Wykorzystanie rzutów kondygnacji do tworzenia widoków i przekrojów

CADKON+ zawiera narzędzia pozwalające tworzyć pionowe przekroje oraz widoki w sposób efektywny wykorzystując informacje zawarte w rysukach rzutów poszczególnych kondygnacji.

POBIERZ


Tworzenie przekrojów i widoków na bazie istniejących rzutów kondygnacji

Przekrój pionowy i widok

Program tworzy przekroje wybranych ścian, otworów, nadproży i stropów, jak również widoki prezentujące otwory drzwiowe i okienne wraz z wypełnieniem i widocznymi krawędziami ścian. Możliwe jest generowanie przekrojów i widoków klatek schodowych, dachów i okien połaciowych. Można wykorzystywać rzuty kondygnacji do szybkiego tworzenia podstawowych przekrojów i widoków

 

Konstrukcja stropów

Tworząc rysunki konstrukcji stropów można wykorzystać gotowe rozwiązania biblioteczne, jak również utworzyć swe własne rozwiązanie bazując na istniejącym. Taki element może zostać przedstawiony w dokumentacji jako całość, jak również można go wykorzystać jako składową „układając” warstwę nośną, następnie izolacyjną itd. Istnie również możliwość tworzenia rysunkói) szczegółów.

skladby podlah
Definicja i zapis rozwiązania konstrukcyjnego do biblioteki
dynamicke bloky 1
Biblioteka bloków dynamicznych wypełnienia otworów

Bloki dynamiczne

Istnieje możliwość wyboru spośród wielu typów i rodzajów okien, drzwi, attyk, rynien w bogatej bibliotece blokówii) dynamicznych. Możliwość dynamicznej modyfikacji parametrów bloków znacząco skraca czas potrzebny do tworzenia dokumentacji. 

Koty wysokościowe

Koty wysokościowe automatycznie odczytują wysokość na jakiej zostały umiejscowione, a dodatkowo uwzględniają położenie poziomu referencyjnego. Podczas zmiany geometrii konstrukcji wraz z położeniem kot wysokościowych dane wysokościowe są automatycznei aktualizowane.

vyskove kotovani
Ustawienia parametrów kot wysokościowych

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl