Dowolny kształt prętów zbrojeniowych

Program zawiera bibliotekę predefiniowanych kształtów prętów, w tym kształtów 3D. Inne rodzaje prętów można wprowadzać za pomocą polilinii lub punktów. W przypadku złożonych konstrukcji dostępne jest wstawianie elementów o zmiennej długości i można rysować w metrach bieżących.

Wstawianie prętów.gif

Kształt prętów zbrojeniowych

Kształt prętów można definiować na kilka sposobów:

 • wybór kształtu - najczęściej stosowane kształty prętów zbrojeniowych są definiowane parametrycznie. Dostępnych jest ponad 50 podstawowych kształtów prętów, strzemion i prętów 3D
 • zadanie kształtu - kształt pręta jest określany poprzez wprowadzenie punktów pręta i strony odsunięcia.
 • wybór narysowanej polilinii - określa kształt pręta na podstawie wybranej krzywej. Krzywa określa kształt zbrojenia i stronę odsunięcia.
 • wybór prętów poprzecznych - kształ pręta i strona odsunięcia jest definiowana poprzez wybieranie prętów istniejących.

Podczas wstawiania nowych prętów CADKON sprawdza, czy element o tym samym kształcie i stali już istnieje.

 

Pręty o zmiennej długości

Dla złożonych konstrukcji dostępne są elementy o zmiennej długości. Odległości elementów o zmiennej długości mogą być stałe lub zmienne (na krzywej o różnym skoku).

Element o zmiennej długości można łatwo utworzyć, przycinając zwykły element poprzez określenie punktów lub na podstawie wstępnie zdefiniowanej krzywej. Możliwe jest definiowanie za pomocą odcinków prostych lub zakrzywionych.

pręty o zmiennej długości
Elementy w metrach bieżących
Pozycja nr 10 w metrach bieżących, pozycja nr 20 w długości całkowitej

Elementy w metrach bieżących

Do zbrojenia wieńca lub ścian korzystamy z opcji tworzenia szalunku w metrach bieżących, co w rezultacie skutkuje zestawieniem stali w przeliczeniu o zdefiniowany współczynnik.

Rozkład prętów

Zbrojenie można umieścić w przekroju jako pojedyncze pręty lub jako rząd prętów. Rzędy mogą być proste, łukowate lub o dowolnym kształcie. Odstępy między prętami mogą być równe lub zmienne.

rozkład prętów.gif
02 radial tangencial vyztuz

Zbrojenie promieniowe i styczne

W obszarach kołowych można rozkładać zbrojenie styczne i promieniowe za pomocą różnych wariantów. Do wstawienia tego zbrojenia można również użyć niektórych gotowych funcji:

 • zbrojenie styczne obszaru kołowego
 • zbrojenie styczne wycinka kołowego
 • zbrojenie promieniowe obszaru kołowego

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl