Tworzenie rysunków zgodnie z wymogami użytkowników i klientów

Środowisko pracy CADKON+ można dopasować do wymogów użytkowników i klientów. Dotyczy to głównie oczekiwań względem układu warstw, ustawień typów i grubości linii w powiązaniu ze skalą wydruków, jednostkami pracy, wyświetlaniem elementów i udostępnianiem zasobów bibliotek. Ustawienia domyślne mogą być dopasowane do oczekiwań użytkowników i klientów.

POBIERZ

hladiny 1

Style warstw

Ustawienia rysunkowe mogą być modyfikowane w razie potrzeby. Ustawienia domyślne obejmujące ustawienia dotyczące warstw, przypisany im kolor oraz typ i grubość linii mogą być dopasowane do potrzeb użytkownika i klienta. Może zostać stworzonych różnych zestawów konfiguracyjnych dla warstw (użytkownik, klient, firma współpracująca itd.), gdyż system zezwala na tworzenie wielu zapisanych konfiguracji. Rysunek stworzony za pomocą jednego stylu ustawień może być przekonwertowany na rysunek opracowany za pomocą innych ustawień. Przykładem może być zmiana ustawień warstw z  typowego dla naszej firmy na styl wymagany przez kooperujące biuro projektów. A wszystko to za pomocą kilku ruchów myszką…

Skala rysunków

Po określeniu skali, odpowiednie elementy zostaną dopasowane do wybranego ustawienia, dzięki czemu nie będzie konieczne modyfikowanie pojedynczych parametrów. Dotyczy to głównie automatycznego określenia wielkości tekstu, linii wymiarowych, elementów opisów, odnośników, oznaczeń pomieszczeń i innych. Skala może być zmieniana w trakcie pracy, jak również gotowy, opisany i zwymiarowany rysunek może mieć zmienioną skalę na inną.


Zmiana skali rysunku
 
Podstawowe ustawienia jednostek, skali i warstw w programie CADKON+

Zgodność jednostek

Jednym z wielu ustawień użytkownika może być wybór jednostki stosowanej na rysunkach. CADKON daje możliwość pracy w powszechnie używanych milimetrach, można jednak wybrać również wartości w metrach. Wybór jednostki pracy ma oczywiście wpływ na jednostki pochodne i powiązane.

Zoptymalizowany wygląd

Wszystkie elementy opisów: czcionka, linie wymiarowe, kreskowania,, typy linii, ramki itp. mają zoptymalizowany wygląd i wielkość dopasowane do wybranej skali rysunku. Ustawienia te mogą być zmieniane w dowolnym momencie pracy. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak potrzeby wielokrotnych zmian ustawień dla poszczególnych składowych. CADKON+ zrobi to za nas.

optimalizovane zobrazeni
Ustawienia wyglądu opisów dopasowane do skali rysunku 1:50
sdielene knihovny 2
Opcja ustawienia ścieżek do współdzielonych bibliotek

Współdzielone biblioteki

Można współdzielić biblioteki poszczególnych elementów konstrukcji, stylu i zawartości ich opisów. Przykładowo, biblioteka nadproży wykorzystywanych przez jednego użytkownika w obrębie wybranej kondygnacji, może być wykorzystana przez innego użytkownika przy projekcie innej kondygnacji, czy nawet innego budynku.

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl