Zbrojenie siatkami zgrzewanymi

Program umożliwia tworzenie zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych. Zawiera rozszerzalną bibliotekę standardowych siatek zbrojeniowych oraz narzędzia umożliwiające ich wstawianie i modyfikowanie, dodatkowo mamy możliwość automatycznej generacji kształtów zastosowanych siatek i ich zestawienia w standardzie dopasowanym do potrzeb użytkownika.

Dostępność narzędzi do zbrojenia za pomocą siatek zgrzewanych podlega licencji Ultimate.

Já jsem popis obrázku


Wstawianie i przycinanie siatek

Zaletą stosowania siatek w CADKON+ RC jest ich pełna integracja z istniejącymi narzędziami do zbrojenia. Siatki są automatycznie wyświetlane we wszystkich przekrojach konstrukcji, a wszystkie informacje o siatkach na rysunku są natychmiast aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, w tym adnotacji elementów siatki z ich wymiarami, schematami i szczegółami kształtu.

Siatkę można wielokrotnie wstawiać do rysunku za pomocą punktu wstawienia. Na utworzonej siatce dostępne są punkty uchwytu w odległości zakładu siatek, co ułatwia ich dalsze kopiowanie.

Do modyfikacji pojedynczych siatek można użyć typowych poleceń CAD (KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ, LUSTRO). Przycinanie siatek umożliwia modyfikację kształtu wybranych siatek zgodnie z określoną lub wybraną polilinią ograniczającą.


Rysowanie kształtów i tworzenie zestawień siatek

Polecenie „Kształty siatek” automatycznie wstawia kształty siatek znajdujących się na rysunku, w tym dodatkowy prostokąt ograniczający oraz wymiary kształtu siatki. Polecenie „Zestawienie siatek” generuje tabelę z listą siatek utworzonych na rysunku, która jest automatycznie aktualizowana.

Oczywiście istnieje możliwość wyeksportowania zestawienia do zewnętrznego pliku TXT lub XLS.


Já jsem popis obrázku


popis obrázku

Wyświetlanie i opis siatek w przekroju

Siatki są automatycznie wyświetlane w przekrojach konstrukcji, gdzie można je łatwo opisać. Wszystkie informacje na temat danego typu siatki są automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

 

Optymalizacja przycinanych siatek wraz ze schematami cięcia oraz ich wykazem

Ponieważ do zbrojenia najczęściej stosuje się standardowe siatki – CADKON+ RC oferuje bibliotekę, która może być rozszerzana przez użytkownika. W wydawanej dokumentacji konieczne jest podanie dokładnej ilości siatek jaka jest potrzebna do zazbrojenia danego elementu konstrukcji, w tym celu CADKON+ RC oferuje narzędzia umożliwiające optymalizację ciętych siatek wraz ze schematami cięcia oraz raportem całych siatek.

Optymalizacja wykonywana jest automatycznie. Program wykonuje obliczenia polegające na złożeniu ciętych siatek tego samego typu w wymiar całej siatki, tak aby łączna liczba całych siatek była minimalna.

Wykaz ciętych siatek jest graficznym odwzorowaniem optymalizacji siatek w formie tabeli.

Zestawienie typów siatki przedstawia zoptymalizowaną liczbę całych siatek jak potrzebna jest do zazbrojenia elementu.


popis obrázku