CADKON+ jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność
ze wszystkimi formatami DWG®.

Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.


Pełna kompatybilność z formatami DWG

Wszystkie funkcjonalności dotyczące rysowania znane z innych programów CAD wraz z odczytem formatu DWG, pracą na warstwach, rzutniami itp. Śro ...

Pełna obsługa rysunków 2D/3D

Dostępne są wszystkie funkcjonalności pozwalające na tworzenie i modyfikację rysunku. Są to opcje takie jak: linie, polilinie, kopiowanie, przesunięcie, obrót, rozciągnięcie, mierzenie itp. Pod ...

Środowisko pracy

Można wybrać nowoczesne środowisko pracy w programie wykorzystujące wstążki lub klasyczne środowisko, w którym znajdują się ikony. Skróty klawiaturowe są również dostępne; dla poleceń programu mogą po ...

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

         CADKON+ BASIC
 • kompatybilność formatów DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie DWG i drukowanie
 • respektowanie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z obowiązującymi normami
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i rzuty
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 •  zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów odgiętych
 • raportowanie zbrojenia
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
Od 1 650 PLN 
(cena bez VAT)
 CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatybilność formatów DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie DWG i drukowanie
 • respektowanie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z obowiązującymi normami
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i rzuty
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów odgiętych
 • raportowanie zbrojenia
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
Od 2 850 PLN 
(cena bez VAT)
            CADKON+ RC
 • kompatybilność formatów DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie DWG i drukowanie
 • respektowanie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z obowiązującymi normami
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i rzuty
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów odgiętych
 • raportowanie zbrojenia
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
Od 7 000 PLN
(cena bez VAT)