. Polecenie pozwala zastąpić istniejące 3DSolid(y) nowymi bryłami. Polecenie wymaga najpierw wybrania nowych brył w celu zastąpienia już istniejących, wprowadzenia punktu odniesienia, wybrania zielonego pola elementu i punktu odniesienia na bryle istniejącej. Podczas wymiany przekroje są aktualizowane.

Istnieje nowa opcja przesuwania poszczególnych prętów w rzędzie za pomocą uchwytów. Ta opcja jest włączana przez przycisk Uchwyty na rzędzie (polecenie AbRcGripRowBar), który zmienia wyświetlanie uchwytów w rzędzie, tak że wyświetlane są uchwyty na polilinii rozkładu lub na poszczególnych prętach w rzędzie.


Nowe polecenie "Kopiuj 3D & 2D" pozwala skopiować cały element w pliku DWG, w tym przekroje 2D, zbrojenie opisy itp.​


Właściwości przekroju 2D, które są dostępne poprzez czerwoną ramkę, mają nową opcję do ustawiania przycięcia przekroju 2D, co pozwala na dokładne ustawienie widoczności przekroju. Po aktywowaniu pola wyboru "Pokaż obszar przycinania" pojawi się żółte pole, za pomocą którego można zmienić zakres przekroju. Po aktywowaniu pola "Widok przycięcia" obiekty przekroju znajdujące się poza ramką zostaną ukryte.Całą dokumentację, filmy instruktażowe, szkolenia i webinaria oraz aktualną wersję do pobrania można znaleźć w sekcji MÓJ CADKON+, która jest dostępna po rejestracji i zalogowaniu na stronie.

E-mail ze szczegółowymi informacjami na temat pobierania i aktywowania nowej licencji został wysłany do wszystkich klientów posiadających wieczystą licencję CADKON+ i aktywny CADKON Active (plan Maintenance) co najmniej do dnia 29.06.2020r. 

Jeśli chcesz przetestować CADKON+ 2021, możesz pobrać program korzystając z przycisku poniżej. 

Sledujte nás