W pełni funkcjonalne narzędzie CAD

Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG®.

Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązanie dotyczące tworzenia i edytowania rysunków.


Środowisko CADKON+ BASIC

Standardowe narzędzia CAD

CADKON+ RC to program CAD w pełni kompatybilny z formatami DWG®. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązania dotyczące tworzenia i edytowania rysunków. Dzięki nowoczesnemu i łatwemu w użyciu interfejsowi CADKON+ RC tworzy wszystkie obiekty 2D i 3D, zawiera funkcje nawigacji i wizualizacji rysunków, a także zna pojęcia takie jak "warstwy", "punkty przyciągania", "okna" itp.

Obsługiwane formaty DWG i DXF

CADKON+ RC odczytuje i zapisuje pliki w formacie DWG bez utraty danych, zaczynając od najnowszych wersji AutoCAD ® 2018, aż do wersji 2.5, w tym AutoCAD LT®.

Standardowo CADKON+ po zainstalowaniu zapisuje pliki w formacie DWG 2018. Oczywiście program również otwiera pliki w bieżącym formacie DWG 2018.

CADKON+ RC używa formatu Autodesk ® DWG ™ jako formatu macierzystego, konwersja nie jest wymagana.

Obsługiwane formaty DWG i DXF
Otwórz i zapisz w dowolnej wersji formatu DWG.
formaty rastrowe PDF i inne opcje
Podkładanie PDF lub obrazu rastrowego

Formaty rastrowe, pliki PDF i inne formaty

CADKON+ RC może pracować również z następującymi formatami:

 • Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import i Export do plików ACIS

Standardowe narzędzia do tworzenia rysunków

W programie dostępne są między innymi następujące narzędzia:

 • Linia, polilinia, splajn
 • Okrąg, prostokąt, elipsa, łuk
 • Tekst w jednej lub kilku liniach, wymiar
 • i wiele innych
standardowe narzędzie do tworzenia rysunków
Podstawowe narzędzia do rysowania
edycja i wprowadzanie zmian na rysunkach
Podstawowe narzędzia do edycji i wprowadzania zmian

Modyfikacja i zmiany zmiany na rysunkach

W programie dostępne są następujące opcje:

 • Kopiowanie, przesunięcie, obrót
 • Przedłużenie, rozciągnięcie, ucinanie
 • Przerwanie, lustro, symetria
 • i wiele innych

Warstwy i ich właściwości

Aby móc łatwo zarządzać projektem, można wykorzystywać wiele opcji służących do definicji / modyfikacji warstw:

 • Menedżer warstw
 • Wyłączanie, zamrażanie, blokowanie, nie do wydruku
 • Wyłączanie elementów w rysunku poprzez selekcję obiektów
 • i wiele innych
Warstwy i właściwości
 Szeroka gama narzędzi do kontroli warstw
Inne funkcje
Narzędzia do nawigacji i kontroli widoków

Inne funkcjonalności

Poza wymienionymi powyżej opcjami i poleceniami, można również wykorzystywać:

 • Pracę z układami współrzędnych
 • Rzutnie (arkusze)
 • Pracę z blokami i atrybutami
 • Skalowanie
 • Wydruk i przenoszenie rysunku
 • i wiele innych

Praca w programie przy użyciu wstążki lub klasycznego paska z ikonami

W programie można wybrać nowoczesne środowisko pracy ze wstążką lub zdecydować się na klasyczny pasek narzędziowy, w ktrym znajdują się ikony. Obydwa podejścia (wstążka, ikony) można ze sobą łączyć i poprzez opcję "Sugestie poleceń" osiągnąć wyższą wydajność pracy w programie.

Praca na wstążkach lub przy użyciu pasków narzędzi
Panele wstążek i pasków narzędziowych
Środowisko pracy
Środowisko pracy

Środowisko pracy

Program CADKON+ RC został przetłumaczony z języka czeskiego na polski. Jeśli chcesz korzystać z angielskich poleceń również nie ma problemu aby korzystać z obu języków.

W połączeniu z szeroką gamą samouczków wideo i kursów szkoleniowych nauczysz się stosunkowo szybko pracować w CADKON+ RC. 

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe znacznie przyspieszają pracę w każdym programie.

CADKON+RC posiada:

 • Klasyczne skróty oraz możliwość importu skrótów programu AutoCAD w formacie PGP
 • Klawisze skrótu bez konieczności potwierdzania klawiszem ENTER
 • Autouzupełnianie (program proponuje stosowne polecenia zgodnie z już wpisanymi literami)
Skróty klawiszowe
Przykład ustawienia lub importu skrótów np. z AutoCAD
logo Cadkon 2013 Support 4K 800x250

Obsługa monitorów 4K

CADKON+ w obecnej wersji obsługuje wyświetlanie na monitorach 4K (UHD). Zawartość linii poleceń, menu, okien dialogowych, rozmiar ikon itp. jest dostosowywana do DPI systemu Windows, co jest kluczowe dla prawidłowego wyświetlania na monitorach 4K. Wszystkie okna dialogowe CADKON+ zostały dostosowane do wysokich rozdzielczości.

 

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl