Dostosowywanie programu

Program jest przygotowany tak, aby powstałe rysunki odpowiadały powszechnej praktyce. Jednocześnie zawiera również możliwość dostosowywania wyników zgodnie ze standardem poszczególnych użytkowników. Możliwe jest ustawienie warstw, kolorów, czcionek, wyświetlania wymiarów i zestawień. Wszystkie ustawienia można zapisać do wykorzystania w przyszłości lub przenieść na inny komputer.


Já jsem popis obrázku

Szerokie zastosowanie

CADKON+ RC jest gotowy do szerokiego zastosowania zarówno w Polsce jak i w zagranicznych biurach projektowych - respektuje różne wymagania dotyczące spsosobu zbrojenia żelbetu. Zawiera ponad 12 sposobów rysowania i opisywania rzędów prętowych, różne formaty etykiet zgodnie z wprowadzonymi maskami. Każde zdefiniowane zbrojenie można wyświetlić w każdym przekroju 2D w inny sposób. Dokumentacja rysunkowa może być w dowolnym języku, w tym również w zestawieniach stali, opisach i warstwach. Po przeniesieniu rysunku do obcego środowiska nazwy warstw są automatycznie konwertowane.

Standardy

CADKON+ RC respektuje podstawowe standardy projektowania, takie jak automatyczne zaokrąglanie segmentów prętowych, automatyczne zaokrąglanie prętów, standardowe wykończenie, maksymalna długość prętów zbrojeniowych, minimalna wartość zakładu, minimalna i maksymalna odległość między prętami itp.

W aktualnej wersji wdrożone są Eurokody. Możesz zapisać ustawienia zasad projektowania, metody rysowania, zawartości tabeli i układu do ponownego wykorzystania.

Já jsem popis obrázku