Dostosuj dokumentację do swoich potrzeb

CADKON+ oferuje szeroką paletę funkcji pozwalających łatwo opracować i sformatować dokumentację rysunkową. Są to między innymi narzędzia do definiowania linii wymiarowych, opisów tekstowych i odnośników, opisów legend materiałów i sieci infrastrukturalnych, koty wysokościowe, ramki rysunkowe i wiele innych.


 Já jsem popis obrázku

Menu narzędzi wymiarowania

Szybka definicja linii wymiarowych

Możliwe jest użycie pełnego zestawu narzędzi służących szybkiemu definiowaniu linii wymiarowych na rysunkach konstrukcji. Można tam znaleźć funkcje do automatycznego definiowania linii wymiarowych, wymiarów wyrównanych, wymiarowania otworów z uwzględnieniem ich wysokości i wymiarów progu, łączenie i dzielenie wymiarów, wyrównie do wskazanego poziomu, łańcuch wymiarów, czy też wymiarowanie łuków.

VIDEO UKÁZKA

Legendy

Można stworzyć legendę przedstawiającą wzory kreskowania i odpowiadajce im materiały, jak również rodzajów izolacji używanych w projekcie. Dostępna jest legenda opisująca linie wykorzystane do oznaczenia poszczególnych typów sieci infrastrukturalnych na rysunkach sytuacyjnych tworzonych w programie CADKON+

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Linie sieci infrastrukturalnych wraz z legendą.

Já jsem popis obrázku

Menu zawierające funkcje szybkiego tekstu, odnośników i opisów.

Etykiety i odnośniki tekstowe

Liczne elementy konstrukcyjne są opisywane na rysunkach automatycznie. Opisy tekstowe są podzielone na grupy zgodnie z wielkością i rodzajem użytej czcionki, która będzie wykorzystana do opisywania określonych elementów konstrukcji. Można oczywiście najpierw wybrać rodzaj opisu, a później go modyfikować i zmieniać jego styl.

VIDEO UKÁZKA

Kreskowania obszarów

Można stworzyć swoje własne wzory wypełnień albo użyć zgodnych z normą ČSN 01 3406. Możliwe jest również wykorzystanie kreskowań wcześniej wykorzystywanych.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Wybór typu wypełnienia/kreskowania połaci dachu.

Já jsem popis obrázku

Definicja położenia nowo wstawianych punktów.

Obsługa punktów tyczenia

Punkty tyczenia mogą być zaimportowane do projektu z pliku tekstowego przygotowanego w zewnętrznym oprogramowaniu albo z tachimetru elektronicznego. Munkty tyczenia mogą być na bieżąco aktualizowane, można zdefiniować swoje własne punkty oraz stworzyć zestawienie tabelaryczne punktów tyczenia.

VIDEO UKÁZKA

Formatki rysunkowe i tabelki opisowe

CADKON+ daje możliwość wstawienia odpowiedniej ramki rysunkowej jako wielokrotności formatu A4 bazując na wybranym obszarze rysunku. Można wygenerować oznaczenie wskazujące linie zagięć do składania rysunków, jak również tabelki rysunkowe i oznaczenia. CADKON+ znacząco skraca czas potrzebny na wykonanie tych czynności.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Przykład modyfikacji użytego formatu ramki i tabelki rysunkowej