Cadkon+ 2023 jest już dostępnyPrzedstawiamy najważniejsze nowe funkcje wersji 2023


 
  • Wspólne dla wszystkich wersji CADKON+ (Architecture, RC, Basic)

Główne wspólne nowości, które można znaleźć we wszystkich modułach CADKON+, to tabele dynamiczne (które można formatować w podobny sposób jak tabele w programie Excel) lub wielolinie odniesienia, które można łatwo edytować za pomocą punktów węzłowych, dodawać do nich odnośniki, wyrównywać je lub grupować pod jednym odnośnikiem. Usprawniliśmy także zarządzanie warstwami, dzięki czemu można teraz łatwo łączyć warstwy w jedną lub usuwać nadpisania warstw rzutni. Teraz można przeciągać zakładki układu w inne miejsce za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść, dodawać kolejny układ lub eksportować zawartość układu do nowego rysunku za pomocą nowego polecenia. Zupełnie nowe polecenie DWGPROPS umożliwia wprowadzanie danych użytkownika do rysunku (np. nazwa projektu, autor, komentarze itp.) i łączenie tych danych w atrybutach (np. ze znacznikiem narożnym).


Rys. 1. Wielolinie odniesienia

Rys. 2. Nowa opcja łączenia warstw


Wszystkim użytkownikom z pewnością spodoba się możliwość eksportowania ustawień i zawartości biblioteki oraz importowania ich na inny komputer.


  • Budownictwo – Cadkon+ Architecture

Projektanci budowlani korzystający z programu CADKON+ Architecture ucieszą się z długo oczekiwanej funkcjonalności tworzenia wszelkiego rodzaju konstrukcji wielowarstwowych. Można teraz tworzyć na przykład ściany warstwowe na rzucie lub przekrojach dachów, stropów, podłóg, komunikacji itp.

 

Rys. 3. Biblioteka konstrukcji wielowarstwowych.


Otwory drzwiowe i okienne mogą teraz przycinać konstrukcje, do których są wstawiane, w tym ściany warstwowe. 

Rys. 4. Ściana wielowarstwowa z otworami okiennymi i drzwiowymi.

W oparciu o częste sugestie klientów wprowadziliśmy opcję wyszczególniania i zestawiania konstrukcji stalowych.


Rys. 5. Przykład pozycjonowania konstrukcji stalowej.


Tabele dynamiczne z możliwością pracy z tabelą jako pojedynczą jednostką są teraz zaimplementowane we wszystkich tabelach z oferty CADKON+ Architecture.

Rys. 7. Tabele dynamiczne.

Ponadto, nie tylko dla użytkowników słowackich, dodaliśmy możliwość wstawiania działek typu E ze słowackiej księgi wieczystej.


  • Konstrukcje żelbetowe - CADKON+ RC

CADKON+ RC wprowadza nowe funkcje zbrojenia siatkami zgrzewanymi (w ramach pakietu licencyjnego CADKON+ RC Ultimate), nowe funkcje optymalizacji cięcia siatek ze schematami cięcia i zestawieniem pełnych siatek.​Rys. 8. Zoptymalizowany schemat wraz z wykazem całych siatek.

 

W obszarze zbrojenia wiązanego pojawiła się nowa funkcja Rozkład częściowo identycznych prętów, która umożliwia zbrojenie ukośnych części konstrukcji grupami takich samych prętów zamiast elementów o zmiennej długości.Ponadto udoskonalono istniejące funkcje kopiowania zbrojenia (Kopiuj z przekroju do przekroju i Kopiuj 3D+2D), dodając możliwość kopiowania elementu zbrojonego za pomocą schowka do innego rysunku.

Istniejąca opcja rysowania profili stalowych w 2D została rozszerzona o funkcje umożliwiające wyszczególnianie i zestawianie elementów konstrukcji stalowych.

Rys. 9. Przykład pozycjonowania konstrukcji stalowej.


Rys. 10. Przykład zestawienie elementów konstrukcji stalowej.

Aby lepiej wspierać tworzenie rysunków kształtów, w CADKON+ RC rozszerzono narzędzia do wymiarowania długości.


Rys. 11. Nowe funkcje wymiarowania obiektów rysunkowych.

Całą dokumentację, filmy instruktażowe, zapowiedziane szkolenia i webinaria, aktualną wersję można pobrać na naszej stronie www.cadkon.eu w sekcji MÓJ CADKON+, która jest dostępna po zarejestrowaniu się na tej stronie.

Wszyscy klienci posiadający wieczystą licencję CADKON+ oraz CADKON Active (Maintenance) otrzymają 2 czerwca 2022 r. wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi pobrania i aktywacji nowej licencji.