Jak szybko można wykonać zbrojenie konstrukcji w programie  CADKON+ RC?

Cadkon+ RC to program mający za zadanie przyspieszyć pracę projektantów / konstruktorów, którzy muszą wykonać rysunki zbrojenia. Dzięki zastosowanym narzędziom w łatwy i szybki sposób definiuje się kształty prętów oraz wykonuje ich rozkład.

W przykładzie poniżej pokazane jest zastosowanie programu podczas zbrojenia Ściany. Na filmie dodatkowo zostało wykonane zbrojenie dla słupa.

Efektywna praca w CADKON+ RC

Pracę rozpoczynamy od utworzenia szalunku. Szalunek można zdefiniować na dwa sposoby:

1. Przy pomocy bryły 3D ACIS, utworzonej w Cadkon+ lub innym programie
2. Przy pomocy płaskiego rzutu i przekrojów

Sposób nr 1 jest zdecydowanie szybszy, ponieważ program wyznacza automatycznie przekroje główne dla bryły 3D, a w przypadku potrzeby wyciągnięcia przekroju w innym miejscu wystarczy zdefiniować jego miejsce. Kształt zostanie utworzony automatycznie.

1 1

Rys. 1 Okno definiowania szalunku.

 

1 2

Rys. 2 Widok zdefiniowanego szalunku i przekrojów utworzonych automatycznie.

 

1 3

Rys. 3 Widok zdefiniowanego szalunku i wygenerowanych przekrojów na rysunek.
Dodatkowo został zdefiniowany i wstawiony kolejny przekrój 3-3.

 

Tak przygotowany rysunek pozwala nam definiować kształty prętów i rozkłady. Szalunek przyjmuje funkcję podglądu dla wstawianych prętów, ponieważ łączy ze sobą wszystkie przekroje i rzuty. Oznacza to, że pręt zdefiniowany w jednym przekroju, będzie widoczny w każdym innym przekroju/rzucie, który swoim zasięgiem „widzi” te pręty. Pręty definiuje się w kolejności kształt >> rozkład.

Wybieramy polecenie „Definiowanie prętów” i wskazujemy przekrój, na którym ustalamy kształt pręta. Należy wprowadzić średnicę pręta, klasę stali oraz wartości dla otuliny. Wybieramy polecenie „Rozkład” i wskazujemy punkt odniesienia oraz przekrój dla rozkładu. Warto wiedzieć, że w przypadku rozkładu prętów po linii prostej, punkt odniesienia nie ma większego znaczenia. Będzie on musiał być poprawnie zdefiniowany w przypadku rozkładu po łuku lub krzywej.

1 4

Rys. 4 Okno definiowania kształtu pręta i rozkładu.

 

Podczas wstawiania zbrojenia warto posługiwać się zwykłymi poleceniami CADowymi, takimi jak: kopiuj, przesuń, lustro, obrót itp.Definiujemy wszystkie pręty potrzebne w naszym elemencie.W przypadku wystąpienia otworu w zbrojeniu, można rysować odpowiedniej długości pręty lub wybrać funkcję „Otwór w zbrojeniu”.

Funkcja ta pozwala na wstawienie otworu i wybranie definicji zakończenia uciętych prętów.

1 5

Rys. 5 Okno edytowania zakończeń prętów na krawędziach otworu.

 

1 6

Rys. 6 Widok gotowego zbrojenia elementu Ściany.

 

Od wersji 2021 Cadkon+ RC zyskał nowe narzędzie do generowania zbrojenia dla Ścian i Słupów. W przypadku definiowania ścian wystarczy nam kształt elementu, który wprowadzamy i po zatwierdzeniu otwiera nam się okno do definiowania zbrojenia. Ustawiamy grubość ściany, przechodzimy na kolejną zakładkę i definiujemy zbrojenie pionowe, poziome oraz spinki. Na koniec należy wprowadzić parametry rozmieszczenia prętów.

1 7

Rys. 7 Widok okna definiowania parametrów zbrojenia w ścianie.

 

1 8

Rys. 8 Główne zbrojenie ściany utworzonej poprzez makro „Ściana”.

 

Aby wykonać otwór w zbrojeniu, należy użyć polecenia „Otwór w zbrojeniu” tak jak zostało to opisane powyżej.

Jeśli chcemy zmienić rozstaw prętów należy wybrać polecenie „Rozstaw prętów” lub „Rozstaw prętów w częściach” i wprowadzić odpowiednie rozstawy.

Tak przygotowany rysunek zbrojenia pozwala na wstawienie etykiet prętów, wymiarów, automatycznych zestawień, detalów gięcia oraz ustawienie wydruku.