Opisy, wymiary i etykiety

Pręty zbrojeniowe osadzone w modelu mogą być wyświetlane w każdym przekroju w inny sposób, a także opisywane inaczej. Zawartość opisów jest wypełniana i aktyalizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Kształt etykiet można dowolnie definiować, tworząc niestandardową maską na podstawie różnych parametrów zbrojenia.


Já jsem popis obrázku

Przekroje 2D

Wstawiane zbrojenie jest wyświetlane w odpowiednich przekrojach 2D, które obejmują swoją głębokością widzenia dany pręt/rząd prętów. W CADKON+ RC można zdefiniować wiele przekrojów, mimo, że niektóre będą służyć wyłącznie jako pomocnicze do wprowadzenia zbrojenia, a pozostałe jako finalne do wydruku. Wygląd finalnych przekrojów 2D można dostosowywać, np. można ustawić:

  • grubość pręta (średnica rzeczywista lub 0)
  • styl przedstawiania pręta w przekroju (ciągła kropka, okrąg, krzyż, ...)
  • styl wyświetlania odgięcia (tylko w przekroju, w widoku lub jako schemat)
  • włącz lub wyłącz niektóre elementy


Opisywanie przekroju

Przekroje 2D powinny być prawidłowo oznakowane i etykietowane. W tym celu CADKON+ RC zawiera szereg funkcji, takich jak opisy etykiet, opisy rzędów prętowych lub wymiaru szalunku. 

Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Parametry etykiety można swobodnie wprowadzać, korzystając z maski na podstawie symboli podstawowych parametrów zbrojenia. 

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Etykiety

Poszczególne pręty lub rzędy prętowe można oznaczyć etykietą. Wygląd etykiet można dostosowywać.

Opisywanie rzędu

Zaimplementowane jest 12 podstawowych opcji wymiarowania rzędu z dodatkowymi ustawieniami, takimi jak:

  • niewidoczność niektórych prętów
  • wymiarowanie końcowych prętów od szalunku
  • wybór odległości wymiaru (minimum / średnia / maksimum)
  • styl i format opisu


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Wymiarowanie szalunku

Oczywiście istnieje możliwość wymiarowania szalunku konstrukcji. W tym celu można wykorzystać standardowe narzędzia programu CAD. Dostępne są również określone funkcje, takie jak wymiarowanie rzędu lub skalowanie wymiarów zgodnie z przekrojem 2D.

Formaty etykiet

Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Parametry etykiety można swobodnie wprowadzać, korzystając z maski na podstawie symboli podstawowych parametrów zbrojenia.

Utworzone formaty są zapisywane do wykorzystania w przyszłości i mogą być również przenoszone między komputerami.

Já jsem popis obrázku