Szybkie i dokładne tworzenie rysunków konstrukcji

CADKON+ posiada podręczny zestaw poleceń używanych do tworzeniu rysunków konstrukcji poprzez wstawianie typowych, sparametryzowanych elementów. Zmiana wartości poszczególnych parametrów następuje jednocześnie z modyfikacją rysunku, a może to być przeprowadzone poprzez użycie specjalnej funkcji jak również za pomocą typowych funkcji edycyjnych. Wspólną cechą jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian.

POBIERZ

Ściany

Rysowanie ścian w projekcie budynku z równoległymi powierzchniami. W przypadku inwentaryzacji stanu istniejącego, gdzie powierzchnie nie musza być równoległe ściany mogą być oznaczone jako „krzywe”. Słupy można wstawiać z przyciąganiem do osi konstrukcyjnych.

Fundamenty

Można wykorzystać ściany do stworzenia rysunków ław fundamentowych wraz z kotami wysokościowymi, przekrojem posadowienia oraz ich objętością.  

Otwory, drzwi, okna

Jednym poleceniem można wstawić otwór drzwiowy albo okienny w szerokości ściany zadeklarowaną na przykład przez wskazanie dwóch linii ją ograniczających. Szybka modyfikacja jest możliwa przy wykorzystaniu specjalnych funkcji jak również używając podstawowych narzędzi CAD.

Nadproża

W przypadku dokumentacji wykonawczej pomocne jest narzędzie ułatwiające zaprojektowanie nadproży zgodnie z wytycznymi ich producenta. Pozwala ono wygenerować rysunek całego rozwiązania z opisami i przekrojami. Narzędzie zarządzania daje możliwość pełnej kontroli i szybkich zmian zawartości i numeracji stworzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Wystarczają cztery kliknięcia, by przygotować zestawienie elementów, albo odpowiednią tabelę.

Stropy

Tworzenie rysunków belek i słupów żelbetowych wraz ze schematem rozkładu elementów stropów wybranych producentów. Z pomocą tego narzędzia można uniknąć ręcznego rozkładania pojedynczych elementów, co zwykle generowało dużą liczbę pomyłek. Przyspieszenie pracy będzie możliwe również dzięki wykorzystaniu narzędzia do zestawienia elementów stropów wraz z ich masami.

Klatki schodowe

Podstawowa konfiguracja zawiera wiele typowych rozwiązań klatek schodowych, które mogą być dalej modyfikowane przez zmianę wprowadzonych parametrów. Możliwa jest również modyfikacja klatki schodowej na rysunku. Można również szybko i sprawnie przygotować przekroje i rzuty zaprojektowanej klatki schodowej.

Piony kominowe i wentylacyjne

Łatwe wstawianie obiektów pionów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i z dopasowaniem do rodzaju paliwa. Obiekty te mogą być również wstawiane w obręb obiektu ściany. Opisy elementów pionów mogą być wprowadzone na podstawie istniejących wymiarów na rysunku, albo ręcznie.

Kratownice

Pozwala na korzystanie z bloków dynamicznych do tworzenia drewnianej więźby dachowej. Istnieją bloki krokwi, słupów, kleszczy, murłat itp. Więźba dachowa może być zdefiniowana wykorzystując dynamiczne parametry wspomnianych elementów.

Dachy i okna połaciowe

strecha str okna

Dachy i okna połaciowe

 

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl