Tworzenie zestawień i opisów w programie CADKON+

Elementy konstrukcyjne użyte w projekcie można spozycjonować i następnie wygenerować tabelę zestawczą zawierającą odpowiednie informacje. Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć opis pomieszczenia czy warstw posadzki dla wybranego pokoju.

POBIERZ

List od locksmith products in MS Excel


User items tables

Zestawienie elementów konstrukcyjnych

CADKON umożliwia tworzenie zestawień drzwi, okien, wod-kan, ślusarki itp. na podstawie informacji pochodzących z „baniek” opisów używanych do opisywania tych elementów na rysunkach. Ważnym narzędziem jest menedżer pozycji pozwalający na uporanie się problemem częstych zmian narzuconych przez inwestora, czy też projektanta, które to zmiany mogą mieć znaczący wpływ na finalne zestawienie i numerację elementów konstrukcyjnych. Zestawienia te są zawarte w rysunku, a nie w zewnętrznych plikach. Pliki wysyłany do zewnętrznego formatu, na przykład MS Excel może być wygenerowany w ostatniej fazie projektu.

 

Tabele zestawień deklarowane przez użytkownika dla otoczek w CADKON+ ARCHITECTURE oferują one dostosowaną do potrzeb użytkownika tabele zawierające elementy zestawieniowe z otoczek. Funkcja ta posiada szybką aktualizację tabel.

Tabele są przewidziane pod wymagania klienta i pozwalają tworzyć szybko listę typów produktów. CADKON umożliwia klientowi tworzenie takich zestawień o różnych formatach dla różnych typów produktów, takich jak stolarka, elementy żelazne, wodociągowe, plastyki itp.

Opisy obszarów i pomieszczeń

Można odjąć powierzchnię pokoju od całej powierzchni kondygnacji poprzez proste wskazanie punktu wewnętrznego. Dodatkowo obwód obszaru pomieszczenia jest odejmowany od całości obwodu, a w momencie stworzenia opisu odpowiednie informacje są dodawane do niego automatycznie.


Zestawienie powierzchni dla pomieszczeń na rysunku

dalsi tab legendy
Legenda oznaczeń przebiegów sieci dla rysunku sytuacji

Dodatkowe tabele i legendy

Można tworzyć dodatkowe tabele dla nadproży, elementów stropów, płytek i elementów żelbetowych, jak również punktów charakterystycznych i bloków. Program pozwala na tworzenie legend opisów sieci na rysunkach sytuacyjnych, jak również dopasowywanie tabel zestawczych i ich zawartości do indywidualnych potrzeb.

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl