Full-featured CAD tool

Komplet wydajnych funkcji kreślarskich znanych z popularnych programów CAD oraz pełna zgodność z najnowszą wersją formatu DWG.


Środowisko pracy w programie CADKON+ BASIC

Standardowe narzędzie CAD

Program CADKON+ BASIC jest oprogramowaniem CAD w pełni kompatybilnym z formatem DWG® . Jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem dla osób, które codziennie tworzą rysunki / modyfikują rysunki. W programie CADKON+ BASIC można tworzyć elementy 2D i 3D (tworzenie elementów 3D wymaga licencji CADKON+ Premium), wykorzystując nowoczesny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. 

Formaty DWG i DXF

W programie CADKON+ BASIC możliwy jest odczyt i zapis plików.
DWG (w ich formacie natywnym) bez utraty danych. Obsługiwany jest format AutoCAD ® 2018 i wszystkie poprzednie (aż do wersji 2.5), włączając w to również wersje programu AutoCAD LT®.

Ponieważ program CADKON+ BASIC wykorzystuje natywny format plików Autodesk ® DWG ™, nie jest potrzebna żadna konwersja plików. 

formaty dwg pl
Odczyt i zapis oraz wersje pliku DWG.
basic rastr2
PDF lub skanowany podkład rysunku

 

Formaty rastrowe, PDF i inne opcje

Możliwa jest praca w programieCADKON+ BASIC z następującymi formatami plików:

 • Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Eksport plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Eksport do 3D PDF
 • Import i eksport do plików ACIS (wymaga licencji CADKON+ Premium)

Standardowe narzędzia do tworzenia rysunków

W programie dostępne są między innymi następujące narzędzia:

 • Linia, polilinia, splajn
 • Okrąg, prostokąt, elipsa, łuk
 • Tekst w jednej lub kilku liniach, wymiar
 • i wiele innych
arch 2 1
Podstawowe narzędzia rysunkowe
arch 2 2
Podstawowe narzędzia służące do przeprowadzania zmian i modyfikacji.

Modyfikacja i zmiany na rysunkach

W programie dostępne są następujące opcje:

 • Kopiowanie, przesunięcie, obrót
 • Przedłużenie, rozciągnięcie, ucinanie
 • Przerwanie, lustro, symetria
 • i wiele innych

Warstwy i ich właściwości

Aby móc łatwo zarządzać projektem, można wykorzystywać wiele opcji służących do definicji / modyfikacji warstw:

 • Menedżer warstw
 • Wyłączanie, zamrażanie, blokowanie, nie do wydruku
 • Wyłączanie elementów w rysunku poprzez selekcję obiektów
 • i wiele innych
arch 2 3
Szeroka gama narzędzi do zarządzania warstwami.
arch 2 4
Przykład ustawień układu współrzędnych rysunku

Inne funkcjonalności 

Poza wymienionymi powyżej opcjami i poleceniami, można również wykorzystywać:

 • Pracę z układami współrzędnych
 • Rzutnie (arkusze)
 • Pracę z blokami i atrybutami
 • Skalowanie
 • Wydruk i przenoszenie rysunku
 • i wiele innych

Praca w programie przy użyciu wstążki lub klasycznego paska z ikonami

W programie można wybrać nowoczesne środowisko pracy ze wstążką
lub zdecydować się na klasyczny pasek narzędziowy, w ktrym znajdują się ikony. Obydwa podejścia (wstążka, ikony) można ze sobą łączyć i poprzez opcję "Sugestie poleceń" osiągnąć wyższą wydajność pracy w programie. 

basic 3 1
Przykład wstążki programu oraz klasycznego paska narzędziowego zawierającego ikony.
arch 3 2
Przykład środowiska pracy

Interfejs po polsku

Interfejs programu CADKON+ BASIC jest dostępny po polsku (wliczając polecenia, okna dialogowe, linię komend, pomoc).

Dość łatwo i szybko można nauczyć się obsługi programu CADKON+ BASIC, oglądając przygotowane filmy oraz uczestnicząc w szkoleniach. 

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe znacznie przyspieszają pracę w każdym programie. 

Program CADKON+ BASIC posiada:

 • Klasyczne skróty oraz możliwość importu skrótów programu AutoCAD
  w formacie PGP 
 • Klawisze skrótu bez konieczności potwierdzania klawiszem ENTER
 • "Sugestię polecenia" (program proponuje stosowne polecenia zgodnie
  z już wpisanymi literami)
basic zkratky 1
Przykład importu aliasów np. z programu AutoCAD

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl