CADKON+ ARCHITECTURE  jest przydatnym narzędziem dla każdego biura projektowego zajmującego się dokumentacją inżynierską wymaganą dla budownictwa. Jego główne zalety to intuicyjność, utrzymanie i przestrzeganie standardów projektowych oraz wsparcie dla elementów budowlanych. Moduł ten umożliwia praktyczne zastosowanie dla całego procesu projektowania. 


 • niezależny moduł przeznaczony do tworzenia dokumentacji inżynierskiej
  w dziedzinie budownictwa
 • dedykowane dla szerokiego grona kreślarzy
 • obejmuje wszystkie fazy dokumentacji projektowej
 • posiada szeroką bazę standardów rysowania i projektowania
 • proste metody i style rysowania
 • niezależność i szeroka kompatybilność tworzonych rysunków DWG 
 • łatwość w edycji zakończonych projektów
 • raporty materiałów i elementów budowlanych w tabelach
 • biblioteka producentów istotnych dla rynku krajowego
 • niezależny silnik CAD kompatybilny z AutoCAD®

 


W pełni funkcjonalne narzędzie CAD

CADKON+ Architecture zawiera komplet wydajnych funkcji kreślarskich znanych z popularnych programów CAD, jak również pełna zgodność z najnowszą wersją ...

Rysunki zgodne z wymogami użytkowników

Środowisko pracy CADKON+ można dopasować do wymogów użytkowników i klientów. Dotyczy to głównie oczekiwań względem układu warstw, ustawień typów i gru ...

Szybkie i dokładne tworzenie rysunków konstrukcji

CADKON+ posiada podręczny zestaw poleceń używanych do tworzeniu rysunków konstrukcji poprzez wstawianie typowych, sparametryzowanych elementów. Zmiana ...

Wykorzystanie rzutów kondygnacji do tworzenia widoków i przekrojów

CADKON+ zawiera narzędzia pozwalające tworzyć pionowe przekroje oraz widoki w sposób efektywny wykorzystując informacje zawarte w rysukach rzutów posz ...

Tworzenie zestawień i opisów w programie CADKON+

Elementy konstrukcyjne użyte w projekcie można spozycjonować i następnie wygenerować tabelę zestawczą zawierającą odpowiednie informacje. Wystarczy ki ...

Kompatybilność

CADKON+ pozwala tworzyć dokumentację od podstaw, ale również daje możliwość opracowywania i modyfikowania dokumentacji projektów rozpoczętych w innych systemach CAD. Jest to możliwe dzięki niezależnoś ...

Wykorzystanie bogatych bibliotek

Dostęp do bibliotek zawierających rozwiązania producentów oraz elementów powszechnie używanych daje pozwala zwiększyć wydajność i tempo tworzenia rysunków. Możliwość zapisania stworzonych rozwiązań ko ...

Dostosuj dokumentację do swoich potrzeb

CADKON+ oferuje szeroką paletę funkcji pozwalających łatwo opracować i sformatować dokumentację rysunkową. Są to między innymi narzędzia do definiowan ...

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

         CADKON+ BASIC
 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 •  zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM
Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl
 CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM
Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl
            CADKON+ RC
 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM
Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl