Zintegrowany model 3D zbrojenia

Całe wstawiane zbrojenie ma odzwierciedlenie w modelu 3D, który służy jako podstawa do zobrazowania i oceny projektu. Pozwala to na jednoznaczną ocenę ilości użytego zbrojenia, a także wyświetlanie zbrojenia w przekrojach 2D. Zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie odzwieciedlane we wszystkich innych przekrojach.

Model 3D zbrojenia

Kluczowym elementem w CADKON+ RC jest model zbrojenia. Podstawą modelu jest szalunek, który można utworzyć z przekrojów 2D (elementy CAD 2D) lub obiektów 3D (bryły ACIS). Program wstawia zbrojenie do modelu, które użytkownik wprowadza do szalunku.

Zbrojenie jest wstawiane w 2D na odpowiednich przekrojach lub widokach. Te przekroje 2D są ze sobą połączone, tworząc model przestrzenny 3D zbrojenia.

 

 

Zalety modelu

 • zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie uwzględniane w kolejnym przekroju, którego dotyczy wstawiane zbrojenie
 • jednoznacza ocena ilościowa zastosowanego zbrojenia
 • nie jest konieczne powtórzenie zbrojenia, jeśli te same pręty mają być wyświetlane w większej liczbie przekrojów
 • jakiekolwiek inne przekroje zbrojenia można narysować w każdej chwili
 • wyświetlanie i kontrola zbrojenia w widoku przestrzennym

zrzut1 słup

04 RCplugin

Szalunek z Revita - BIM

CADKON+ RC zawiera również rozszerzenie do programu Autodesk Revit, które pozwala eksportować z niego szalunek 3D i użwać go jako definicji kształtu do zbrojenia. Dzięki temu rozwiązaniu CADKON+ RC można łatwo wykorzystać do detalowania projektów opracowywanych w technologii BIM.

 

Oferujemy następujące programy:
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie>
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ ARCHITECTURE

 • kompatybilność rysunków DWG 
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków
 •  biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl

CADKON+ RC

 • kompatybilność rysunków DWG
 • podstawowe narzędzia CAD
 • przeglądanie i drukowanie
 • wspieranie standardów firmowych
 • dokumentacja zgodna z praktyką
 • automatyczne rysowanie struktur budowlanych
 • podstawowe struktury MEP 
 • automatyczne przekroje i widoki na podstawie rzutów
 • biblioteka producentów elementów konstrukcyjnych
 • biblioteka elementów konstrukcyjnych i złączek
 • biblioteka profili stalowych
 • zliczanie powierzchni, opisy pomieszczeń i legendy
 • lista elementów konstrukcyjnych w tabelach
 • narzędzia finalizacji rysunków 
 • biblioteka kształtów prętów predefiniowanych
 • dynamiczne zestawienia stali zbrojeniowej
 • zintegrowany model 3D z przekrojami 2D
 • współpraca z programem Revit - BIM

Zapytaj o cenę
info@cadkon.pl