Zbrojenie siatkami zgrzewanymi

Program umożliwia tworzenie zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych. Zawiera rozszerzalną bibliotekę standardowych siatek zbrojeniowych oraz narzędzia umożliwiające ich wstawianie i modyfikowanie, dodatkowo mamy możliwość automatycznej generacji kształtów zastosowanych siatek i ich zestawienia w standardzie dopasowanym do potrzeb użytkownika.

Dostępność narzędzi do zbrojenia za pomocą siatek zgrzewanych podlega licencji Ultimate.

Já jsem popis obrázku


Wstawianie i przycinanie siatek

Zaletą stosowania siatek w CADKON+ RC jest ich pełna integracja z istniejącymi narzędziami do zbrojenia. Siatki są automatycznie wyświetlane we wszystkich przekrojach konstrukcji, a wszystkie informacje o siatkach na rysunku są natychmiast aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, w tym adnotacji elementów siatki z ich wymiarami, schematami i szczegółami kształtu.

Siatkę można wielokrotnie wstawiać do rysunku za pomocą punktu wstawienia. Na utworzonej siatce dostępne są punkty uchwytu w odległości zakładu siatek, co ułatwia ich dalsze kopiowanie.

Do modyfikacji pojedynczych siatek można użyć typowych poleceń CAD (KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ, LUSTRO). Przycinanie siatek umożliwia modyfikację kształtu wybranych siatek zgodnie z określoną lub wybraną polilinią ograniczającą.


Rysowanie kształtów i tworzenie zestawień siatek

Polecenie „Kształty siatek” automatycznie wstawia kształty siatek znajdujących się na rysunku, w tym dodatkowy prostokąt ograniczający oraz wymiary kształtu siatki. Polecenie „Zestawienie siatek” generuje tabelę z listą siatek utworzonych na rysunku, która jest automatycznie aktualizowana.

Oczywiście istnieje możliwość wyeksportowania zestawienia do zewnętrznego pliku TXT lub XLS.


Já jsem popis obrázku