Dostosuj dokumentację do swoich potrzeb

CADKON+ oferuje szeroką paletę funkcji pozwalających łatwo opracować i sformatować dokumentację rysunkową. Są to między innymi narzędzia do definiowania linii wymiarowych, opisów tekstowych i odnośników, opisów legend materiałów i sieci infrastrukturalnych, koty wysokościowe, ramki rysunkowe i wiele innych.

POBIERZ 


Menu narzędzi wymiarowania

Szybka definicja linii wymiarowych

Możliwe jest użycie pełnego zestawu narzędzi służących szybkiemu definiowaniu linii wymiarowych na rysunkach konstrukcji. Można tam znaleźć funkcje do automatycznego definiowania linii wymiarowych, wymiarów wyrównanych, wymiarowania otworów z uwzględnieniem ich wysokości i wymiarów progu, łączenie i dzielenie wymiarów, wyrównie do wskazanego poziomu, łańcuch wymiarów, czy też wymiarowanie łuków.

Legendy

Można stworzyć legendę przedstawiającą wzory kreskowania i odpowiadajce im materiały, jak również rodzajów izolacji używanych w projekcie. Dostępna jest legenda opisująca linie wykorzystane do oznaczenia poszczególnych typów sieci infrastrukturalnych na rysunkach sytuacyjnych tworzonych w programie CADKON+

legendy
Linie sieci infrastrukturalnych wraz z legendą
popisy textove odkazy
Menu zawierające funkcje szybkiego tekstu, odnośników i opisów

Etykiety i odnośniki tekstowe

Liczne elementy konstrukcyjne są opisywane na rysunkach automatycznie. Opisy tekstowe są podzielone na grupy zgodnie z wielkością i rodzajem użytej czcionki, która będzie wykorzystana do opisywania określonych elementów konstrukcji. Można oczywiście najpierw wybrać rodzaj opisu, a później go modyfikować i zmieniać jego styl.

Kreskowania obszarów

Można stworzyć swoje własne wzory wypełnień albo użyć zgodnych z normą ČSN 01 3406. Możliwe jest również wykorzystanie kreskowań wcześniej wykorzystywanych.

vyplneni ploch
 Wybór typu wypełnienia/kreskowania połaci dachu
vytyc body
Definicja położenia nowo wstawianych punktów

Obsługa punktów tyczenia

Punkty tyczenia mogą być zaimportowane do projektu z pliku tekstowego przygotowanego w zewnętrznym oprogramowaniu albo z tachimetru elektronicznego. Munkty tyczenia mogą być na bieżąco aktualizowane, można zdefiniować swoje własne punkty oraz stworzyć zestawienie tabelaryczne punktów tyczenia.

Formatki rysunkowe i tabelki opisowe

CADKON+ daje możliwość wstawienia odpowiedniej ramki rysunkowej jako wielokrotności formatu A4 bazując na wybranym obszarze rysunku. Można wygenerować oznaczenie wskazujące linie zagięć do składania rysunków, jak również tabelki rysunkowe i oznaczenia. CADKON+ znacząco skraca czas potrzebny na wykonanie tych czynności.

razitka formaty vykresu
Przykład modyfikacji użytego formatu ramki i tabelki rysunkowej

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl