W pełni funkcjonalne narzędzie CAD

Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG®.

Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązanie dotyczące tworzenia i edytowania rysunków.


Já jsem popis obrázku

Środowisko CADKON+ BASIC.

Standardowe narzędzia CAD

CADKON+ RC to program CAD w pełni kompatybilny z formatami DWG®. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązania dotyczące tworzenia i edytowania rysunków. Dzięki nowoczesnemu i łatwemu w użyciu interfejsowi CADKON+ RC tworzy wszystkie obiekty 2D i 3D, zawiera funkcje nawigacji i wizualizacji rysunków, a także zna pojęcia takie jak "warstwy", "punkty przyciągania", "okna" itp.

Obsługiwane formaty DWG i DXF

CADKON+ RC odczytuje i zapisuje pliki w formacie DWG bez utraty danych, zaczynając od najnowszych wersji AutoCAD ® 2018, aż do wersji 2.5, w tym AutoCAD LT®.

Standardowo CADKON+ po zainstalowaniu zapisuje pliki w formacie DWG 2018. Oczywiście program również otwiera pliki w bieżącym formacie DWG 2018.

CADKON+ RC używa formatu Autodesk ® DWG ™ jako formatu macierzystego, konwersja nie jest wymagana.

Já jsem popis obrázkuOtwórz i zapisz w dowolnej wersji formatu DWG.

Já jsem popis obrázkuPodkładanie PDF lub obrazu rastrowego.

Formaty rastrowe, pliki PDF i inne formaty

CADKON+ RC może pracować również z następującymi formatami:

 • Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import i Export do plików ACIS

Standardowe narzędzia do tworzenia rysunków

W programie dostępne są między innymi następujące narzędzia:

 • Linia, polilinia, splajn
 • Okrąg, prostokąt, elipsa, łuk
 • Tekst w jednej lub kilku liniach, wymiar
 • i wiele innych

Já jsem popis obrázkuPodstawowe narzędzia do rysowania.

Já jsem popis obrázkuPodstawowe narzędzia do edycji i wprowadzania zmian.

Modyfikacja i zmiany zmiany na rysunkach

W programie dostępne są następujące opcje:

 • Kopiowanie, przesunięcie, obrót
 • Przedłużenie, rozciągnięcie, ucinanie
 • Przerwanie, lustro, symetria
 • i wiele innych

Warstwy i ich właściwości

Aby móc łatwo zarządzać projektem, można wykorzystywać wiele opcji służących do definicji / modyfikacji warstw:

 • Menedżer warstw
 • Wyłączanie, zamrażanie, blokowanie, nie do wydruku
 • Wyłączanie elementów w rysunku poprzez selekcję obiektów
 • i wiele innych

Já jsem popis obrázkuSzeroka gama narzędzi do kontroli warstw.

Já jsem popis obrázkuNarzędzia do nawigacji i kontroli widoków.

Inne funkcjonalności

Poza wymienionymi powyżej opcjami i poleceniami, można również wykorzystywać:

 • Pracę z układami współrzędnych
 • Rzutnie (arkusze)
 • Pracę z blokami i atrybutami
 • Skalowanie
 • Wydruk i przenoszenie rysunku
 • i wiele innych

Praca w programie przy użyciu wstążki lub klasycznego paska z ikonami

W programie można wybrać nowoczesne środowisko pracy ze wstążką lub zdecydować się na klasyczny pasek narzędziowy, w ktrym znajdują się ikony. Obydwa podejścia (wstążka, ikony) można ze sobą łączyć i poprzez opcję "Sugestie poleceń" osiągnąć wyższą wydajność pracy w programie.

Panele wstążek i pasków narzędziowych.

Já jsem popis obrázkuŚrodowisko pracy.

Środowisko pracy

Program CADKON+ RC został przetłumaczony z języka czeskiego na polski. Jeśli chcesz korzystać z angielskich poleceń również nie ma problemu aby korzystać z obu języków.

W połączeniu z szeroką gamą samouczków wideo i kursów szkoleniowych nauczysz się stosunkowo szybko pracować w CADKON+ RC. 

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe znacznie przyspieszają pracę w każdym programie.

CADKON+RC posiada:

 • Klasyczne skróty oraz możliwość importu skrótów programu AutoCAD w formacie PGP
 • Klawisze skrótu bez konieczności potwierdzania klawiszem ENTER
 • Autouzupełnianie (program proponuje stosowne polecenia zgodnie z już wpisanymi literami)

Já jsem popis obrázkuPrzykład ustawienia lub importu skrótów np. z AutoCAD.