Automatyczne zestawienia

Automatyczne zestawienia są tabelami dynamicznymi i pokazują aktualnie wykorzystywane zbrojenie w szalunku. Można wybrać raportowanie elementów z całego rysunku, z wybranych elementów lub warstw. Każda zmiana zbrojenia jest natychmiast pokazywana, dzięki czemu zestawienia są zawsze aktualne. Domyślnie tabele są umieszczane na rysunku, ale można je również wyeksportować do programu Excel.

Poprawność zestawień

Poprawność zestawień

Ilość zastosowanego zbrojenia oparta jest na modelu 3D, dlatego gwarantowana jest jego jednoznaczna ocena. Każda zmiana zbrojenia (profil, długość, liczba, ...) w dowolnym miejscu na rysunku jest odzwierciedlana w modelu 3D i automatycznie w zestawieniu stali.

Dotyczy to wszystkich rodzajów zestawień i etykiet elementów.

Exportowanie zestawień

Zestawienia są domyślnie generowane na rysunek. Można jednak użyć innych opcji, takich jak:

 • export zestawienia do Microsoft Excel
 • export zestawienia do Apache OpenOffice Calc
 • export do pliku tekstowego
dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie zestawień

CADKON+ RC zawiera już zdefiniowane raporty, które są dostępne dla użytkownika. Ze względu na zróżnicowane przyzwyczajenia, możliwe jest szczegółowe dostosowywanie zestawień. Na przykład można skonfigurować:

 • kolory elementów w zestawieniu (linie, teksty, schematy, wymiary, ...)
 • styl tekstów w zestawieniu (czcionka, rozmiar, ...)
 • format jednostek (długości, wagi, ...)
 • liczba oraz kolejność i szerokość kolumn w zestawieniu
 • punkt wstawienia i inne

 

Schematy elementów

Lista elementów może być częścią zestawienia lub wygenerowana osobno. Można generować schematy indywidualnie, z wybranych elementów i warstw lub automatycznie z całego rysunku.

Program informuje o niewygenerowanych elementach, a jednocześnie kontroluje, czy jeden element nie został narysowany więcej niż jeden raz. Wygląd elementów, w tym etykiet, można dostosowywać.

detale gięcia
bvbs2

BVBS umożliwiający automatyzację produkcji

Eksport do BVBS umożliwia wyeksportowanie geometrii (wymiary i kształt) prętów zbrojeniowych do formatu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) dla automatycznych giętarek do automatyzacji produkcji. Wynikiem jest plik tekstowy w formacie ASCII z rozszerzeniem nazwy pliku *.abs.

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl