Pełna obsługa rysunków 2D/3D

Dostępne są wszystkie funkcjonalności pozwalające na tworzenie i modyfikację rysunku.
Są to opcje takie jak: linie, polilinie, kopiowanie, przesunięcie, obrót, rozciągnięcie, mierzenie itp.


Já jsem popis obrázku

Podstawowe narzędzia rysunkowe.

Standardowe narzędzia do tworzenia rysunków

W programie dostępne są między innymi następujące narzędzia:

 • Linia, polilinia, splajn
 • Okrąg, prostokąt, elipsa, łuk
 • Tekst w jednej lub kilku liniach, wymiar
 • i wiele innych

VIDEO UKÁZKA

Modyfikacja i zmiany na rysunkach

W programie dostępne są następujące opcje:

 • Kopiowanie, przesunięcie, obrót
 • Przedłużenie, rozciągnięcie, ucinanie
 • Przerwanie, lustro, symetria
 • i wiele innych

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Podstawowe narzędzia służące do przeprowadzania zmian i modyfikacji.

Já jsem popis obrázku

Szeroka gama narzędzi do zarządzania warstwami.

Warstwy i ich właściwości

Aby móc łatwo zarządzać projektem, można wykorzystywać wiele opcji służących do definicji / modyfikacji warstw:

 • Menedżer warstw
 • Wyłączanie, zamrażanie, blokowanie, nie do wydruku
 • Wyłączanie elementów w rysunku poprzez selekcję obiektów
 • i wiele innych

VIDEO UKÁZKA

Inne funkcjonalności 

Poza wymienionymi powyżej opcjami i poleceniami, można również wykorzystywać:

 • Pracę z układami współrzędnych
 • Rzutnie (arkusze)
 • Pracę z blokami i atrybutami
 • Skalowanie
 • Wydruk i przenoszenie rysunku
 • i wiele innych

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Przykład ustawień układu współrzędnych rysunku.