Pełna kompatybilność z formatami DWG

Wszystkie funkcjonalności dotyczące rysowania znane z innych programów CAD
wraz z odczytem formatu DWG, pracą na warstwach, rzutniami itp. 


Já jsem popis obrázku

Środowisko pracy w programie CADKON+ BASIC.

Standardowe narzędzie CAD

Program CADKON+ BASIC jest oprogramowaniem CAD w pełni kompatybilnym z formatem DWG® . Jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem dla osób, które codziennie tworzą rysunki / modyfikują rysunki. W programie CADKON+ BASIC można tworzyć elementy 2D i 3D (tworzenie elementów 3D wymaga licencji CADKON+ Premium), wykorzystując nowoczesny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. 

VIDEO UKÁZKA

Formaty DWG i DXF

W programie CADKON+ BASIC możliwy jest odczyt i zapis plików.
DWG (w ich formacie natywnym) bez utraty danych. Obsługiwany jest format AutoCAD ® 2018 i wszystkie poprzednie (aż do wersji 2.5), włączając w to również wersje programu AutoCAD LT®.

Ponieważ program CADKON+ BASIC wykorzystuje natywny format plików Autodesk ® DWG ™, nie jest potrzebna żadna konwersja plików. 

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Odczyt i zapis oraz wersje pliku DWG.

Já jsem popis obrázku

PDF lub skanowany podkład rysunku.

Formaty rastrowe, PDF i inne opcje

Możliwa jest praca w programieCADKON+ BASIC z następującymi formatami plików:

  • Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
  • Eksport plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
  • Eksport do 3D PDF
  • Import i eksport do plików ACIS (wymaga licencji CADKON+ Premium)

VIDEO UKÁZKA